fbpx

Vinder 2022

Vestsalen i FÆNGSLET

Transformation af Vestsalen i FÆNGSLET i Horsens

Se mere

Vestsalen i FÆNGSLET

Transformation af Vestsalen i FÆNGSLET i Horsens

Begrundelse for nominering

”Man har brugt renoveringen af Vestsalen som en identitetsskaber for det eksisterende byggeri. Der er her tale om et byggeri med en ret speciel historie, der i det her tilfælde har været negativ for både by og befolkning. Den historie vil man gerne vende, og derfor har man brugt renoveringsprojektet til fysisk at vise, at det nu er en anden tid. Nu kommer der til at ske noget nyt med FÆNGSLET i Horsens. Og det er ret interessant.”

”De har jo simpelthen skåret i en bygning og valgt et greb, som faktisk er rigtig svært. Man kunne sagtens have valgt alle mulige andre måder, men det har været vigtigt at gøre noget meget radikalt. Og det synes jeg, der er en god eksempelværdi i. Det kan nogle gange være nødvendigt at være meget tydelig omkring, hvad man gør, hvis man vil skabe et helt nyt udtryk som her.”

(Citater fra Renoverprisens Nomineringsudvalg)

Læs projektets egen beskrivelse

PROJEKT VESTSALEN

Visionen med Projekt Vestsalen er ikke at rive murene ned. Projektet foretager derimod med et nærmest kirurgisk indsnit en livgivende ’operation’ af Fængslet, fordi det skal tilpasses nutidens krav og ønsker uden at fortiden sættes ud af spil.
Fængslet er et fysisk tidsaftryk med så store samfundshistoriske og bygningskulturelle perspektiver, at fornyelsen og transformationen i form af nye funktioner, fleksibilitet og tilgængelighed, nøje bør forholde sig til den store bagvedliggende historie.

Transformationen af Fængslet har sit udgangspunkt i behovet for at skabe rum for events, konferencer og koncerter i direkte kontakt med Fængslets historiske og stemningsskabende rammer.
De transformationsprojekter, vi er mest bekendte med herhjemme, er de store uddaterede industrielle anlæg, som omdannes til kulturelle formål. Her er udfordringen typisk at underopdele de store maskinhaller til en skala, der tilpasser sig de nye funktioner. Udfordringen på Fængslet er her den helt modsatte! Bygningen rummer i sin natur mange gentagelser og små rum, hvor det nye funktionelle behov dikterer at nedbryde bygningsmasse for at skabe det store samlende rum – Vestsalen.

For at skabe Vestsalen som bygningens store rum integreret med den øvrige historiske bygningsmasse, er der taget udgangspunkt i en dristig ingeniørfaglig udfordring; Fængslets Vestfløj underskæres ved at to etager fuldstændig fjernes og en skarp boks ”skyder” sig ind og forbinder Fængselsgården med gårdrummet mellem Vestfløjen og Midtfløjen. Det åbne rum der opstår under Vestfløjen udgør sammen med den overdækkede Indergård, Vestsalen.

Underskæringen af Vestfløjen er kompromisløst og uden sidestykke. Den tilføjede arkitektur fremstår ligeledes kompromisløs og minimalistisk. Det enkle og spartanske udtryk er efterstræbt i et projekt, der dog er alt andet end simpelt. Med sin samlede arkitektoniske greb, som forener ingeniørkunst og arkitektur, og sit samspil med det historiske fængsel, har projektet alle de elementer, der skal til for at begå sig internationalt som et arkitektonisk værk af høj klasse.

FÆNGSLET ÅBNES OP

Fængselsoplevelsen er selve stedets kernefortælling, men fortællingen handler ikke kun om de lukkede rum, ikke kun den isolerede afsondrede tilværelse. Netop Horsens statsfængsel blev skabt i troen på, at man kunne sone forbrydelsen, og det var muligt at reformere den indsatte, der således kunne vende tilbage til et normalt liv. Fængslet skal derfor også indeholde håbet, lyset som kontrast til mørket, det åbne som kontrast til det lukkede. Vestfløjen er et billede af disse kontraster, så Fængslets nye afsnit også symboliserer dets modstilling, åbenheden, lyset – og i sidste ende friheden.

