fbpx

VILLA GRØNNINGEN

FRA TRADITIONEL 1960´ER PARCELHUS TIL ENERGIEFFEKTIVT PASSIVHUS I MODERNE ARKITEKTUR

Se mere

VILLA GRØNNINGEN

FRA TRADITIONEL 1960´ER PARCELHUS TIL ENERGIEFFEKTIVT PASSIVHUS I MODERNE ARKITEKTUR

Læs projektets egen beskrivelse

Fra at være en traditionel villa fra 1960´erne er Villaen på Grønningen omdannet til en arkitektonisk, energieffektiv passivhus perle.
Bevæggrunden for at totalrenovere, bygge til og energi-effektivisere villaen på Grønningen, var først og fremmest den private bygherres ønske om at bo i et hus, der rent arkitektonisk og energimæssigt levede op til nutidens standarter. I dette tilfælde opfylder renoveringsprojektet dog ikke kun nutidens 2020 energikrav, bygherre tog skridtet videre og valgte at bygge et passivhus, der rent faktisk springer de gængse energi-standarter og er certificeret og kategoriseret som et A+ hus.
Den eksisterende villa er efter totalrenoveringen og tilbygning arkitektonisk markeret som en hvid kube, hvorpå tilbygningerne er tilkoblet, der markeres i form af de antracitgrå facader med træelementer for at give en varme og glød til facadeudstykket. Tilbygningerne, der rummer stue, værelsesfløj og garage er ca. 0,5 m lavere end eksisterende bolig for at markere konceptet med kontrasten mellem eksisterende villa og tilbygninger.
Totalrenoveringen og tilbygning af familievillaen er efter udførelsen gået fra et energimærke D til energimærke A+.

Dette er projekt er indstillet i samarbejde med Danske Boligarkitekter. 

Blik for brugerne

Hele projektet, både totalrenoveringen og tilbygningerne er udført efter passivhus-standarden. Totalrenoveringen og tilbygning af familievillaen er efter udførelsen gået fra et energimærke D til energimærke A+. Yderligere er der arbejdet med husets tekniske aspekter, hvor alt er optimeret således alle tekniske installationer snakker sammen, så huset lærer beboernes mønstre at kende. På den måde vil huset efter behov selv justere varme og ventilation, åbne vinduer, kører gardiner for og justere belysningsniveau for at optimere de energimæssige besparelsespotentialer både i fht. opvarmning, ventilation og belysning mm.

Brugskvalitet

Foruden de energimæssige fordele, har den private bygherre efter renoveringsprojektets udførelse fået mere plads, bedre sammenhæng mellem huset og haven/terrassen. Der er desuden skabt familievenlige løsninger i form af en helt ny ruminddeling, og omgivelser der fordrer til samvær og ophold i lyse og åbne rum. Samtidig tillader forøgelsen af antal kvadratmeter i boligens tilbygninger, at beboerne kan trække sig tilbage i de separate værelser.

Eksempelværdi

Betragter man det traditionelle 60’er boligbyggeri består det sjældent af de helt markante arkitektoniske værdier, det kan ofte virke kulturløst og bygget uden stor omtanke i forhold til funktionalitet og miljø. Derfor vælger mange husejere, når deres bolig ikke lever op til pladsbehov, energistandarter, komfort og kvalitet ganske enkelt, at der skal ske noget nyt. Villa Grønningen var at betragte som en utidssvarende bolig, hvorfor beboerne mente, at det var tid til fornyelse i form af en omfattende energirenovering. Villa Grønningener er energi optimeret efter passivhus-standart, optimeret isoleringsmæssigt, har fået nye energiruder, samt efterisolering af alle vægge og helt ny tagkonstruktion der desuden binder den eksisterende bolig samt tilbygninger sammen. Desuden er der installeret ventilationsanlæg, som filtrerer den varme luft og bevarer rumtemperaturen, samtidig med ny frisk luft bliver lukket ind. Der kan argumenteres for, at det at renovere og bevare det eksisterende hus er langt mere bæredygtigt end blot at rive ned og bygge nyt, idet en stor mængde materialer bliver bevaret. Bæredygtighed er ikke blot genanvendelse af materialer, her er også i forbindelse med passivhus-renoveringen tale om energieffektivitet samt forbedrede leveforhold for boligens beboere med henblik på komfort og indeklima, hvilket fremmer velbefindende og sundhed.

Solidt samarbejde

Undervejs i hele procesforløbet har der været en løbende dialog mellem arkitekt og den private bygherre idet arkitekt, desuden har fungeret som totalrådgiver. Boligen er tilpasset familiens behov, økonomi og ønsker.

Økonomi og værdiforøgelse

Passivhus-design: Energiforbruget i vores huse er for stort og bliver en stadig større klimamæssig og økonomisk belastning. Med passivhus-design opnår beboerne i Villa Grønningen en markant energibesparelse, da energiforbruget til opvarmning er reduceret med ca. 90 % i forhold til før renovering. Passivhus-boligen er konstrueret således, der opnås behagelige inde-temperaturer både sommer og vinter med et ekstremt lavt energiforbrug. En del af passivhus-principperne er, at der stilles enormt høje krav til projektering og udførelse, og boligen er kvalitetssikret samt passivhus-certificeret og lever dermed op til følgende energibehov: Varmebehov til rumopvarmning højst 15 kWh/m²/år eller Maksimal varmeeffekt højst 10 W/m² Infiltration ved tryktest n50 højst 0,6 h-1 (0,3-0,4 l/s/m²) Samlet primærenergibehov, inkl. hele energiforbruget til husholdning og underholdning, højst 120 kWh/m²/år I alle beregninger antages en konstant rumtemperatur på 20 ºC uden natsænkning. Der antages en personbelægning på 1 person per 35 m² og for det interne varmetilskud 2,1 W/m². Som standardværdi for varmtvandsforbruget antages for boliger 25 liter/person/dag ved 60 ºC.

Udførelseskvalitet

Villaen har et minimalistisk facadeudtryk med puds, fibercement og træfelter, der giver et spændende materialespil. Sydfacaden åbner op mod naturen og omgivelserne, og sikrer yderligere et optimeret varmebidrag til boligens opholdsrum. Indgangsfacaden mod ankomstvejen rummer en markeret overdækket indgang og illustrerer konceptet med kontrasten mellem den eksisterende hvidpudsede facade og de nye mørke tilbygninger, hvilket giver et spændende og varieret facadeudtryk, der blødes op af træfelterne i en varm glød. Fibercementfacaderne er bearbejdet så de i deres struktur og udtryk giver et spændende varieret udtryk. Fra entreen er der gennemkig til udearealer og haven. De lyse og åbne rummeligheder forstærkes af de indirekte lys, der over hele boligen strømmer ind gennem ovenlysene. Alt interiør er holdt i lyse nuancer for at forstærke det naturlige lysspil i villaen. I stuen er der lysbånd langs loftet for at optimere dagslys indtaget i boligen.

Parter bag projektet

BJERG Arkitektur: Arkitekt og totalrådgiver
Bygherre: Privat

Yderligere information om projektet

http://www.bjerg.nu/projects/villa-groenningen/

Sted

Grønningen 36
9800 Hjørring

Realiseret

2015

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2