fbpx

Forsamlingshus

Volsted

Læs projektets egen beskrivelse

D. 22.10.15 overtog Volsted Borgerforening Volsted Forsamlingshus fra Aalborg Kommune og siden overtagelsen, har byens forsamlingshus gennemgået en forvandling, hvor lokale ildsjæle anført af forsamlingshusudvalget, har skabt et moderne og tidsvarende forsamlingshus og samlingspunkt i Volsted. Allerede D. 9 marts 2016 blev Volsted Forsamlingshus indviet efter moderniseringen, – en stor dag for byens borgere.

Udfordringen var at få mest muligt kvalitet og arbejde ud af et begrænset budget på 680.000 kr. Processen havde fokus på at lave mest muligt eget arbejde af høj kvalitet og involvere flest mulige borgere til at gøre deres bedste udfra den enkeltes forudsætninger, ønsker og motivation. Via god planlægning og effektiv byggestyring har vi fået et fantastisk resultat og vi holdt vores budget i alle faser.

Ombygningen er gennemført hurtigt og effektivt med stor respekt for husets historie og sjæl, hvilket har været muligt ved at mange af byens borgere har hjulpet på forskellige områder. Nogle har bidraget med håndværkerhjælp, mens andre har lavet mad, korresponderet med kommunen, ryddet op og gjort rent. Alles kompetencer og interesser har været i spil og arbejdet er lykkedes ved sammenhold og hårdt arbejde. Ombygningen har været godt organiseret og styret– fra indhentning af tilbud fra eksterne firmaer til planlægningen af arbejdet om aftenen og i weekenderne.
Grundet meget ”eget arbejde”, er det lykkedes at få ekstremt meget ud af ombygnings budgettet. Under ombygningen gik der sport i at få pengene til at række lidt længere og der blev slebet, malet og fikset småting, lang ud over det planlagte. (ildsjælene gik til tider amok med pensler og værktøj) Ombygningen har haft fokus på bæredygtighed med udskiftning af gammelt oliefyr til varmepumpe og påbegyndt isolering af huset.
Ombygningen har haft fokus på at bevare husets historiske udtryk og identitet. Dette er bl.a. sket ved at genanvende en del af det gamle køkken, bevare scenen og salens bue i loftet.

Blik for brugerne

Vi har udskiftet varmeforsyningen fra Oliefyr til varmepumpeanlæg og sammen med øget isolering af huset er energiforbruget halveret.

Brugskvalitet

Huset er forvandlet og blevet brugbart bl.a. med nyt køkken og 3 nye toiletter. Udlejningen af huset er steget betydeligt og husets ry som et attraktivt sted at være har spredt sig i Kommunen.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen har i høj grad bidraget til at Volsted har fået et nyt samlingssted, der har på mange måder har styrket byens sociale liv men også åbnet byen op for borgere udefra. De mange afholdte koncerter og andre arrangementer har understøttet dette.

Eksempelværdi

Dels har vi fået et flot og attraktivt hus ud af det og dels har selve byggeprocessen og vores overtagelse af huset givet landsbyen nyt liv og fået mange flere lokale borgere til at yde en indsats til fordel for fællesskabet.

Solidt samarbejde

Projektet har styrket fællesskabet i byen og vi har lært at hende hinanden på nye måder og fået indsigt i de forskelliges styrker og interesser. Alle har kunnet bidrage fra dygtige lokale håndværkere til ældre der har bagt kage og lavet mad i processen.

Økonomi og værdiforøgelse

Vi har i høj grad fået en bedre økonomi i borgerforeningen. Indtægterne fra udlejning af huset har svaret til husets drifts og varmeomkostninger og de mange aktiviteter har givet et overskud på ca. 45.000 kr, som skal bruges til videreudvikling af huset.

Udførelseskvalitet

Ombygningen har haft fokus på bæredygtighed og haft fokus på at bevare husets historiske udtryk og identitet. Dette er bl.a. sket ved at genanvende en del af det gamle køkken, bevare scenen og salens bue i loftet.

Parter bag projektet

Volsted & Omegns Borgerforening og Forsamlingshusudvalget har sammen med en række håndværks virksomheder været udførende med Aalborg Kommune som rådgiver.

Yderligere information om projektet

http://volstedforteby.dk/forside.aspx

Sted

Volsted Bygade 52, Himmerland
9530 Støvring

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500 m²