VILLUM Window Collection

Transformation fra vinduesproduktion til vinduesmuseum

Se mere

VILLUM Window Collection

Transformation fra vinduesproduktion til vinduesmuseum

Realiseret

2015

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

I 1950-51 byggede det daværende V. Kann Rasmussen & Co. deres hovedsæde på Maskinvej 4. Bygningerne skulle bruges til kontorer samt vinduesproduktion. Hovedbygningen er tegnet af arkitekt Dan Fink, mens de tilstødende fabrikshaller er tegnet af Villum Kann Rasmussen. Disse VELKIN haller består af haller med nordvendte shedtage med VITRAL glaspaneler og VELTA fjernåbnere.
Da de sidste produktionsrelaterede funktioner flyttede ud af bygningerne, var der et ønske om at bibeholde bygningerne, idet de har historisk værdi både for firmagruppen og arkitektonisk set. Tanken var allerede da, at bruge dem til den samling af vinduer, som i 2006 blev påbegyndt på foranledning af Lars Kann-Rasmussen, for at bevare den store kulturarv som vinduer repræsentere.

Den 15. april 2015 åbnede VKR Holding så dørene for VILLUM Window Collection. VILLUM Window Collection er et vinduesmuseum, der formidler vinduets generelle historie og udvikling. Museet er opkaldt efter civilingeniør Villum Kann Rasmussen, der i 1941 stiftede VKR Gruppen og året efter udviklede VELUX ovenlysvinduet. I hallerne har der blandt andet være produceret VELFAC facadevinduer samt tilbehør til VELUX ovenlysvinduer.
Såvel VELKIN, der var Danmarks første præfabrikerede halsystem fra 1945, samt VITRAL og VELTA, fra henholdsvis 1956 og 1960, var produkter, der blev udviklet i Villum Kann Rasmussen-regi, og som blev markedsført gennem en længere årrække af Dansk VELUX A/S. Maskinvej 4 er et fint et eksempel på 1950’erne industriarkitektur, men derudover har bygningerne også både den nævnte store firmahistoriske og bygningshistoriske værdi, ligesom de mange funktioner, der er blevet varetaget her, er en del af dansk industrikultur.

Ved transformation af bygningen til et vinduesmuseum har det derfor været vigtigt at bibeholde historiens vingesus, og at bygninger fremstår så originale som muligt. Vinduesmuseet VILLUM Window Collection er indrettet i en af de tidligere produktionshaller.

VILLUM Window Collection fortæller historien om vinduets betydning for menneskets adgang til lys, luft og udsyn gennem en tredimensionel og sanselig udstilling. Det er på ingen måder en fortælling om firmaets produkter, men en historisk præsentation af vinduets udvikling, hvorfor der også indgår produkter fra konkurrenter til VKR Holding.

En seks meter lang tidslinje formidler vinduets og glassets historie og udvikling fra de første åbninger i tage og facader til nutidens klimavenlige vinduer. Og i en tidstunnel kan de besøgende opleve lyset gennem historiske vinduer, og via en række temafortællinger kan forskellige vinduer og artefakter ses, mærkes, betjenes og ikke mindst opleves i alle detaljer.

Udstillingen giver også adgang til en magasinvæg med en større vinduessamling, som de besøgende frit kan gå på opdagelse i. VILLUM Window Collection rummer flere end 300 historiske vinduer fra 1600-tallet og frem til i dag, – en enestående samling af tekniske, håndværksmæssige og stilhistoriske eksempler på vinduets udvikling.

Udover den permanente vinduesudstilling, rummer museet også en særudstilling, som p.t. viser ”Wall of Windows”, en væg med 68 historiske engelske vinduer, som blev vist første gang på Arkitekturbiennalen i Venedig i 2014.

I hovedbygningen er der indrettet kontorer, et galleri med” vindueskunst” samt en lille udstilling om stifteren af VKR Gruppen Villum Kann Rasmussen.

Eksempelværdi

VILLUM Window Collection er et eksempel på en transformation, hvor gamle bygninger får en ny funktion uden at slette fortiden. I VILLUM Window Collection er det meget tydeligt, hvad der er nyt, og hvad der gammelt, så museet er super moderne og historisk på samme tid.

Samarbejde

Museet er skabt i et tæt samarbejde mellem VKR Holding som bygherre og Rosan Bosch Studio, grafiker Maria Hagerup, lysdesigner Kim Borch og snedkerfirmaet Malte Gormsen.

Brugskvalitet

Der er gratis adgang til museet, og målet med museet har været at bevare den kulturarv, som vinduer repræsenter, og at gøre den tilgængelig og formidle vinduet historie og udvikling og dets betydning for menneskers adgang til lys, luft og udsyn. Alle bruger vinduer og dagslys uden at tænke så meget over vigtigheden deraf, så målgruppen er i princippet både dem, der ved meget om vinduer, og alle dem, som kun bruger dem. Vi tilbyder gratis omvisninger, og faggrupper kan frit benytte udstillingen til fx undervisningsbrug, som blandt andre arkitektskolerne og snedkeruddannelserne gør, og vi tilbyder undervisningsforløb til grundskolen. Museet modtog i 2015 Den Danske Lyspris, så også lysdesignstuderende kommer fast på museet, som jo udstiller dagslys. Museet er desuden indrettet med et auditorium og flere mødelokaler, så hele byggebranchen kan benytte huset til alle form for møder og workshop m.m. Og i samarbejde med Dansk Arkitektur Center sætter VILLUM Window Collection løbende fokus på vinduet og dagslys i forhold til kunst, arkitektur, konstruktion og klima med TALKs, byvandringer og fotokonkurrencer m.m.

Bidrag til omgivelser

VILLUM Window Collection ligger i Gladsaxes industriområde og er p.t. det eneste museum i kommunen. Museet er blevet et anerkendt og velbesøgt museum, og bidrager til at få flere københavnere og turister til området. Derudover benyttes museet af kommunens skoler, fx er et besøg på museet en fast del af undervisningen på TEC’s snedker- eller maleruddannelser.

Yderligere information om projektet

http://villumwindowcollection.com/

Sted

Maskinvej 4
2860 Søborg