fbpx

VIVABOLIG – KAYERØDSGADE

HELHEDSPLAN - RENOVERING AF 80 ALMENE ETAGEBOLIGER

Se mere

VIVABOLIG – KAYERØDSGADE

HELHEDSPLAN - RENOVERING AF 80 ALMENE ETAGEBOLIGER

Læs projektets egen beskrivelse

Bebyggelsen er opført i 1975 og består af tre blokke i 4 etager inkl. delvist udnyttet tagrum samt kælder. Adgangsforholdene til de enkelte opgange er centreret omkring 2 boliger, med indvendig trappe.

Helhedsplanen omfatter renovering af klimaskærmen med nye døre, vinduer og tag. Altankarnapperne beklædes med zink. Badeværelser og tekniske installationer udskiftes og der etableres mekanisk ventilation.

Udearealerne gøres mere attraktive, så de indbyder til fælles ophold. Alle boliger i stueplan får desuden egne terrasser med niveaufri adgang fra boligen.

Visionen er at skabe attraktive udearealer, der dels forbedrer og styrker sammenholdet og samtidig sikrer trygheden for den enkelte beboer. Det ses dog som afgørende for fremtiden at stedet fremstår konkurrencedygtigt, i et område med mange attraktive boligtilbud.

Følgende forbedringsarbejder er gennemført i forbindelse med helhedsplanen:

– Efterisolering af tagkonstruktion
– Udskiftning af vinduer
– Ny beklædning på altankarnapper

Helhedsplaner i almene boliger er ofte komplekse projekter, der sigter mod at forbedre og opgradere boliger og boligområder som helhed.

Helhedsplanen i Kayerødsgade er lykkedes rigtig godt bl.a. på grund af et rigtig godt samarbejde mellem boligorganisation, lokale myndigheder, entreprenører, rådgivere og ikke mindst afdelingens beboere. I forbindelse med renoveringen har vi haft fokus på tydelig og åben kommunikation mellem de involverede parter.

Derudover har det været afgørende for processen at inddrage alle interessenter tidligt i processen, sikre åben kommunikation og have fokus på beboerne især i forbindelse med genhusning inden renoveringsstart.

Beboerne er blevet involveret fra begyndelsen af processen. Der er holdt åbne møder, workshop og nedsat arbejdsgrupper for at indsamle input, bekymringer og idéer fra beboerne – dette har været med til at skabe ejerskab og accept af helhedsplanen.

Faglig kvalitet

Renoveringen er gennemført på et højt fagligt niveau og der er planlagt langsigtet i forhold til valg af materialer og konstruktionsteknikker. Der er valgt materialer der fremadrettet kræver minimal vedligeholdelse. Dette skal være med til at reducere omkostningerne og forlænge bygningens levetid. Der har været fokus på at integrer energieffektive løsninger, såsom bedre isolering, energivenlige vinduer samt opgradering af tekniske installationer.

Parter bag projektet

Arkitekt og bygherrerådgiver: Arkitektfirmaet NORD
Ingeniør: Brix & Kamp
Landsskabsarkitekt: ARKPLAN

Yderligere information om projektet

https://www.vivabolig.dk/om-vivabolig/byggeri-og-renovering/afdeling-10-kayeroedsgade%3A-helhedsplan

Sted

Kayerødsgade 26
9000 Aalborg

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2