fbpx

Vejle Gamle Rådhus

Læs projektets egen beskrivelse

Det nygotiske Vejle Rådhus er opført i 1879 af Carl Lendorf, og ombygget i 1920 af arkitekt Martin Nyrop. Rådhuset er istandsat i 2013. Mødesalene for byråd og amtsråd var før istandsættelsen brugt til repræsentative formål. I det gamle rådhus var der ingen tilgængelighed for handicappede, byrådsbordet var for lille og der manglede tilhørerpladser. Hertil var alle de tekniske installationer af ældre dato.

Istandsættelsen er blevet iværksat med det formål, at få Vejles byråd og borgerne tilbage til det gamle rådhus i smukke velfungerende rammer. Byrådet er efter kommunesammenlægningen blevet større. Byrådssalen blev derfor udvidet ved at inddrage pladsen, hvor der før var toiletter under rummets balkon, og der er blevet udformet et nyt og større byrådsbord.

Rådhus forhal og mødelokaler i stueetagen er også blevet istandsat. Tilhørerne kan sidde i forhallen på første sal og følge byrådet gennem en ny åbning i væggen. Amtsrådsalen anvendes som tilknyttet mødesal og til arrangementer med servering. Fra baggangen ved anretter-køkkenet er der med en ny elevator skabt adgang for alle.

Som overordnet målsætning har det været ønske, at lokalerne efter istandsættelsen skulle fremstå oprindelige uden synlige tekniske installationer. AV-skærmen blev indbygget, hvor den kan gemmes væk bag låger, når den ikke er i brug. Højttalere blev pudset over i loftet, solafskærmende rullegardiner indbygget i vinduespladerne og radiatorerne skjult bag tilpassede vægpaneler.
I byrådsbordet er nødvendige opladestik gemt under bordpladen, så kun de enkle mikrofoner og afstemningsknapper ses på bordpladen.

De gamle belysningsarmaturer fra Nyrops tid er nænsomt renoveret og suppleret med nye lyskilder. Der er blevet placeret ny supplerende belysning som enkelt-lampetter samt højtsiddende lysringe afpasset efter stuklofterne i amtsrådssalen og byrådssalen. Med ny farvesætning og forgyldning af detaljerne ved vinduerne er de nye stemningsfulde rum klar til fremtidens byrådsarbejde

Parter bag projektet

Intern bygherrerådgiver: Teknik & Miljø, Vejle Kommune
Arkitekt: E + N Arkitektur A/S
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Sted

Rådhustorvet 1
7100 Vejle

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2