fbpx

Volden 9, Latinerkvarteret

Restaurering af historisk byhus

Se mere

Volden 9, Latinerkvarteret

Restaurering af historisk byhus

Læs projektets egen beskrivelse

Volden er en af de ældste gader i Aarhus, og har sandsynligvis eksisteret allerede i den befæstede middelalderby. Som navnet antyder, er gaden anlagt langs indersiden af den tidligere bosættelsesvold. Gaden indeholder spor fra byens ældste bebyggelse, hvoraf enkelte huse kan føres tilbage til midten af 1500-tallet. Størstedelen af Voldens nuværende bebyggelse stammer dog fra 1800-tallet, hvoraf det 2 etagers byhus i Volden 9 er opført i 1851 på basis af et endnu ældre bindingsværkshus.

Volden 9 har fra 2021-2022 undergået en totalistandsættelse i både husets eksteriør og interiør. Funktionerne er bevaret med butik i stueetagen og bolig på 1. salen mens taglejligheden på 2. salen er konverteret til loftrum, så de store kviste kunne fjernes for genetablering af et ubrudt tegltag. På bagfacaden er opført nyt muret trappetårn som skaber en indvendig trappeforbindelse mellem husets tre etager.

Eksempelværdi

Projektet i Volden 9 er et eksempel på hvorledes man, ved at forstå og favne det historiske særpræg, kan løfte en bygning, et gadeforløb og et helt baggårdsrum med præcise og særligt udvalgte virkemidler. Restaureringen af facaden vidner om en særlig viden om og forståelse for arkitekturens stilperioder og konkret hvorledes facadens meget ødelagte karakter kan genoprettes ved anvendelse af de rette historiske virkemidler. Projektet viser således hvordan det arkitektoniske potentiale i et historisk hus, som har været overset og misligholdt gennem årtier, igen kan finde sin berettigelse i et af byens ældste gadeforløb.

Solidt samarbejde

Projektet er et bud på hvorledes en omhyggeligt tilpasset transformation og restaurering af høj kompleksitet kan realiseres gennem stor velvilje fra bygherre, rådgivere og lejer der med stor indlevelse sikrer netop den karakter og atmosfære som tilføjer værdi til omgivelserne.

Faglig kvalitet

Husets facader er restaureret med afsæt i husets stilperiode fra 1870’erne. Murværk og vinduesindfatninger er istandsat mens nye gesimser mod gaden harmoniserer husets arkitektoniske proportioner og forstærker facadens hierarki. Butiksvinduerne er genetableret med kraftigt profilerede trækarme. Facaderne er kalket i en lys gul nuance og med de kontrasterende mørkegrønne vinduer og døre opleves det historiske hus på ny autentisk og levende i facaderækken mod Volden. Baggården er blevet belagt med en kombination af piksten og bordursten og et nyt cykel- og affaldskur i træ og vingetegl er opført, hvor der tidligere lå et baghus. Også en gennemgribende restauraring af husets indre har tilført historisk autenticitet gennem materialevalg, omhyggeligt tilpassede bygningsdetaljer og farvenuancer. I stueetagen er resterne fra det oprindelige bindingsværkshus bevaret som et vidnesbyrd om husets historie og sammen med det nye gennemgående ølandsgulv giver dette karakter til de enkle kalkhvide vægge og lofter samt de cremehvide døre, vinduer, indfatninger og paneler. En ny trappe er indpasset i en ny tilbygning mod baggården - muret og kalket som det historiske hus. Trappen er udformet som en kvartsvingstrappe med afsæt i husets historiske karakter. Der er anvendt hvidolieret douglasgran på trappen såvel som på gulvene på 1. sal og 2. sal.

Parter bag projektet

Bygherre: Byliv Aps
Arkitekt: E+N Arkitektur
Ingeniør: Henry Berthelsen

Yderligere information om projektet

https://eplusn.dk/projekt/volden-9/

Sted

Volden 9
8000 Aarhus C

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500 m²