fbpx

Grønnedal Struer

Læs projektets egen beskrivelse

AABs afdeling Grønnedal er en almen boligbebyggelse, bestående af syv blokke, der omkranser et grønt fællesareal i form af et åbent terræn, og er opført i starten af 1960’erne, og var et typisk eksempel på en almen boligbebyggelse fra perioden, opført med facader i betonelementer og gennemgående vinduesbånd. I 2014 blev den gennemgribende renovering tilendebragt, og afdelingen fremstår nu med en tydelig, moderne identitet. Der har været et tæt samarbejde med beboerne og afdelingsbestyrelsen omkring materialer og udformning, og Årstiderne Arkitekter har udviklet solide løsninger til bl.a. altaner og adgangsarealer, som opfylder beboernes ønsker om både privathed og fællesskab. Der er i renoveringen foretaget en gennemgribende, arkitektonisk opgradering. Den eksisterende facadebeklædning i beton er erstattet med en rødbrun teglsten, der binder bebyggelsen sammen med omgivelsernes røde teglstenshuse. Lejlighederne har fået rummelige altaner, og de eksisterende trappetårne er erstattet af altangange, og et centralt ankomsttårn, der giver mulighed for det vigtige, tilfældige møde blandt beboere og besøgende i bebyggelsen. Den samlede bebyggelse har fået et genkendeligt, klassisk udtryk med et moderne tvist. Nye materialer i form af en rødflammet tegl, mælket glas og ubehandlet beton, fornyer og forfiner bebyggelsens samlede udtryk. Vinduer i sorte rammer, placeret i en varierende rytme erstatter de monotone, horisontale bånd og giver liv til facaderne og blokkenes nye ankomster med lette altangange og solide ankomsttårne i grå beton. Hvide glasværn på altaner og altangange letter blokkenes udtryk. Seks blokke er renoveret, indeholdende 230 boliger, og lejlighederne er renoveret i varierende grad. Samtlige lejligheder har fået nye køkkener og badeværelser, og i 2 blokke er lejlighederne gjort ældreegnede, mens 2 andre blokke har fået handicapegnede lejligheder.

Ekstra isolering samt et nyt tag bidrager positivt på energiregnskab og indeklima. Den færdigrenoverede afdeling har oplevet en stor beboertilfredshed og stor interesse fra både eksisterende og nye beboere for at bosætte sig i Grønnedal.

Brugskvalitet

Der har i processen været et tæt samarbejde med beboere i afdelingen, netop med henblik på at beboernes input skulle kvalificere lejlighedsindretning mv. og øge funktionaliteten i lejlighederne og den samlede bebyggelse.

Bidrag til omgivelser

Via brugen af gode materialer og et tydeligt arkitektonisk formsprog har hele afdelingen fået en markant profil, der løfter såvel bebyggelse som området. Udearealerne er bearbejdet, så både beboere og besøgende oplever en øget funktionalitet og tryghed.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet er udført indenfor de fastsatte rammer, og værdien af bebyggelsen er øget bl.a. ved stigende efterspørgsel efter lejlighederne, og bedre boliger.

Udførelseskvalitet

De anvendte materialer er gedigne og klassiske, og patinerer smukt og kræver meget lidt vedligehold. Udearealerne er opgraderet, og udformet, så de er meget lidt vedligeholdelseskrævende. Overalt i renoveringen er der anvendt materialer i høj kvalitet.

Parter bag projektet

Samarbejdspartnere: Bygherre AAB Struer, arkitekt Årstiderne Arkitekter, ingeniør Grontmij, landskab TerraNova.

Sted

Grønnedal 2 - 70
7600 Struer

Realiseret

2014

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017