fbpx

Viborg Teater

Renovering af fredet bygning genskaber oprindeligt arkitektonisk udtryk

Se mere

Viborg Teater

Renovering af fredet bygning genskaber oprindeligt arkitektonisk udtryk

Læs projektets egen beskrivelse

Den særlige oplevelse ved at være i teateret – stemningen, forventningen og magien, som rammer dig når du træder ind ad døren– var forsvundet i Viborg Teater. Efter bygningen i 1909 blev taget i brug til dens oprindelige formål som teater, har der været mange mellemliggende renoveringer og indretninger, forårsaget af bygningens skiftende anvendelse gennem årene. Disse forskellige renoveringer har sat sine kedelige spor i den gamle bygning, som blev fredet i 1986.
Derfor har den overordnede designstrategi, for C.F. Møller Architects restaurering af Viborg Teater, været at bringe det indvendige af teateret tilbage det oprindelige materiale- og farveudtryk, suppleret med tekniske opdateringer, moderne inventar og nye faciliteter for også at skabe et tidssvarende teater, men hvor den velkendte, klassiske og magiske teater-stemning blev genskabt.
Renoveringsprojektet har omfattet en generel renovering af de eksisterende bygningsdele, ved blotlæggelse af oprindelige detaljer, som var blevet skjult, samt en tilbageførsel af de oprindelige farver, der blev afdækket af farvekonservatoren. Desuden har restaureringen omfattet det oprindelige inventar og design af nyt moderne inventar, med afsæt i de oprindelige detaljer og med respekt for den tids håndværk. Øvrigt arbejde har bestået af ompolstring af stole i salen, udbedring af terrazzobelægningen i foyeren, nænsom restaurering af Hansen-Reistrups vægmaleri og den runde publikumsfoyer, Rotunden, som har fået et specialdesignet tæppe med en violet bundfarve og cirkulære mønstre, der går igen i LED-loftsbelysningen. Derudover, er det oprindelige snedkerarbejde i trappeværnet og i døre blev blotlagt, hvor det før var gemt væk bag plader.
Særligt foyeren bidrager til en ny oplevelsesmæssig kvalitet hvor lysforhold, akustik og flowet mellem ankomst, garderobe og den nye hovedbar er blevet forbedret. Ikke mindst har selve oplevelsen af at træde ind i teateret fra gaden fået et løft med et glasvindfang, hvorigennem lyset fra foyeren strømmer ud, og byder alle velkommen. Vindfanget har gjort det muligt at holde de originale massive egetræsdøre ved hovedindgangen i åben stilling. Det har skabt en sammenhæng i både fysisk og overført betydning mellem det indvendige og udvendige i Viborg Teater, fordi den smukke bygning, med kunstneriske detaljer i murværket, glasmosaikker og skifertag, nu også lever op til forventningerne, når man træder ind i den.
Væsentlige og krævende processer i renoveringsarbejdet af den gamle fredede bygning har været samarbejdet med et hold af specialister i miljøsanering og Slots- og Kulturstyrelsen, som har godkendt alle planer for renoveringsprojektet. Begge processer har i høj grad bidraget til, at Viborg Teater efter renoveringen fremstår ærligt og blottet som det oprindeligt blev opført.
Ved C.F. Møller Architects arkitektoniske greb, som består af en kombination mellem moderne, tidssvarende inventar og restaureringens genskabelse af det oprindelige udtryk og stemning i det gamle teater, fremstår Viborg Teater i dag som en fornyet og forbedret oplevelse for publikum og skuespillere – alt udført med stor respekt for Viborg Teaters historie og æstetik.

Blik for brugerne

En del af renoveringsarbejdet med Viborg Teater har bestået i en omfattende miljøsanering. Her er man kommet helt ind til grunden af den gamle bygning, så den fremstår fuldstændigt som da den blev bygget – og er nu formentligt et hus, der kan stå i yderligere 100 år. Under renoveringsarbejdet viste det sig, at der på vægge og døre, ved tidligere renoveringer, er brugt maling med tungmetaller. Da de oprindelige overflader ikke måtte beskadiges, blev det en specialopgave at vaske væggene ned med brun sæbe, bortskaffe det giftige affald forsvarligt og sikre indeklimaet og overflader, således at håndværkere i det efterfølgende renoveringsarbejde kunne arbejde forsvarligt. Generelt tillader fredningen ikke store ændringer af konstruktioner, hvorfor energioptimering ikke er mulig i større omfang.

