fbpx

Chokoladefabrikken

Fritids- og Idrætsbygningen

Læs projektets egen beskrivelse

Midt i Kolding lå FDB’s første fabriksanlæg, hvor der fra 1896 til 1976 blev ristet kaffe og produceret bl.a. bolsjer og chokolade. I 1922 opførtes en stor ny bygning ’Chokoladefabrikken’ direkte ud til jernbanen. Den var i moderne materialer og teknik: i jernbeton med store vinduespartier; stram arkitektur, effektivt og funktionelt. Produktionen blev flyttet sidst i 1970’erne. Bygningskomplekset overgik til Kolding Kommune og blev rammerne om et aktivt forenings- og idrætsliv. Der kom fokus på at spare energi; nye vinduer blev isat, og de gamle jernbetonkonstruktioner blev indpakket i isolering og metalplader. Sådan fremstod ’Chokoladefabrikken’ indtil 2013, hvor renoveringsprojektet startede.

Efter næsten 35 år med et for bygningen fremmed arkitektonisk udtryk skulle noget gøres: enten nedrivning eller renovering. Med Tegnestuen Mejeriet A/S ved bordet opstod projektet: at bevare og genfinde den oprindelige elegance, senere på- og tilbygninger skulle fjernes, og bygningen skulle isoleres bedre.

Lys, luft og oplevelsen af god plads er vigtig for de mange aktiviteter i bygningen, så det blev valgt at genskabe de karakteristiske store vinduespartier bestående af mange små ruder. Med moderne aluminiumsvinduer med oplukkelige rammer og et energirigtigt glas har bygningen nu igen en elegance, taktfasthed og lethed – både i dagslys og ved skumringstide.

Ved at isolere bygningen udefra er kuldebrosproblematikker effektivt håndteret, og de aldrende betonkonstruktioner er nu beskyttede både mod fugt og temperaturændringer. Bygningens levetid er markant forlænget – i ressourceøjemed en vigtig faktor. Tilsvarende er vedligeholdsomkostningerne reducerede til almindelig maling af klimaskærmen.

Kolding Kommune fortsætter renoveringen i de kommende år. Fokus bliver nu det indvendige, men nabobygningen skal også renoveres såvel ud- som indvendigt. Første skridt er dog et bedre ventilationssystem for helt at imødekomme de fysiske aktiviteter i ’Chokoladefabrikken’.

Blik for brugerne

Med udvendig isolering af facaderne har bygningen fået et væsentligt lavere energiforbrug, og kuldebroer er fortid. Nye elegante vinduer med et større glasareal er isat. Behovet for køling er reduceret ved at anvende glas med indbygget solafskærmning.

Brugskvalitet

Efter facaderenoveringen er rumkvaliteten øget betragteligt. Bygningens genfundne funktionelle arkitektur åbner for aktiviteter og virkelyst. Bygningen fremtræder attraktiv og lys. Der er nu venteliste for foreninger og idræt, der gerne vil ind og med.

Bidrag til omgivelser

Bygningen ligger synligt ved jernbanen midt i Kolding, hvor der bygges et nyt boligområde med høj arkitektonisk kvalitet. Med sit elegante udtryk bliver den en flot repræsentant for sin tid, og funktionelt forbliver den et aktiv for områdets samhørighed.

Solidt samarbejde

I Idrætsbygningen er der liv næsten døgnet rundt med et bredt foreningsliv, hvor forskellige brugergrupper mødes i samme hus. Facaderenoveringen er den første af en længerevarende renovering, hvor hver etage renoveres i et tæt samarbejde med brugerne.

Økonomi og værdiforøgelse

Med de gennemrenoverede facader har bygningen fået et væsentligt lavere energiforbrug i form af reducerede opvarmningsudgifter, og bygningens levetid er markant forlænget. De nye og større vinduespartier giver bedre dagslys, og arkitekturen er genskabt.

Parter bag projektet

Kolding Kommune og Tegnestuen Mejeriet A/S

Yderligere information om projektet

https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/fritid-og-idraet

Sted

Brostræde 3
6000 Kolding

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2