fbpx

Fyrbygningerne i Hanstholm

Totalrenovering af de fredede fyrbygninger i Hanstholm

Se mere

Fyrbygningerne i Hanstholm

Totalrenovering af de fredede fyrbygninger i Hanstholm

Læs projektets egen beskrivelse

Fyrtårnet i Hanstholm ligger højt og flot på Hanstholm Knuden.
Når man kører mod Hanstholm fra syd, langs reservatet og kysten og i nationalpark Thys nordvestlige hjørne, ser man fyret, der knejser på toppen af Knuden. Man føler sig umiddelbart draget af toppen og får lyst til at komme op til stedet, hvad der også er mange turister som gør, når de kommer i området.

Da fyret havde sin storhedstid, var det set med datidens øjne en arbejdsplads med mange ansatte, hvorfor der i forbindelse med fyret også er relativ mange og store bygninger indeholdende lejligheder, maskinbygninger og fyrmesterens bolig. Bygninger som ikke længere blev brugt til deres oprindelige formål, og derfor i mange år har stod mere eller mindre ubenyttede hen, og led under manglende vedligeholdelse.

Kommunalbestyrelsen i Thisted kommune tog derfor i 2012 en beslutning om, at iværksætte en gennemgribende istandsættelse af hele komplekset. Der blev afsat i alt 16.000.000 kroner til formålet. Forud for istandsættelsesarbejderne blev mulighederne for en fremtidig anvendelses af bygningerne grundigt bearbejdet. Et arbejde som foregik i et fællesskab imellem kulturforvaltningen hos Thisted kommune og primært lokale aktører og interessegrupper.

Konklusionen på disse arbejder blev, at stedet fremover skulle fungere som et “fyrtårn” for kunst og kultur i ordets bredeste forstand.
Der skulle være mulighed for, at udøvende kunstnere kunne få en midlertidig bolig og samtidigt bruge værksteder på stedet.
Der skulle være mulighed for skiftende arrangementer som koncerter, foredrag osv. Især i den gamle maskinhal.
Der skulle være lokaler for udstilling af de udøvende kunstneres værker og af andre kunstnere.
Der skulle være lokaler for den lokale afdeling af den kommunale musikskole.
Og frem for alt skulle det være et sted hvor lokale borgere kunne komme til arrangementer, eller bare for at nyde den storslåede natur, som ligger lige uden for døren.

Som en sidegevinst til alt dette, skulle stedet løftes op på så højt et bygningsmæssigt niveau, at både lokale, kommune og kulturstyrelsen kunne fremvise stedet, som den perle det er.

Projektet blev gennemført i 2 etaper. Begge etaper blev gennemført i et tæt samarbejde med kulturstyrelsen

Første etape omfattede renovering af hele klimaskærmen med facader, vinduer og tagflader. Facader er blevet renset i bund, ødelagt murværk er blevet udskiftet, og alle overflader fremstår nu med en vandskuret overflader i den originale farve. Tilsvarende er vinduer blevet udskiftet / renoveret, og alle tagflader er blevet udskiftet med nye naturskifre.

Anden etaper omfattede hele den indvendige opbygning, alle indvendige overflader og desuden en opgradering af gårdarealer, murafgrænsningen omkring hele komplekset, samt renovering af den gamle signalmast.
Det var et puslespil, at afdække hvordan den oprindelige opdeling af lokalerne havde set ud og i hvilket omfang, der fra kulturstyrelsens side kunne gives tilladelse til at fravige den oprindelige lokaleopdeling. Tilsvarende lå der et stort detektivarbejde i afdækningen af de gamle farver på vægge og træværk.
En af de specielle oplevelser i forbindelse med renoveringsarbejdet, var fjernelse af den gammel betonafdækning i gården. Det viste sig, at der under afdækningen befandt sig en ca. 50 meter dyb og intakt drikkevandsbrønd. En brønd som nu er forsynet med en afdækning således, at man kan se ned til vandspejlet.

Begge etaper blev gennemført af lokale håndværkere og hele komplekset fremtræder i dag velholdt, originalt og funktionelt.
Og de funktioner og aktiviteter man på projektstadiet drømte om at få ind på stedet er blevet etableret, og lokale borgere har taget de nye rammer til sig.

Fyret lyser fortsat ud over havet og hele bygningskomplekset lyser op på toppen af Knuden som det “fyrtårn” det altid har været.

Bidrag til omgivelser

Fyrbygningerne i Hanstholm fremtræder nu i sit skarpeste antræk og vidner om en betydningsfuld tid i Hanstholms historie og stedets betydning for skibstrafikken. Samtidigt er bygningerne også en historiefortælling om det gamle oprindelige Hanstholm. En historiefortælling som måske også opleves mere intens med Hansted gamle middelalderkirke som nærmeste nabo. I forhold til det lokale miljø er det lykkedes, at bevare den lokale befolknings tilknytning til stedet, samtidigt med, at stedet nu også fungerer med større lokale arrangementer og udstillinger. Som eksempel på lokale arrangementer kan nævnes et årligt julemarked, som samler store dele af lokalsamfundet.

Parter bag projektet

Bygherre - Thisted kommune
Arkitekt - P+P Aarhus
Ingeniør - A og I ingeniører Nykøbing Mors

Sted

Tårnvej 7
7730 Hanstholm

Realiseret

2017

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2