fbpx

VUC Glødelampen

Moderne læringsmiljø i historiske rammer

Se mere

VUC Glødelampen

Moderne læringsmiljø i historiske rammer

Læs projektets egen beskrivelse

VUC i Aabenraa er et eksempel på, hvordan man med stor succes kan revitalisere en typisk skolebygning fra 1955, men også hvordan man kan opnå merværdi ved at bevare elementer af historiske industribygninger.

Resultatet er blevet så vellykket, at byggeriet både har modtaget Aabenraa Kommunes Arkitekturpris 2018, såvel som æren at være blandt de fem nominerede til at modtage prisen som Årets Skolebyggeri 2018.

VUC SYDs afdeling i Aabenraa havde længe haft til huse i et klassisk skolebyggeri fra 1950’erne. Efterhånden var den gamle skole dog blevet både for trang og for utidssvarende. VUC SYD har en bevidst, pædagogisk strategi om at gøre brug af en række varierende læringsrum i et åbent miljø, og det passede ikke godt sammen med den traditionelle skolebygnings mange lukkede undervisningsrum.
For at få mulighed for at udvide arealet, erhvervede skolen naboejendommen mod nord, en gammel glødelampefabrik.
Med sin relativt dybe bygningskrop, og lave etagehøjder, var det ikke muligt at indrette fabrikken til undervisningsrum, og det blev derfor besluttet at den skulle nedrives. For at bevare historien om den historiske industribygning valgte man dog at bevare glødelampefabrikkens østfacade, der danner afgrænsning for et bevaringsværdigt baggårdsmiljø.

Mødet mellem de forskellige bygninger, fra forskellige tidsaldre, den historiske facade, den eksisterende skole og den nye tilbygning, har været et udfordrende benspænd, der dog har haft en yderst positivt afsmitning på det endelige resultat. De mange særlige løsninger, og varierede rumligheder, der har været nødvendiggjort af mødet mellem de forskellige bygninger, har tilført skolen en masse liv og karakter. VUC Syds afdelingen i Aabenraa, kaldet ”Glødelampen”, efter den gamle fabrik, er blevet en helt unik skole, hvor fortid og nutid beriger hinanden, og skaber nogle helt særlige undervisningsmiljøer, til glæde for både kursister og undervisere.

Mod nord er skolen udvidet med en markant, moderne teglbygning, hvor mønstermurværk og en legende søjlestruktur giver variation og karakter.
Den nye bygning er udført i en størrelse, der matcher skalaen på den gamle glødelampefabrik. Bygningen har dog fået et bevidst, anderledes udtryk, da der dels har været et ønske om, at den var sig sin egen tid bevidst, og dels for at tydeliggøre, forskellen mellem nyt og gammelt.

Mod øst er den gamle glødelampefabriks facade bevaret, men friholdt fra den nye bygning af et 3 m bredt mellemrum, hvor glaskarnapper med gruppearbejdspladser, skyder sig ud fra den nye bygning. På den måse er det lykkedes at bevare de historiske spor på facaden både udvendigt og indvendigt. Således kan man indefra den nye undervisningsbygning, gennem store glaspartier, fornemme den historiske kontekst.
Som et yderligere vidnesbyrd om stedets historie, er enkelte af de gamle maskiner fra produktioner af glødepærer bevaret, og udstillet i glasafskærmede nicher, ud mod det offentlige rum udenfor bygningen. Indenfor, er partier, fyldt op med originale glaskolber fra glødelampeproduktionen, integreret i glasskillevægge rundt omkring på hele skolen.

Den eksisterende skole, en traditionel og tidstypisk undervisningsbygning opført i rød tegl, har udadtil, mod øst, syd og vest, bevaret sit oprindelige udtryk, dog er enkelte nye elementer tilføjet i form af kviste, nye vinduesåbninger og en udvidelse af kantinen. Disse er alle markeret med en iøjefaldende corten-beklædning, så man klart kan kende nyt fra oprindeligt. Corten er ligeledes anvendt til at danne en formidlende fuge mellem den gamle og den nye teglbygning.
Indvendigt, er skolen dog ikke til at kende. Eksisterende vægge er så vidt muligt revet ned, og de gamle undervisningslokaler er erstattet af nye, åbne og varierede læringsmiljøer.

Indvendigt har der været fokus på at skabe nogle indbydende rammer med en varm atmosfære, og en fortrinlig akustik. Væggene er derfor i vid udstrækning beklædt med perforerede fiberbetonplader i en varm tone. Vindueslysninger i den nye bygning er derudover beklædt med egetræ, der ud over stoflighed og taktilitet, giver det indfaldene dagslys en varm lød.