Fængselsgården har over en årrække været brugt til koncerter og andre events. Hvor der har været behov, for åbninger i den omkransende mur, har man skarpt og lavpraktisk skåret et hul og efterfølgende sat en stålport i. Portene er rustet med en rød patina, der virker naturlig sammen med de gamle mure. På samme måder åbner Vestsalen Fængslet op, hvor der er et behov og hullet lukkes igen med det rustrøde stål. Hvor portene er en todimensionel lukning af hullet i muren, bliver Vestsalen deres tredimensionelle ditto.

DE NYE SALE

Vestsalen bliver et fleksibelt eventrum, der kan underinddeles i tre mindre sale; Indergården, Store Sal og Lille Sal. De enkelte sale er i sig selv fleksible for forskellig brug, og salene kan indbyrdes slås sammen i forskellige kombinationer.

I hverdagen er der adgang til de tre sale for gæster via et vindfang indeholdt i den sydlige ende af nye fløjs udkragende del mod Fængselsgården. Lille sal tænkes således i dagligdagen brugt som foyer, men kan også anvendes til mindre arrangementer.

Den store betonplint, der skyder sig ud i Fængselsgården, skaber en stor brugsflade for de nye sale, og ved helt åbne arrangementer i sommeråret kan man forestille sig hele fladen, inde som ude, taget i brug.
Betonplinten er en forlængelse af gulvet i salene, som er slebet betongulv. Det slebne gulv, får en karakter der refererer til de overflader, hvor man i transformationen har gennemskåret de eksisterende mure. I Fængselsgårdens periferi er tænkt en rå beton overflade, mens den resterende overflade i gården er tænkt i stampet grus, svarende tilslaget i betonen. Belægninger refererer dermed alle til beton som materiale.

Nord- og Sydfløjen indeholder de tilhørende servicefunktioner. Nordfløjen indeholder køkken og depoter. Her er rummet tilpasset niveauet i Indergården. På 2. salen ligger backstagearealer indrettet i de eksisterende bygningsrammer.
Sydfløjen huser garderobe og toiletter. Her er de eksisterende niveauer bevaret, for størst mulig arealudnyttelse. I Vestfløjens gamle fængselsgang er 2.salen indrettet med de tekniske installationer, der servicerer de nye sale.

GRÆNSER, PORTE og OVERGANGE

At åbne Fængslet handler i høj grad om grænser – om ude og inde, om definerede rumlige rammer, der hver især sætter en stemning for den besøgende. Rumlighederne defineres af arkitekturens hierarkier og medvirker herigennem til vise vej og anslå særlige stemninger.

Stålportene symboliserer både det lukkede og det åbne, og porten indgår netop i det vokabular af bygningselementer der kendetegner Fængslet med den grønne hovedindgang som den kendte symbolske markør. De store jernplader, der som rustne stålporte er huller i fængselsgårdens periferi, sætter ligeledes en umiddelbar stemning sammen med de lysegule patinerende teglflader. Stålpladen som materiale ses også i fængslets detaljerede miljø som tunge døre, gitre etc., og både denne kølige rationalitet og det patinerede varme ’forfald’ refererer til en tidskarakter som både tilhører fortiden men også er moderne og funktionel.

Stålportene indgår desuden i de forskellige fleksible løsninger, både som døre i facaden vod vest og som hæve- sænke porte mod gårdrummet. Portene er indvendigt beklædt i forpatineret stål. I den øvrige ’foring’ dannes loftsfladen glat fra udhæng og ind til gårdrummet, kun brudt af de store markante stålkonstruktioner. For at integrere de akustiske løsninger beklædes loftet i Lille og Store Sal med stålriste, hvilket også er anvendt på hejseportene mod Indergården af samme grund.

HIMLEN OVER VESTSALEN.

Overdækningen af gårdrummet tager udgangspunkt i ønsket om at både skabe et funktionelt fleksibelt brugsrum, men også skabe en arkitektonisk stemning der bevarer karakteren af uderum. Ved at spille på kontrasten er der skabt en lys himmel, hvor den fleksible solafskærmning kan fremstå som lette skyer, der danner en berigende kontrast til den robuste teglramme.

