Nomineringsudvalget
Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherre-erfaring, arkitekt- og ingeniørfaglig viden. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for RENOVER prisen og består af:

 • Formand for udvalget, Gøsta Knudsen (tidl. stadsarkitekt i Aarhus Kommune)
 • Henrik Mielke (direktør, CEO, Enemærke & Petersen)
 • Torben Esbensen (rådg. civilingeniør hos Dansk Energi Management & Esbensen A/S)
 • Karen Mosbech (adm. direktør, Freja Ejendomme)

I nomineringshandlinger, hvor projekter, der på den ene eller anden vis kunne associeres med nomineringsudvalgets medlemmer, har vedkommende hverken haft indflydelse eller været stemmeberettiget i forhold til udvælgelsen og vurderingen af de pågældende projekter.

Valgkollegium og prisuddeling
Når de nominerede er fundet går valgkollegiet i gang med at finde ud af, hvem der skal kåres som Danmarks bedste renoveringsprojekt. Prisen uddeles hvert år i august. 

Valgkollegiet består af 70 personer fra byggebranchen. Medlemmerne kommer fra hele landet og dækker branchen bredt. Otte udvalgte brancheorganisationer udpeger fem personer til valgkollegiet. De otte organisationer er:

 • Bygherreforeningen i Danmark
 • BAT Kartellet, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
 • Konstruktørforeningen
 • Dansk Byggeri
 • IDA
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Akademisk Arkitektforening
 • FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Konstruktørforeningen

De resterende medlemmer af valgkollegiet udpeges af en række organisationer og institutioner, som dækker branchen bredt:

 • TEKNIQ, De tekniske installatørers organisation
 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • Landsbyggefonden
 • Kommunernes Landsforening KL
 • Boligselskabernes Landsforening BL
 • Håndværksrådet
 • BVUnet.dk – Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner
 • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
 • Bygningskultur Danmark
 • Lejernes LO, LLO
 • Ejendomsforeningen Danmark ED
 • Danske Udlejere
 • Danmarks lejerforening
 • Landsforeningen By og Land
 • SBi
 • Teknologisk Institut, afdeling for Byggeri
 • Københavns Universitet, Økonomisk Institut
 • Aarhus Arkitektskole
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen
 • DTU Byg
 • Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og anlæg
 • University College Horsens
 • Københavns Erhvervsakademi

Syv medlemmer af valgkollegiet er udpeget direkte af RENOVER prisens styregruppe.