Både studerende og de ansatte er særdeles tilfredse med det endelige resultat.
Således udtaler bygningsansvarlig for VUC SYD, Torben Lund:
”Med udvidelsen og ombygningen af den gamle skole, har vi kunnet beholde den centrale placering, såvel som skolens genkendelighed og identitet i byen. Dertil har vi ovenikøbet fået nogle topmoderne læringsfaciliteter, der peger fremad, men som samtidig har en fast forankring i historien. Samspillet med de gamle bygninger, både glødelampefabrikkens bevarede facade og skolen, har givet nogle helt unikke rammer, og en særlig stemning, som vi aldrig ville have kunnet opnå, hvis vi havde bygget en helt ny skole et andet sted.
De materialer, der er anvendt, både inde og ude, har givet bygningerne en stoflig varme, der sammen med de akustiske tiltag, har betydet, at både studerende og ansatte føler sig rigtig godt tilpas, og nyder at have deres daglige gang på skolen”.

Bilag

Blik for brugerne

I projektet har der naturligvis været fokus på at vælge energirigtige løsninger, herunder effektiv isolering og de rette vinduesløsninger. Dertil er hele den store tagflade beklædt med solceller. Derudover har man været meget bevidst om at vælge gedigne og velafprøvede, men også smukke materialer og løsninger. Det har været magtpålæggende, at opføre en skole, der kan bestå i mange år, og som patinerer smukt, fremfor at blive nedslidt. At arbejde med æstetisk bæredygtighed medfører at sætte sig ud over tanken om at nedbryde og gendanne, men i stedet tænke på at skabe løsninger, vi har lyst og trang til at bevare og passe godt på.

Brugskvalitet

På trods af de udfordringer der opstod i mødet med de gamle bygninger, blev der på intet tidspunkt gået på kompromis i forhold til at etablere et moderne læringsmiljø. Transformationen til et moderne læringsmiljø lykkedes så godt, at VUC Glødelampen sidste år opnåede, at være blandt de fem nominerede til prisen ”Årets Skolebyggeri 2018”. Som begrundelse for nomineringen udtalte dommerkomitéen bl.a. ”I projektet her kan jeg godt lide de lige dele funktionalitet og æstetiske virkemidler, herunder transformation af en ældre bygning til en mere fremtidsorienteret undervisningsform”.

Bidrag til omgivelser

Om- og tilbygningen af VUC i Aabenraa har betydet, at man har kunnet bevare sin placering centralt i byen, og dermed også bibeholde det liv, som de studerende tilfører midtbyen. Derudover har projektet bidraget til, at bevare de historiske spor i nogle bygninger, der nok vanskeligt havde fundet en anden bruger.

Eksempelværdi

VUC Glødelampen i Aabenraa viser, at en gammel, traditionel skolebygning ikke nødvendigvis er en hindring for at opnå et helt moderne undervisningsmiljø, der imødekommer kravene fra nutidens pædagogiske læringsprincipper. Derudover viser byggeriet, at de benspænd, der altid følger med, når man transformerer en gammel bygning, muligvis er med til at besværliggøre processen, men samtidig tvinger arkitekter og bygherrer til at tænke kreativt, og ikke blot forfalde til standardløsninger. Det resulterer i helt unikke og stedbundne løsninger, der giver identitetsskabende merværdi.

Solidt samarbejde

At byggeriet er blevet så vellykket, skyldes primært det gode samarbejde mellem arkitekt, ingeniør og bygherre, og siden hen en god og konstruktiv dialog med de udførende entreprenører. Alle parter har gennem hele processen været løsningsorienterede, og indstillede på at løse de udfordringer, der uvægerligt ville opstå. Fra starten har alle parter været fokuserede på værdien i at bevare så meget som muligt af historien i de gamle bygninger, og lade den smitte positivt af på det endelige resultat.

Økonomi og værdiforøgelse

De unikke rammer, som er opstået i mødet mellem de gamle- og de nye bygninger, har skabt en stor ejerskabsfølelse blandt VUCs studerende og ansatte. Man er meget bevidste om, at man har opnået noget særligt, og at man ikke finder sådan en skole noget andet sted.

Udførelseskvalitet

Der er i projektet arbejdet fokuseret på materialevalg og detaljering, så bygningen dels tilpasser sig konteksten, midt i den gamle købstad, og dels formidler mødet mellem nyt og gammelt på tydelig, men harmonisk vis. Dette har været en rød tråd fra de første skitser, til færdig udførsel. Som vidnesbyrd om et yderst vellykket resultat, blev byggeriet belønnet med Aabenraa Kommunes arkitekturpris 2018, og i den anledning udtalte bedømmelseskomitéen: "Årets Arkitekturpris går derfor til VUC Glødelampen som på inspirerende vis har skabt et anderledes og nytænkende undervisningsmiljø, der med sine mange lag og høje kvalitet bidrager positivt til byen".

Parter bag projektet

Bygherre: VUC SYD (Kontakt: Torben Lund, byggeri og drift, tl@vucsyd.dk, 73613343)
Arkitekt/totalrådgiver: ZENI arkitekter a/s (Kontakt: Torben Engsig Svan Sørensen, tes@zeni.dk, 40800515)
Ingeniør: Rambøll

Yderligere information om projektet

https://www.zeni.dk/vuc-gldelampen

Sted

Lavgade 30
6200 Aabenraa

Fotos: Martin Schubert

Realiseret

2017

Indstillingsår

2019, 2020, 2021, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

5.001-20.000m2