fbpx

Nomineringsudvalget
Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherreerfaring, arkitekt- og ingeniørfaglig viden. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for Renoverprisen og består af:

 • Formand for udvalget, Karen Mosbech, arbejdende bestyrelsesmedlem
 • Henrik Mielke, tidl. adm. direktør, MT Højgaard Holding
 • Kasper Lynge, chef for produktivitet & digitalisering, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • Lisbet Wolters, stadsarkitekt, Vejle Kommune

I nomineringshandlinger, hvor projekter, der på den ene eller anden vis kunne associeres med nomineringsudvalgets medlemmer, har vedkommende hverken haft indflydelse eller været stemmeberettiget i forhold til udvælgelsen og vurderingen af de pågældende projekter.

Valgkollegium og prisuddeling
Når de nominerede er fundet går valgkollegiet i gang med at finde ud af, hvem der skal kåres som Danmarks bedste renoveringsprojekt. Prisen uddeles hvert år i august eller september. 

Valgkollegiet består af 90 personer fra byggebranchen. Medlemmerne kommer fra hele landet og dækker branchen bredt. 11 udvalgte brancheorganisationer udpeger hver op til fem personer til valgkollegiet. De 11 organisationer er:

 • Bygherreforeningen i Danmark
 • BAT Kartellet, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
 • Konstruktørforeningen
 • DI Byggeri
 • IDA
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Akademisk Arkitektforening
 • FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • TEKNIQ, De Tekniske Installatørers Organisation
 • BL – Danmarks Almene Boliger
 • Dansk Håndværk

De resterende medlemmer af valgkollegiet udpeges af en række organisationer og institutioner, som dækker branchen bredt:

 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • Landsbyggefonden
 • Kommunernes Landsforening KL
 • SMV Danmark
 • BVUnet.dk – Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner
 • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
 • Historiske Huse
 • Lejernes LO, LLO
 • Ejendomsforeningen Danmark ED
 • Danske Udlejere
 • BOSAM
 • Danmarks lejerforening
 • We Build Denmark
 • Gate21
 • Rådet for Bæredygtigt Byggeri
 • Byggeskadefonden
 • AlmenNet
 • BUILD
 • Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger
 • Aarhus Universitet – Institut for Byggeri og Bygningsdesign
 • Teknologisk Institut, afdeling for Byggeri
 • Københavns Universitet, Økonomisk Institut
 • Aarhus Arkitektskole
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen
 • DTU Byg
 • Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og anlæg
 • University College Horsens
 • Københavns Erhvervsakademi

Syv medlemmer af valgkollegiet er udpeget direkte af Renoverprisens styregruppe.