Selve den konstruktive definering og udformning af Vestsalens nye indre rum beror på en afvejning af de akustiske fleksible løsninger og hensyntagen til gårdrummets facader. Tværribberne, der bærer en shedtagskonstruktion, er lagt højt op på de omkransende tagflader, for at etablere en oplevelse af det lysende himmelrum, der ligger oppe over sternhøjde. Det lyse shedtag henter et ønskeligt nordlys ned i salen og skærmer det skarpe lys fra syd. Indbygget i loftskonstruktionen indarbejdes løsninger for mørklægning og solafskærmning, og siderne af de lyse tværribber beklæder med akustikabsorbenter.

Mod endevæggene hænger et kraftigt tæppe som i sin opbygning og med sit hulrum mod endevæggen har en vigtig akustikdæmpende funktion. De to kraftige tæpper er en nødvendig del af den akustiske løsning for Vestsalen. Tæpperne er udført af kunstnergruppen AVPD i samarbejde med Kvadrat og Vase A/S, som en integreret del af ”Himlen over Vestsalen”. Tæpperne trækker himlen med ned i gårdrummet, mens hejseportene trækker det patinerede stål op mod lyset og lader det smelte sammen med rummet.

Parterne bag projektet:
Bygherre: Bygningsfonden FÆNGSLET
Arkitekt: CUBO Arkitekter
Ingeniør: Rambøll
Rådgiver: Niras
Entreprenør: CASA A/S 

Blik for brugerne

Projektets største bidrag til bæredygtighed må være at transformere og genbruge eksisterende rammer til en ny funktionalitet. Hvor det eksisterende fængsel i Horsens var underlagt spekulationer om nedrivning har husets gamle mure og håndværk nu fået nyt liv med en væsentlig forlænget levetid. Nye materialer lever op til dagens høje standarder for isolering, indeklima, akustik etc. De fjernede mursten fra Vestfløjen er blevet renset og brugt til byggeri af ny børnehave andetsteds i byen.

Inspirerende ressourcetiltag

Projektet handler i al sin enkelthed om at åbne Fængslet op for omgivelserne. Der er et stort skifte i opfattelsen af Fængslet som en torn i øjet på Horsens til nu at være byens positive vartegn. Det er blevet byens hus, -et moderne forsamlingshus. Samspillet til omgivelserne, der huser alt fra middelalderfestival til koncerter, er blevet styrket væsentligt.

Eksempelværdi

Projekt Vestsalen udfordrer på flere område samtlige involverede fagspecialer. Underskæringen af Vestfløjen er kompromisløst og uden sidestykke. Den tilføjede arkitektur fremstår ligeledes kompromisløs og minimalistisk. Det enkle og spartanske udtryk er efterstræbt i et projekt, der dog er alt andet end simpelt. Med sit samlede arkitektoniske greb, som forener ingeniørkunst og arkitektur, og sit samspil med det historiske fængsel, har projektet alle de elementer, der skal til for at begå sig internationalt som et arkitektonisk værk af høj klasse.

Solidt samarbejde

Samarbejdet omkring Projekt Vestsalen er udført som et eksempel på ’Integreret Byggeri’. ’Integreret Byggeri’ er en form for tidligt udbud, hvor entreprenøren involveres tidligt i processen på linje med øvrige fagrupper. I dette projekt har det skabt et miljø med en høj faglighed, og en direkte tværfaglig dialog.

Levende bygningskultur

Det var en arkitektonisk vision at bruge få men gedigne materialer i et enkelt udtryk, så det fortsat er Fængslet der er kernefortællingen. Enkelthed og præcision har stillet store krav til udførelsen både byggeteknisk og planlægningsmæssigt. Værdiforøgelsen er for Fænglet og for Horsens by til at tage og føle på. Muligheden for at integrere et fleksibelt koncert- og konferencemiljø med den sårlige råhed og stemning, som har været kendetegnende for Fængslet, har skabt et helt unikt byggeri. Et byggeri i et internationalt format, som er med til at brande Horsens som kultur og eventby i en radius, der ikke kan rummes af landets grænser.

Parter bag projektet

Bygherre på projektet er Fonden FÆNGSLET.
Bygherrerådgiver er Niras.
Totalrådgiver er Cubo Arkitekter med underrådgivere Rambøll.
Projektet er privatfinansieret via støtte fra fonde samt egenfinansiering.

Yderligere information om projektet

https://cubo.dk/projekt/faengslet-vestsalen/

Sted

Fussingsvej 8
8700 Horsens

Fotos: Fotograf: Martin Schubert

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

501-5.000m2