fbpx

Vigerslev Allés Skole

Begrundelse for nominering

Når man som nomineringsudvalg med adskillige år i bagagen står foran Vigerslev Alles skoles stemningsfulde indgangsportal med de skarpt skårne, solidt byggede urfjelds tunge disciplinerede bygningskroppe i rødt murværk, kommer man med bare lidt flyvsk fantasi til at tænke på forfatteren Hans Scherfigs levende beskrivelse af lektor Blommes pædagogik med rundhåndet brug af det østrigske skoleridts usentimentale tugt.

Det scenarium forsvinder som dug for solen når man kommer ind i skolegården. Her fortæller lyden af glade elever, at tiden med den sorte skole er endegyldigt forbi. Men ikke nok med det. Skolegård fremstår efter nedrivningen af de gamle toiletbygninger, som en inviterende flade. Et aktivt rum med lokkende super grafik og et stort tænkt opholds plataue udformet som en let tilgængelig rampe, danner en dynamisk ramme for smittende kropslig udfoldelse. Til stor glæde for både skolens elever og områdets beboere.

Renoveringen af Vigerslev Alles nedslidte skole var en udfordring af rang for skolens ledelse, rådgiverne og håndværkerne. Skolen skulle vokse fra to til tre spor og rumme skolens indslusningsklasser. Endvidere skulle der gives bygningsmæssige svar på den ny folkeskole reforms ønsker til læring og bevægelse samt energibesparelser der batter. Endelig skulle der i ombygningsperioden, ud over de bygningsmæssige, funktionelle og energimæssige krav, arbejdes under en kommunal budgetlægning med vandtætte skodder mellem de forskellige puljer.

De historiske bevaringsværdige bygninger, som rummer indslusnings klasserne, var kendetegnet ved aksefaste midter korridorer flankeret af klasseværelser. Det krævede gentænkning. Klasseværelserne blev større og nogle af væggene mellem klasserne blev udformet som foldedøre for at fremme fleksibiliteten i etagernes brug. Lægges hertil, enkle ligefremme slidstærke materialer, en frisk, uhøjtidelig farvesætning og nye funktionelle birum på gangene, er der tale om en overbevisende løsning, der får indslusningsafsnittet til at fremstå som nyt. Andre initiativer som har forbedret brugsværdien og åbnet for ny læring og viden er inddragelsen af en gymnastiksal og en svømmehal fra 1970’erne. Det har givet plads til fine kreative værksteder, afslappede opholdsrum og et bibliotek. Vel at mærke på en prisværdig måde, hvor eksempelvis den gamle svømmehals bassin står som et historisk spor med stor fortælleværdi.

Initiativerne rettet mod energikrav og bæredygtighed er omfattende. De historiske bevaringsværdige bygninger er opgraderede til BR 10. Kælderens loft og taget er isoleret, der er isat nye vinduer med energiruder, installeret LED lys med dagslysstyring og etableret et nyt varmeanlæg. Ventilationen af klasserne er en solstråle historie. Ventilationsanlægget, der bruger de gamle skorstene som udluftningskanaler, er i klasserne skjult af en smukt formet væg, som også fungerer som et lyddæmpende element. Løsningen er noget så sjældent som en ingeniørmæssig teknisk rationel løsning af høj arkitektonisk kvalitet. Ros for det.

Samlet vurderet er Vigerslev Alles Skoles indslusningsafsnit et livgivende bekendskab. Det er på eksemplarisk vis lykkedes for skolens ledelse, lærerne, rådgiverne og håndværkerne at give et bud på en helheds renovering, på en måde der overbevisende kombinerer folkeskole reformens pædagogiske principper med bæredygtighed og arkitektur af høj kvalitet.

Læs projektets egen beskrivelse

De gamle bevaringsværdige skolebygninger var 100 år gamle og så nedslidte, at der var
behov for en omfattende helhedsrenovering og energioptimering – samt udvidelse med et
spor. Den ‘nye’ Vigerslev Allés Skole er indviet i august 2015 og fremstår
nu som en moderne skole i bevaringsværdige gamle bygninger, hvor der er indtænkt bevægelse, inklusion og
nye læringsformer i udformningen. Skolen har fået spændende lærerforberedelsesrum og et
værkstedområde i en nedlagt svømmehal. Læringscenteret midt i skolegården fungerer som
skolens “hjerte og hjerne”. Indeklimaet er betydeligt forbedret, og der er etableret niveaufri adgange for
øget tilgængelighed. Bygningerne er koblet sammen via en bevægelses-sti.

Skolens egen vision var – flere år før skolereform blev formuleret – at de gerne ville være ’En skole i bevægelse’. Det førte til at skole, bygherre og arkitekt sammen formulerede en vision om ’at muligheder for idræt, aktivitet og bevægelse indtænkes som en integreret del af undervisningen, både i indvendige og udvendige miljøer. Alle arealer og bygninger må indbyde til bevægelse; ikke kun i idræt, men som et gennemgående træk på skolen. Visionen har været gennemgående i hele processen – og ført til at vi har arbejdet med at indtænke ’bevægelse’ i alt fra den overordnede struktur til inventarvalg og farvesætning

Blik for brugerne

Energioptimering på alle niveauer; udført udfra totaløkonomiske vurderinger. Nye, energieffektive ventilations-, vvs - og elinstallationer samt komplet LED-belysning med styring, solceller, varmegenvinding på ventilationsanlæg, efterisolering energiruder

Brugskvalitet

Indeklimae er forbedret markant, med god luftkvalitet og optimal akustik. Den nye struktur har givet helt nye arkitektoniske rumligheder og funktionelle kvaliteter, med indtænkt bevægelse, inklusion og moderne undervisningsformer til nye læringsstile.

Bidrag til omgivelser

Vi genskabte den åbne pavillonstruktur, ved at nedrive de udtjente gårdtoiletter - og åbne til øde grønne arealer. Via en bevægelses-sti der bugter rundt mellem skolens aktive uderum skabtes forbindelser. Stien skifter karakter efter omgivelserne

Eksempelværdi

Helhedsrenoveringen af Vigerslev Alles Skole er et forbilledligt eksempel på, hvordan man skaber en moderne skole til nye læringsformer, med respekt for de oprindelige fine arkitektoniske kvaliteter og rammer.

Solidt samarbejde

Skolen, forvaltningen, bygherre og arkitekter har udviklet projektets visioner i fællesskab. Der har været et forbilledligt samarbejde mellem entreprenører og alle sagens parter om det at bygge på en skole, der er i fuld drift under hele byggefasen.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet rummer en betydelig energioptimering og drift/vedligeholdelses-optimering. Transformationen fra totalt nedslidt skole til ny åben, lys og moderne skole har været medvirkende til at langt flere børn i området søger skolen.

Udførelseskvalitet

De gamle skorstene er omdannet til ventilationskanaler, der er komplet integreret i bygningen - efter stor fælles indsats fra håndværkere, ingeniører og arkitekter. Rumligheden i en utidssvarende svømmehal er udnyttet til læringsrum for de kreative fag.

Parter bag projektet

Bygherre: Byggeri København, Københavns Kommune
Totalrådgiver+Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard
Ingeniør: Esbensen + Sloth Møller
Uderum: 1:1 Landskab
Hovedentreprenør: Enemærke & Pedersen
Skolens ledelse, lærere, børn og teknisk personale

Yderligere information om projektet

http://www.nsark.dk/?page_id=2408

Sted

Vigerslev Allé 108
2500 Valby

Nomineret 2016

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2