fbpx

Magisterparken

Begrundelse for nominering

Efter en vægtløs, mega smuk indflyvning til Aalborg Lufthavn fulgt op med en behagelig transport i en cool X-Size sort bus med en mesterlig chauffør ankom nomineringsudvalget til Magisterparken i nordjysk sommervejr, når det er bedst.

Allerede på distancen lever Magisterparkens 12 etager mega store blok op til forventningerne om et alment boligbyggeri med en udstråling og et format så potent at det kan fungere som et markant landskabeligt og bymæssigt fixpunkt. Det er klasse.

En ny glasfacade med en fin rytme og store sexede fremhævede rammer giver sammen med de to øverste etagers dristige udkragning og underetagens stort tænkte landskabelige trappe den store bygning spændingsfuld kant og en ny skala, hvis orden effektfuldt udvisker den oprindelige modernistiske facades vandrette betonbånds arkitektoniske intention om at fremstå vægtløse, fri af tyngdekraften.

Fremme ved målet hvor der var lejlighed til nærkontakt på klods hold, blev det med bygherrens engagerede redegørelse tydeligt at renoveringen af Magisterparken havde flere aspekter. Den ny glasfacade var nødvendig for at beskytte betonkonstruktionen og undgå kuldebroer.

Sammenlægningen af lejligheder efter nedlæggelse af et stort antal et værelses boliger, de nye bud på stueetagens haveboliger med direkte adgang til udstrakte grønne udearealer, beboernes fælles indgangs lounge og de to øverste etagers penthouseboliger tæt på himmelhvælvet er ikke teknisk begrundet, men tjener et bolig socialt formål. Ønsket er, for at kalde en spade for en spade, en mere velfungerende beboersammensætning og at give hele området et bedre image.

Der er anvendt to principper for lejligheds sammenlægning. Vandret og lodret sammenlægning. Eksemplerne på vandret sammenlægning var i flere tilfælde meget vellykket. Når sammenlægningen var bedst var der med et sikkert greb etableret tosidigt belyste gennemgående rum med en indlevet disponering af boligplanerne. Køkkenets kompakte fritstående veludstyrede kærner fungerede som et bymæssigt monument, mens boligens gulvareal fungerede som et offentligt bymæssigt areal. Det fremmer bevægelse og nye gangmønstre og er endvidere en spændende løsning langt væk fra repetitionen af bevidstløse planer, der er lige kedelige for alle. Glasfacaden mod syd og nord syd med udsigt i wide screen format fungerer som afgrænsning af en smal privat altan og det fælles adgangsareal til boligerne. Altanerne orienteret mod syd har mange kvaliteter hvad angår brug i en større del af året og energibesparelse, men risikoen for overophedning i sommerperioden er med den minimale dybde reel.

Penthouse lejlighederne på 11 og 12 etager var en positiv oplevelse. De rummelige og veludstyrede lejligheder med en bred udkraget altan, hvor arsenalet af liggestole giver mindelser om en luksuriøs atlant liners soldæk, har et slagkraftigt potentiale når det gælder om at tiltrække nye beboere. Det oplevede vi på fornem vis af det gæstfrie ægtepar der havde fravalgt villaen.

Magisterparkens superblok er efterisoleret svarende til BR 10. Endvidere er etableret en ny energibesparende klimaskærm, nyt varmt vands anlæg, ny brugsvandsveksler og individuelle målere til vand, varme og el. I fællesanlæg og kældre er der monteret følere til lysstyring og i de nye køkkener og badeværelser er der monteret udsugningsanlæg.

Samlet vurderet er Magisterparken et fornemt eksempel, der med samtænkningen af arkitektur, energi og den sociale indsats, på en begavet måde viser vejen til en almennyttig sektor med oplevelsesrige boliger og et bedre image. Det kan bygherren, rådgiverne, håndværkerne og især den dynamiske forkvinde Elin Torp Jensen med rette være stolte af.

Læs projektets egen beskrivelse

Renovering af Magisterparken i Aalborg er en opgradering og omstrukturering af en typisk almennyttig boligbebyggelse udført som ”montagebyggeri”, med energirenovering, forbedret indeklima, nye boligtyper, tilgængelighed og fællesarealer.

Det startede med et ønske fra Himmerland Boligforenings side om at istandsætte betonbyggeriet fra 1964, men det udviklede sig til en plan om også i højere grad at imødekomme nutidens boligbehov. Bebyggelsen har længe haft byggetekniske problemer, så en omfattende renovering af den 13-etagers boligblok og de tilhørende ni 3-etagers huse blev nødvendig. Ud over betonskader, fugtindtrængen, manglende isolering og kuldebroer, var boligerne gennemgående utidssvarende og uattraktive.

Den høje bloks betonskelet sættes derfor i stand og samtidigt lægges flere lejligheder sammen, så det samlede antal boliger falder fra 169 til 120. Flere lejligheder lægges sammen vertikalt, hvilket giver anderledes og mere moderne lejlighedstyper, som også appellerer til nye beboergrupper. Samtidig renoveres facaderne på både højhuset og de mindre blokke, så de fremstår som et mere samlet byggeri. Vinduerne gøres større, så lejlighederne får markant mere lys og bedre udsigt, og facadeudtrykket på treetagers-boligerne varieres med karnapper, indramninger og partier med perforeret metal, der skaber spændende lys- og skyggevirkninger.

Den høje boligblok får en mere karakteristisk profil ved at de to øverste etagers altaner rager ud over bygningens ene side, så der skabes særlige ”penthouse-boliger” med udsigt over Aalborg, og der etableres flere handicapvenlige boliger. Også udearealerne opgraderes, med nye beplantninger, aktiviteter og opholdsområder, og bygningernes stueetager åbnes op med adgang til terrasser og små haver.

Blik for brugerne

Minimering af kuldebroer, Dagslys og solindfald, Solceller/solvarme, Regnvandsopsamling, Præfabrikerede elementer, Energirenovering, Naturlig ventilation

Brugskvalitet

Se ovenstående beskrivelse.

Bidrag til omgivelser

Se ovenstående beskrivelse.

Eksempelværdi

Det startede med et ønske fra Himmerland Boligforenings side om at istandsætte betonbyggeriet fra 1964, men det udviklede sig til en plan om også i højere grad at imødekomme nutidens boligbehov

Solidt samarbejde

Se ovenstående beskrivelse.

Økonomi og værdiforøgelse

Se ovenstående beskrivelse.

Udførelseskvalitet

Se ovenstående beskrivelse.

Parter bag projektet

Bygherre: Himmerland Boligforening
Med støtte fra Landsbyggefonden
Arkitekt: C.F. Møller
Landskab: C.F. Møller Landscape
Ingeniør: MOE A/S, Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: facader: Fjelsø Entreprise

Yderligere information om projektet

http://www.cfmoller.com/p/Himmerland-Boligforening-Magisterparken-i3006.html

Sted

Magisterparken 1-431
9000 Aalborg

Nomineret 2016

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2