Vigerslev Allés Skole

Nomineret 2016

Realiseret

2015

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2

Beskrivelse

De gamle bevaringsværdige skolebygninger var 100 år gamle og så nedslidte, at der var
behov for en omfattende helhedsrenovering og energioptimering – samt udvidelse med et
spor. Den ‘nye’ Vigerslev Allés Skole er indviet i august 2015 og fremstår
nu som en moderne skole i bevaringsværdige gamle bygninger, hvor der er indtænkt bevægelse, inklusion og
nye læringsformer i udformningen. Skolen har fået spændende lærerforberedelsesrum og et
værkstedområde i en nedlagt svømmehal. Læringscenteret midt i skolegården fungerer som
skolens “hjerte og hjerne”. Indeklimaet er betydeligt forbedret, og der er etableret niveaufri adgange for
øget tilgængelighed. Bygningerne er koblet sammen via en bevægelses-sti.

Skolens egen vision var – flere år før skolereform blev formuleret – at de gerne ville være ’En skole i bevægelse’. Det førte til at skole, bygherre og arkitekt sammen formulerede en vision om ’at muligheder for idræt, aktivitet og bevægelse indtænkes som en integreret del af undervisningen, både i indvendige og udvendige miljøer. Alle arealer og bygninger må indbyde til bevægelse; ikke kun i idræt, men som et gennemgående træk på skolen. Visionen har været gennemgående i hele processen – og ført til at vi har arbejdet med at indtænke ’bevægelse’ i alt fra den overordnede struktur til inventarvalg og farvesætning

Eksempelværdi

Helhedsrenoveringen af Vigerslev Alles Skole er et forbilledligt eksempel på, hvordan man skaber en moderne skole til nye læringsformer, med respekt for de oprindelige fine arkitektoniske kvaliteter og rammer.

Samarbejde

Skolen, forvaltningen, bygherre og arkitekter har udviklet projektets visioner i fællesskab. Der har været et forbilledligt samarbejde mellem entreprenører og alle sagens parter om det at bygge på en skole, der er i fuld drift under hele byggefasen.

Brugskvalitet

Indeklimae er forbedret markant, med god luftkvalitet og optimal akustik. Den nye struktur har givet helt nye arkitektoniske rumligheder og funktionelle kvaliteter, med indtænkt bevægelse, inklusion og moderne undervisningsformer til nye læringsstile.

Bidrag til omgivelser

Vi genskabte den åbne pavillonstruktur, ved at nedrive de udtjente gårdtoiletter - og åbne til øde grønne arealer. Via en bevægelses-sti der bugter rundt mellem skolens aktive uderum skabtes forbindelser. Stien skifter karakter efter omgivelserne

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet rummer en betydelig energioptimering og drift/vedligeholdelses-optimering. Transformationen fra totalt nedslidt skole til ny åben, lys og moderne skole har været medvirkende til at langt flere børn i området søger skolen.

Energikrav og bæredygtighed

Energioptimering på alle niveauer; udført udfra totaløkonomiske vurderinger. Nye, energieffektive ventilations-, vvs - og elinstallationer samt komplet LED-belysning med styring, solceller, varmegenvinding på ventilationsanlæg, efterisolering energiruder

Udførelseskvalitet

De gamle skorstene er omdannet til ventilationskanaler, der er komplet integreret i bygningen - efter stor fælles indsats fra håndværkere, ingeniører og arkitekter. Rumligheden i en utidssvarende svømmehal er udnyttet til læringsrum for de kreative fag.

Yderligere information om projektet

http://www.nsark.dk/?page_id=2408

Vigerslev Alles Skole - Folder (pdf)

Vigerslev Alles Skole - Foldbar folder (pdf)

Sted

Vigerslev Allé 108
2500 Valby