fbpx

Valgkollegiet tager temperaturen på renovering 2021

24. feb 2021

Når vinderen af Renoverprisen skal findes, er det et valgkollegie bestående af ca. 70 repræsentanter fra branchen, der stemmer blandt de seks nominerede projekter. I de kommende nyhedsbreve spørger vi udvalgte medlemmer af valgkollegiet, hvilke tendenser de ser inden for renovering, og hvad de ser frem til ved årets pris. Her er det den nyligt valgte formand og nyligt valgte næstformand i Konstruktørforeningen, Kirsten Nielsen og Kim Bendix Olesen, der har ordet.

Hvilke tendenser ser I inden for renovering netop nu?
Kirsten: Noget af det, vi har for øje, er, at der er kommet et stort fokus på renovering, blandt andet i EU-regi med hele renoveringsbølgen, som jo virkelig lægger op til, at der bliver taget fat alle steder. Herhjemme sker der også meget i både det offentlige og det private, men der er brug for et ekstra lille skub til for alvor at sætte gang i renoveringsbølgen. Overordnet handler det om udfordringer med certificeringerne og de forskellige mærkningsordninger, hvor vi skal gøre det mere lukrativt at renovere fremfor at bygge nyt. Brugeren skal jo kunne se værdien i at kaste sig ud i en renovering. Derudover skal vi også blive bedre til at tænke langsigtet og fleksibelt, når vi renoverer, så vi gør det muligt at ændre funktionerne ved vores bygninger.

Kim: Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se meget mere renovering herhjemme – det er på dagsordenen, for alle er enige om, at de bygninger, vi bor i om 30 år, allerede er bygget. Derfor skal vi i det kommende år kigge mere på verificeringer, så vi kan lave et ordentligt system, der viser, hvordan det kan betale sig at lave renovering. Samtidig skal vi også være bedre til at udfolde nogle af de store begreber som bæredygtighed og bygningskvalitet, så det ikke alene bliver et spørgsmål om økonomi. Vi skal tale mere om bæredygtighed i bred forstand og også komme ind på den glæde, som en renovering kan skabe ved at forny og transformere noget gammelt.

Hvilke typer af projekter håber I at se i årets Renoverprisen?
Kirsten: Jeg håber på at se flere projekter, der har prioriteret genbrug og genanvendelse af byggematerialer og hvor man også kan se det faglige bidrag. Det handler om at vise, at der er lagt vægt på både bæredygtighed og det byggetekniske. Derudover håber jeg på at se flere projekter, hvor det er lettere at relatere sig til processen og omfanget. Vi har jo mange ekstraordinære projekter, der med rette er gode eksempler på, hvad renovering kan, men jeg håber, at vi også kommer til at se flere eksempler på renoveringer, der nemt kan ’kopieres’ af andre og dermed inspirere. Eksemplernes magt er jo stor, og det vil være godt at se nogle flere af de projekter, der er nemme at folde ud.

Kim: Helt overordnet håber jeg også på at se flere projekter, der genbruger og genanvender materialer, fordi bæredygtighed jo bare er et vigtigt kriterium. Derudover håber jeg også på at se flere projekter, hvor man har kastet sig ud i renoveringen af et erhvervsbyggeri, fordi der ikke har været nær så mange af den type projekter indstillet før. Endelig håber jeg også på, at vi kommer til at se projekter, der fremhæver samarbejdet og især øget produktivitet. Det er jo lidt en hæmsko for renovering, at produktiviteten tit er lav, så hvis vi kan se flere gode eksempler på, hvordan man kan køre en god renoveringsproces, kan det være med til at inspirere andre. Det handler igen om at have de gode eksempler, der viser, at renovering altså godt kan betale sig.

Hvad lægger I vægt på, når I skal stemme på vinderen?
Kirsten: Jeg lægger især vægt på det byggetekniske i renoveringen og så dens eksempelværdi, fordi det er vigtigt, at vi får fremhævet dem, der kan inspirere. Jo bedre eksempler, vi kan få på, at renovering ikke behøver at koste alverden, jo lettere kan vi få flere til at gøre det. Derudover lægger jeg også mærke til, om projektet er tænkt ind i en større helhed, fx med klimatilpasning, der jo især er det stort emne for boligområderne. Hvor gør man eksempelvis af regnvandet i området, er der taget højde for det? Det er et emne, der ikke ligger direkte op ad renoveringen, men som kan være blevet en del af det, og derfor tæller i helhedsbetragtningen.

Kim: Jeg kigger meget efter de projekter, der kigger udover de tekniske gevinster alene ved renoveringen og tydeliggør de mange sidegevinster, der følger med renoveringen, og viser, hvordan renoveringen bidrager på den ene eller anden måde. Det handler både om de gennemtænkte renoveringer, hvor man viser, at man fra start har tænkt på det hele, men også dem, hvor man har fået mere ud af det, end man måske kunne have troet til at begynde med.

 

Om valgkollegiet
Valgkollegiet består af 70 personer fra byggebranchen. Medlemmerne kommer fra hele landet og dækker branchen bredt. Otte udvalgte brancheorganisationer udpeger fem personer til valgkollegiet. De otte organisationer er:

  • Bygherreforeningen i Danmark
  • BAT Kartellet, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
  • Konstruktørforeningen
  • Dansk Byggeri
  • IDA
  • Danske Arkitektvirksomheder
  • Akademisk Arkitektforening
  • FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

De resterende medlemmer af valgkollegiet udpeges af en række organisationer og institutioner, som dækker branchen bredt. Læs mere om disse her.

Læs interview med tre andre medlemmer af valgkollegiet her.