fbpx

VILLUM Window Collection

Transformation fra vinduesproduktion til vinduesmuseum

Se mere

VILLUM Window Collection

Transformation fra vinduesproduktion til vinduesmuseum

Læs projektets egen beskrivelse

VKR Holdings tidligere domicil i Søborg har gennemgået en transformation fra vinduesproduktion til vinduesmuseum med hjælp af Design bureau Rosan Bosch Studio.

BYGNINGERNE
Byggeriet er opført i 1950-51 som hovedsæde for V. Kann Rasmussen & Co. Bygningerne blev i en årrække anvendt til såvel kontorfaciliteter som til produktion af vinduer og bygningskomponenter.
Den fint proportionerede hovedbygning er opført i røde teglsten, og er tegnet af arkitekten Dan Fink. Det tilstødende fabriksanlæg – med de karakteristiske shedtage – er udviklet af projektets bygherre, ingeniør Villum Kann Rasmussen.
Fabriksanlægget består af VELKIN-haller, som er Danmarks første præfabrikerede modulsystem til industrielle bygninger. Det er samtidig et karakteristisk eksempel på efterkrigstidens fladebygninger. Her med savtakkede tage med vinduer i nordvendte tagflader, der skaber et kraftigt men jævnt dagslys i de dybe og brede industrilokaler. Fabrikshallerne med shedtage er et af de første eksempler på modulbyggeri, hvor de samme bygningskomponenter kan tilbygges i en uendelighed, som følge af additionsprincippet.

FIRMAHISTORIE
Villum Kann Rasmussen ønskede at udvikle produkter, der kunne standardisere og rationalisere byggeprocessen. Byggeriet på Maskinvej 4 fungerer som en meget konkret eksempelsamling på VKR-gruppens mange patenter. I VELKIN-systemet indgår delkomponenter som VITRAL glaspaneler, og VELTA fjernåbnere. I de gamle industrihaller har VKR-gruppen produceret henholdsvis VELFAC facadevinduer, samt tilbehør til VELUX ovenlysvinduer
Da de sidste produktionsrelaterede funktioner flyttede ud af bygningen, var der et klart ønske om at bibeholde bygningerne i firmaregi. På foranledning af Lars Kann Rasmussen (søn af stifteren Villum Kann Rasmussen) påbegyndtes i 2006 det første arbejde henimod at omdanne bygningerne til et samlingssted for historiske vinduer med henblik på at bevare den kulturarv, som vinduer repræsenterer.

FRA VINDUESPRODUKTION TIL VINDUESMUSEUM
Den 15. marts 2015 åbnede VKR Holding dørene til det nye vinduesmuseum VILLUM Window Collection. Museet dokumenterer og formidler vinduets historie og dets betydning for menneskers livskvalitet og adgang til lys, luft og udsyn. Udstillingen fører dig igennem vinduets historie, fra de første åbninger i tage og facader til eksempler på nutidens klimavenlige vinduer. Via en tredimensionel tidstunnel kan museets gæster opleve lyset gennem historiske vinduer, og gennem en række temafortællinger kan forskellige vinduer og artefakter ses, mærkes, betjenes og ikke mindst opleves i alle detaljeringsgrader.
I udstillingen findes desuden en magasinvæg med en større vinduessamling, som de besøgende frit kan gå på opdagelse i. VILLUM Window Collection rummer mere end 300 historiske vinduer fra 1600-tallet og frem til i dag – en enestående samling af tekniske, håndværksmæssige og stilhistoriske eksempler på vinduets udvikling.
I hovedbygningen er der indrettet kontorer, et galleri med ”vindueskunst” samt en lille udstilling om stifteren af VKR Gruppen, Villum Kann Rasmussen.

FREMTIDEN
Museet arbejder løbende på nye udstillinger. I 2021 åbner vi dørene op for en helt ny udstilling, der fører os fra jernalderboligens mørke til romertidens civiliserede lyse villaer, og videre ind i middelalderens romanske kirker.
Udover den permanente vinduesudstilling, rummer museet også en særudstilling, som p.t. viser ”Wall of Windows”, en væg med 68 historiske engelske vinduer. Udstillingen blev vist første gang på Arkitekturbiennalen i Venedig, 2014.
Den japanske udstilling ”Windowology: New Architectural Views from Japan” turnerer i 2020 verden rundt. Fra London til Los Angeles og videre til Sao Paolo, inden udstillingen forhåbentlig lander i Søborg i 2021. Udstillingen er faciliteret af japanske Window Research Institute som museet samarbejder med.

