fbpx

VIVABOLIG

AFD. 2.

Læs projektets egen beskrivelse

Afdelingen med boliger på ODINSGADE, HAVREVANGEN OG BYGHOLMEN er opført i 1960 og består af en blanding af fritliggende blokke og karrébebyggelser i 3 etager. Størstedelen af boligerne er 1-, 2- og 3-rumsboliger uden elevatorer.

Boligerne var ikke ændret siden opførelsen, og fremstod med trange rumforløb, små badeværelser og nedslidte installationer. Der var konstateret begyndende skimmelsvamp som følge af kuldebroer og manglende isolering.

Gennem en omfattende brugerinddragelse er der udarbejdet en helhedsplan, hvor afdelingens rolle blev defineret som det sted, hvor man vil tilbyde moderne boliger til børnefamilier og seniorer.

Alle 1-rums boliger er nedlagt og lagt sammen med tilstødende boliger. Det betyder, at de oprindelige 214 boliger efter renovering og sammenlægning bliver til 189 boliger.

En trediedel af boligerne gøres tilgængelige med elevatorer, niveaufri adgang og omdisponering af boligindretningen. Enkelte steder etableres 5-rums boliger til børnefamilier.

Installationer er fornyet, der indrettes nye bad/toiletter og der foretages delvise facaderenoveringer. Udearealer opdateres med nye altaner, belægninger og beplantning samt faciliteter til aktivitet, leg og fælles ophold.

Parter bag projektet

Vivabolig
Frandsen og Søndergaard, rådgivende ingeniører
Rosseels Tegnestue
arkitektfirmaet NORD as

Sted

ODINSGADE, HAVREVANGEN OG BYGHOLMEN

Realiseret

2014

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017