fbpx

KRONHEDE FORSAMLINGSHUS FORVANDLING OG FREMTIDENS SAMLINGSHUS PÅ HEDEN

ET BEVARINGSVÆRDIGT FORSAMLINGSHUS UNDGIK NEDRIVNING OG BLEV FØRT TILBAGE TIL SIN OPRINDELSE

Se mere

KRONHEDE FORSAMLINGSHUS FORVANDLING OG FREMTIDENS SAMLINGSHUS PÅ HEDEN

ET BEVARINGSVÆRDIGT FORSAMLINGSHUS UNDGIK NEDRIVNING OG BLEV FØRT TILBAGE TIL SIN OPRINDELSE

Læs projektets egen beskrivelse

Som huset ligger der ydmygt midt i Kronheden, ser det ikke ud af noget. Men bliv ikke snydt. Det unikke forsamlingshus rummer så mange historier og fortællinger, som man ikke helt fatter. Som en journalist engang sagde, da han skulle lave en reportage om Lyngfest på Kronheden: Jeg kørte og kørte og kom længere og længere ud. Det blev mere og mere øde, jo længere jeg kørte. På et tidspunkt blev jeg helt bange. Og så var jeg her lige pludselig – i midten af ingenting – og så var der lys, glæde, musik og mennesker. Jeg er dybt betaget. Se evt. bilag om husets historie.
Altså vi skal tilbage til 1925, hvor huset blev indviet. Tænk næste år skal vi fejre 100 års jubilæum. Det havde vi ikke kunnet, hvis ikke en ildsjæl satte sig ind i historien omkring huset. Det skulle vise sig, at forsamlingshuset var blevet erkæret bevaringsværdigt i 1992. Derfor blev der ansøgt ved Ringkøbing/Skjern kommune under en pulje ved navn bygnings- og forbedrelses puljen. Men inden da var der et kæmpe arbejde med at opsøge de andelshavere og medlemmer, der for næsten 100 år siden købte andele enten hele til 50 kr. og halve til 25 kr. Egnen var på den tid præget af trange kår og fattigdom, men trods det var der alligevel en fast tro på, at et hus til fælles glæde og gavn var slid, afsavn og sparsommelighed værd. Nogle måtte afdrage over flere år for at få råd til at købe en andel. Der blev så dannet en forening i 2018, samme år som renoveringen begyndte. Der var kun bevilliget til den ydre klimaskærm, så det indre, måtte vi selv sørge for. Heldigvis var der mange frivillige, der var utroligt hjælpsomme til at give en hånd med. Der blev revet gulve op, kørt brokker og sand ud. Malet og gjort rent, samt sørge for forplejning ikke mindst. Uden de frivillige var projektet slet ikke muligt. Kommunen hjalp dog lidt til med et bidrag, så vi kunne får lavet isolering i gulvet i hele huset. Sommeren 2018 var utrolig varm, så der kunne arbejdes de fleste dage udenfor. I slutningen af 2018 var forsamlingshuset næsten færdigt. Vi manglede dog en varmekilde. Veluxfonden blev ansøgt, og der blev installeret en varmepumpe samt en brændeovn, som der også var i huset tilbage i 1925. I starten af 2019 kunne huset endelig tages i brug til gavn og glæde for alle generationer. Alene historien om, hvordan lokalbefolkningen ved viljestyrke, afsavn og sparsommelighed formåede at rejse et hus til glæde, gavn og oplysning fortjener den dybeste respekt. Det kunne vi mennesker lære meget af.

Blik for brugerne

Vores renovering har helt klart forbedret vores indeklima. Tidligere var huset umuligt at varme op. Utætte vinduer, vægge og et trægulv, der var lagt oven på sand. Det var fugtigt og mørkt i huset. Se evt. billeder fra før. De nye vinduer skaber et dejligt lys i huset. Loftet blev også malet og giver en helt anden oplevelse. Lydproblemerne er næsten løst. Der er opsat lyddæmpningsplader og kraftige gardiner. Brændeovnen er fantastisk. Den varmer og spreder glæde i det dejlige hus. Varmepumpen bruger ikke ret meget strøm, da huset nu er godt isoleret. Alt i alt et projekt, der virkelig har skabt mere glæde i vores øde sogn.

Inspirerende ressourcetiltag

Murstenene i huset var fra det lokale Grønbjerg teglværk (for længst nedlagt). Derfor var det utroligt heldigt, at jeg havde gemt flere end 1000 sten, som skulle vise sig at være disse sten. Der skulle nemlig bruges Grønbjerg mursten til at erstatte de flere end 700 maskinsten, der var blevet muret i gennem tiden. Alt blev udfræset mellem murstenene, så man kunne bruge kalkmørtel til at mure med og ikke beton.

Eksempelværdi

Tænker, at vi med vores historie kan være et godt eksempel på at gammelt ikke altid er dårligt. I vores egn er der nedrevet flere forsamlingshuse. Huse man tænker sagtens kunne omdannes og forvandles til noget brugbar. Huse og små landbrug, der tidligere var grundlag for en familie, er nedrevet og borte for altid her på vores egn. Tænk hvilke historier vi går glip af. Disse bygninger kunne være et hjem for en familie og skabe mere liv i et øde sogn, hvor der var natur og plads til alle. Med vores renovering har vi fremtidssikret huset de næste 100 år. Det vil også skabe liv, glæde og lave historie og gode fortællinger fremover.

Solidt samarbejde

Der har været en rigtig god stemning under hele renoveringen. Håndværkerne, arkitekten og de mange frivillige har virkelig arbejdet godt sammen. Det kan man også føle og se, når man er i huset. Der er en helt ubeskrivelig stemning og aura omkring Kronhede Forsamlingshus.

Faglig kvalitet

Brugt gamle mursten, hvilket ikke er klima belastende. Da huset var bevaringsværdigt, er det renoveret inden for disse rammer. Dog med få ændringer som senere er beskrevet.

Levende bygningskultur

Med forsamlingshusets forvandling er der blevet et større sammenhold i vores lokalområde. Huset var tidligere i så ringe forfatning, at det var tæt på at blive nedrevet. Folk var næsten helt holdt op med at bruge det. Der var et meget nedslidt køkken, trægulvet i salen var ramt af skimmelsvamp og vinduerne var utætte. Derfor var det med stor glæde, at huset kunne føres tilbage til sin oprindelse. Dog med den ændring at hoveddøren kom mod øst (i 1925 var den mod nord, dog ændret da der kom toiletter i huset i 1973. Der blev også lavet en terrassedør mod syd, som lovpligtig brandvej.

Parter bag projektet

Ann Holm Nielsen, arkitekt Ringkøbing/Skjern kommune.
Leif Vanting, murer. Ekspertise inden for bevaringsværdige huse og bygninger.
Hanne Kjærgaard, tovholder omkring ansøgningen ved bygnings, forbedre og fornyelses-puljen, Ringkøbing/Skjern kommune

Yderligere information om projektet

Se evt. Kronhede Forsamlingshus på Facebook eller hjemmesiden kronheden.dk

Sted

KAAESVEJ 11, TORSTED
6990 ULFBORG

Realiseret

2019

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2