Yderligere information om projektet

https://rosanbosch.com/en/project/villum-window-collection

Blik for brugerne

Museets hovedbygning vil i 2020–2021 gennemgå en omfattende energirenovering. Rosan Bosch Studio er i tæt dialog med VELFAC om den forestående vinduesudskiftning. De nye energivenlige vinduer skal tilpasses bygningens oprindelige udtryk med proportioner og changering i farver, der tager udgangspunkt i arkitekten Dan Finks oprindelige visioner. Museet står desuden over for en renovering af bygningernes varmeanlæg i den nærmeste fremtid.

Brugskvalitet

Der er gratis adgang til museet, og visionen med samlingen og museet er at bevare den kulturarv, som vinduer repræsenterer. Målet er at formidle vinduets historie, udvikling og dets betydning for menneskers adgang til lys, luft og udsyn. Museets målgruppe er fagfolk, såvel som alle der dagligt åbner et vindue, uden nødvendigvis at tænke over den kulturhistorie vinduet repræsenterer. Vi tilbyder gratis omvisninger, og interesserede faggrupper kan frit benytte udstillingen til fx undervisningsbrug. Vi har tilbagevendende besøg fra blandt andre arkitektskolerne og snedkeruddannelserne. I 2019 lancerede museet i samarbejde med Dansk Arkitektur Center undervisningsforløbet ’Vi ser på vinduer’, der var målrettet elever i udskolingen. Gennem forløbet arbejder eleverne med vinduet i arkitekturen, i kunsten og i litteraturen. Forløbet består af tre dele, der på forskellig vis aktiverer og bidrager til elevernes analytiske og praktiske evner inden for fagene dansk, billedkunst og håndværk & design. Museet modtog i 2015 Den Danske Lyspris, så også lysdesignstuderende kommer fast på museet for at opleve samspillet mellem dagslys og kunstlys i udstillingen. Museet er desuden indrettet med et auditorium og flere mødelokaler, så hele byggebranchen kan benytte huset til alle former for møder og workshops. VILLUM Window Collection har løbende fokus på vinduet og dagslys i forhold til kunst, arkitektur, konstruktion og klima med TALKs, byvandringer og fotokonkurrencer m.m.

Bidrag til omgivelser

VILLUM Window Collection ligger i et industriområde i Gladsaxes og er for tiden det eneste museum i kommunen. Museet er et velbesøgt museum, og det bidrager til at få flere københavnere og turister til området. Derudover benyttes museet af kommunens skoler, fx er et besøg på museet en fast del af undervisningen på TEC’s snedker- eller maleruddannelser.

Eksempelværdi

EKSEMPELVÆRDI VILLUM Window Collection er et veludført eksempel på transformationsarkitektur, hvor arkitekten har formået at omstille det eksisterende byggeri til nye funktioner - uden at gå på kompromis med historien. Udstillingen udnytter potentialet i de gamle industrihaller og underordner sig byggeriets præmisser. I VILLUM Window Collection er det meget tydeligt, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt. Museet er på en og samme tid supermoderne og historisk nærværende.

Solidt samarbejde

Museet er skabt i et tæt samarbejde mellem VKR Holding som bygherre og Rosan Bosch Studio, grafiker Maria Hagerup, lysdesigner Kim Borch og snedkerfirmaet Malte Gormsen.

Parter bag projektet

Bygherre: VKR Holding
Rådgiver: Rosan Bosch Studio: http://www.rosanbosch.com/en/project/villum-window-collection
Snedker: Malte Gormsen: https://www.maltegormsen.dk/projects/#/villum-window-collection/

Yderligere information om projektet

http://villumwindowcollection.com/

Sted

Maskinvej 4
2860 Søborg

Realiseret

2015

Indstillingsår

2019, 2020

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2