Inspirerende ressourcetiltag

I mange år, husede Viborg Teater alt fra advokatkontor, blomsterhandel og biograf. Derfor har en væsentlig opgave i C.F. Møller Architects restaurering været at fjerne alle sporerne fra unoderne i den stedmoderlige drift af huset, og fra tidligere renoveringer og indretninger, med det formål at bringe det tilbage til sin oprindelige æstetik fra skønvirketiden i 1909. Som bygningen nu fremstår, efter renoveringsarbejdet, er der skabt et nyt grundlag for at drive teater – og renoveringen har dermed givet teateret som kulturinstitution og samlingssted i Viborg et afgørende løft, og et godt grundlag for teaterdrift fremover. I 1986, blev bygningen fredet på grund af dens ydre form, de kunstneriske detaljer i murværket, det flade skifertag, de mange glasmosaikker og de indre freskoudsmykninger. Den indvendige renovering og restaurering har blotlagt alt, der gjorde den gamle bygning værd at frede. Hvor huset før var lovende set udefra, indfriede det indvendige ikke de forventninger, der blev skabt til huset, før man trådte ind. Med C.F. Møller Architects gennemgribende restaurering af Viborg Teater er misforholdet mellem det indvendige og udvendige i den gamle fredede bygning nu blevet fjernet. I den daglige brug af huset har miljøsaneringen, hvor gamle materialer med skadelige stoffer er fjernet fra overflader, nye lysforhold og akustikreguleringen, forbedret indeklimaet væsentligt og bidrager til et arbejdsmiljø med sundt indeklima for ansatte og skuespillere, samt forbedret oplevelsesmæssige kvaliteter for gæster i Viborg Teater. Tilgængeligheden for kørestolsbrugere er også tilgodeset, idet den eksisterende handicapvenlige indgang fra gårdrummet er blevet niveaufrit og med automatisk døråbning. Det nye dørparti, ved den handicapvenlige indgang, er udført inviterende med glasdøre i egetræsrammer og ny stemningsfuld belysning, som sikrer god orienteringsmulighed. Indgangen er blevet udført så kørestolsbrugere ikke får oplevelsen af at blive sneget ind af en bagdør. Fra foyeren til salen er der også installeret en diskret – nærmest usynlig – lift, som ikke er æstetisk skæmmende.

Eksempelværdi

Grundlæggende er teateret ført tilbage til dets oprindelige udseende på baggrund af en farvearkæologisk undersøgelse og en blotlæggelse af detaljer, der i årenes løb er blevet skjult af forskellige påbygninger. For at forstærke og fremhæve det oprindelige udtryk, er nyt inventar som gulvtæpper, belysningsarmaturer, møbler, samt fast inventar som barer og spejle udført i et nutidigt og moderne udtryk. C.F. Møller Architects indvendige restaurering af Viborg Teater kombineret med moderne design og nutidige elementer viser, hvordan et moderne arkitektonisk greb fremhæver de oprindelige elementer og arkitektoniske kvalitet i en gammel, fredet bygning.

Solidt samarbejde

Trods opgavens kompleksitet med at etablere rentable og funktionelle forhold for teaterdrift i en fredet bygning, lykkedes dette ved et tæt og godt samarbejde med teaterets bestyrelse og med Slots og Kulturstyrelsen. Afdelingen for Teknik og Miljø ved Viborg kommune var en vigtig og hjælpsom medspiller på brandbehandlingen, således bygherres ønsker blev gjort mulige. Miljøsaneringen krævede et samarbejde med specialister, som med særlige ekspertise guidede rådgivningen omkring krav til håndtering af miljøsaneringen. Den tidskrævende miljøsanering satte tidsplanen under et voldsom pres men på trods af det, var der en usædvanlig god tone håndværkerne imellem, også selvom der indimellem var opgaver, som måtte udføres under ikke optimale forhold.

Levende bygningskultur

Den største forandring for publikum, er det første møde med huset når de træder ind i ankomstområdet til teateret. Lysforhold og det akustiske indeklima er forbedret. Mellem ankomst, garderobe, bar og salen er der mere plads og et bedre flow, efter den nye hovedbar har fået ny plads i siden af rummet fremfor i midten. Hovedbaren har også fået en baldakin, som udover at definere baren og give denne karakter, skjuler den stålbjælke, der var nødvendig at sætte op for at kunne fjerne den tidligere væg med billetluger fra den tid, hvor bygningen blev brugt som biograf. Alle døre er blevet afmonteret og sendt til miljøsanering, så de nu står som de oprindeligt var før deres bordeauxrøde farve, fyldninger og påskrevet tekst, som anviste indgangen til salen, blev gemt væk bag påmonterede plader. Ved den oprindelige hoveddør er et glasvindfang etableret, så de originale dobbeltdøre i massivt egetræ igen kan stå åbne uden at kulde og blæst trænger ind i foyeren.

Parter bag projektet

Bygherre: Den selvejende institution Viborg Teater
Ingeniør: ISC Viborg
Udførende arkitekt: C.F. Møller Architects
Farvekonservator: Bent Jacobsen

Sted

Gravene 23A
8800 Viborg

Fotos: Laura Stamer

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2