fbpx

VUC

Et sammenhængende undervisningsmiljø i Viborg

Se mere

VUC

Et sammenhængende undervisningsmiljø i Viborg

Læs projektets egen beskrivelse

VUC Skive Viborg har i en årrække haft til huse i to meget forskellige bygninger i Viborg centrum på grænsen til den historiske bydel.
Begge bygninger er placeret på samme matrikel og opført i henholdsvis 1883 og 1972 og har tidligere været en af Viborg Kommunes folkeskoler.

I forhold til skolens logistik og funktionalitet har man savnet en egentlig hovedindgang og et fælles mødested med direkte og let adgang til de vigtigste funktioner for såvel elever som personale.
Med om-og tilbygningen har man fået en logisk og let opfattelig hovedindgang og et nyt ”hjerte” i bygningen, hvortil de vigtigste funktioner relaterer sig. Opgaven er løst med et enkelt og nedtonet arkitektonisk greb i eksteriøret, der relaterer sig til de historiske omgivelser, mens den indvendigt åbner sig som et lyst, levende og eksperimenterede rum, som eleverne tydeligvis trives i.

Det indvendige rum har en robust og nytænkende karakter. Det fremstår fortsat som et gaderum mellem to bygningsvolumener, hvilket skaber en uformel stemning. Det rå murværk fra den bevaringsværdige bygning er bevaret i interiøret, hvilket skaber en god kontrast med historie og mentalitet, der spiller op mod det hvide interiør. Dette giver samtidig en naturlig overgang mellem den lyse og åbne foyer og den mere intime kantine. Fra fortovet og hjertet i bygningen ledes man naturligt og logisk videre til de to bygningers ombyggede undervisnings- og lærerfaciliteter.

Fra vunden konkurrence til færdigt byggeri har der været et tæt samarbejde mellem alle interessegrupper – brugere, ledelse og ansatte, rådgivere og udførende.
I planlægningsfasen primært via workshops med deltagelse af repræsentanter for elever, undervisere, administrationen, ledelse og servicepersonalet.

Blik for brugerne

Med udnyttelsen af den indvendige skolegård er bygningernes facadeareal reduceret. Dette kombineret med et cts-styret hybridventialtionsanlæg, vejrkompensation og et renoveret varmeanlæg har medført optimeret indeklima og reduceret varmeforbrug.

Brugskvalitet

Den nye sammenbygning mellem de to arkitektonisk vidt forskellige eksisterende bygninger har en skabt et sammenhængende undervisningsmiljø og løst den store udfordring skolen altid har levet med – synlighed, helhed og fælleskab.

Bidrag til omgivelser

Skolens bagside, med en stor parkeringsplads som nærmeste nabo, er nu skolens hovedindgang. En stor sydvendt ankomsttrappe forbinder parkeringsplads med skolens hovedindgang. Den store trappe med siddetrin inviterer til at slå sig ned i pauser.

Eksempelværdi

Tilbygningen er et flot eksempel på, hvordan et uderum mellem to bygninger fra to forskellige tidsaldre og forskellig arkitektur kan forene en bygningsmasse og skabe et offentligt rum til både det uformelle møde mellem mennesker og det formelle studierum.

Solidt samarbejde

Gennem projektforløbet til færdigt byggeri har der været et tæt samarbejde mellem alle interessegrupper – brugere, rådgivere, udførende. I planlægningsfasen primært via workshops med deltagelse af repræsentanter for elever, undervisere og ledelsen.

Økonomi og værdiforøgelse

Den økonomiske ramme muliggjorde at gennemføre arkitektkonkurrencens bærende elementer, hvor den væsentligste værdiforøgelse er tilførslen af kvadratmeter til fælles benyttelse med udgangspunkt i hjertet i bygningen, hvor aktiviteterne naturligt spredes.

Udførelseskvalitet

Størstedelen af inventar til den nye studiegård og lærerforberedelse er specialdesignet til projektet. Dette sket i tæt samarbejde med brugere, skole, rådgiver og udførende.

Parter bag projektet

Skive-Viborg HF&VUC
Totalrådgiver: Quattro Arkitekter A/S, Viborg
Underrådgiver - arkitekt: Method & Madness Architects, Viborg
Hovedentreprenør: Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S, Viborg

Sted

Gråbrødre Kirke Str. 5
8800 Viborg

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2