fbpx

Absalonsgård

Fra plejeboliger til familieboliger

Se mere

Absalonsgård

Fra plejeboliger til familieboliger

Læs projektets egen beskrivelse

Det eksisterende Absalonsgård var indrettet med 29 plejeboliger, indeholdende værelse, the-køkken og toilet/bad, i forbindelse med en politisk sparerunde på ældre og handicap området, blev flere mindre plejehjem nedlagt og beboerne blev forflyttet til andre plejeboliger, for at effektivisere bemanding, samt drift og vedligeholdelse af bygninger.
Bebyggelsen er oprindeligt opført i 1997, dermed er bebyggelsen på ingen både bygningsmæssigst udtjent, men der er derimod tale om en bebyggelse, der med den politiske beslutning er funktionsmæssig udtjent.

Blik for brugerne

Genbrug og upcycling udgør en større og større rolle i samfundet og den bæredygtige udvikling, nærværende renoveringsprojekt ses som et eksempel på at bygninger og bygningsvolumener kan upcycles, udvikles og genbruges på lige vilkår med andre genstande. De 30 studie og familie boliger er som nævnt tidligere indrettet i et plejecenter, der i forbindelse med besparelser blev lukket. Vivabolig så det som en indlysende mulighed at etablere mindre boliger i den allerede eksisterende bebyggelse.

Brugskvalitet

Bebyggelsen der oprindeligt indeholdt 29 plejeboliger blev i dette renoveringsprojekt omdannet til 30 almene studie- og familieboliger i varierende størrelser. 17 af de 30 boliger har tilknyttet egen altan, der giver mulighed for at nyde eftermiddagssolen og den lukkede gårdhave. Renoveringsprojektet drage nytte af den eksisterende elevator i bebyggelsen, og etablere dermed 15 boliger i med adgang via elevator. I forbindelse med projekteringen af dette renoveringsprojekt, var målet at bibeholde så meget af de allerede eksisterende tekniske installationer samt statiske elementer, som muligt. Ved at arbejde med renovering på denne måde, holdes udgifterne nede, som også var et delmål i at etablere billige studievenlige boliger.

Eksempelværdi

Aalborg er med dens stadig stigende indbyggertal og specielt med de mange tilflyttende studerende, kontinuerligt presset på antallet af studievenlige boliger. Der er derfor altid stor efterspørgsel efter denne type boliger i Aalborg og især i Aalborg Vestby, hvor bygningen er beliggende og mange studerende ynder at bosætte sig. Den eksisterende bygning Absalonsgård er derfor blevet renoveret og ombygget til almene studie- og familieboliger, så bygningen nu er fremtidssikret til en ny og bredere målgruppe, hvilket var boligselskabet Vivabols intention med projektet. Ved at omdanne plejeboligerne, til boliger i forskellige størrelser sikres diversitet i målgruppen og dermed grundlaget for fremtidige lejere.

Solidt samarbejde

Samarbejde: Det gode samarbejder mellem rådgivere, udførende, vivabolig og beboerne i afdelingen, resulterede i at byggeriet blev afleveret til tiden og indenfor budgetteret økonomisk ramme.

Økonomi og værdiforøgelse

Økonomi og værdiforøgelse: Et ikke udlejet lejemål er en mulig indtjening der går tabt og en potentiel værdiforringelse på længere sigt. Renoveringen fra plejehjem til studie- og familieboliger har tilføjet 30 ny renoverede boliger til Vivaboligs konstant voksende portefølje. De ny renoverede boliger udgør en værdiforøgelse for beboeren i boligerne og for bolig selskabet.

Parter bag projektet

Bygherre: Vivabolig - Arkitekt: Arkitektfirmaet NORD - Ingeniører: MOE Rådgivende Ingeniører

Sted

Absalonsgade 9
9000 Aalborg

Fotos: Arkitektfirmaet Nord a/s

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000 m²