fbpx

Skovparken

Renovering

Læs projektets egen beskrivelse

Almen boligafdeling oprindelig fra 1974 renoveret i perioden 2014 og færdigmeldt marts 2016. Afdelingen består af 48 boligenheder primært fritliggende og enkelte sammenbyggede huse. Renoveringen er gennemført i samarbejde med SIB a/s som hovedentreprenør, Rambøll som rådgiver. B42 har selv i projektet udvalgt materialer til facade, tag mm.

Projektet indeholdte en facaderenovering af eksisterende huse (træfacade). Der er kommet nyt tag, efterisolering, facadeisolering med murstensskaller, nye vinduer og døre. Desuden er 9 boliger ændret til at de opfylder alle tilgængelighedskrav indv. samt udvendig. Derudover er der installeret fjernvarme og al VVS og el installationer er renoveret. I alle boliger er der etableret mekanisk balanceret ventilation og nye badeværelser.

Bidrag til omgivelser

Området har i mange år lokalt haft et dårligt ry – men var dog ikke at finde på Ghetto listen. Desuden var der tale om mange flytninger og en del uro i området. Renoveringen har medført en mindre udskiftning af beboersammensætningen som nu har løst alle problemer, og vi har igen en venteliste til boligerne.

Parter bag projektet

Bygherre: B42
Renoveringen er gennemført i samarbejde med SIB a/s som hovedentreprenør, Rambøll som rådgiver.
Tilsyn udført af B42 selv samt Höflich byggeteknisk rådgivning.
Arkitekten blev i projektet fyret pga. for dårligt materiale mm. så denne bør ikke nævnes. 

Sted


Egernsund

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017