fbpx

Vapnagaard 2012-2015

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af boligområdet Vapnagaard i Helsingør omfatter i alt små 4000 beboere i 1742 lejligheder fordelt på 57 boligblokke – Kommunens største boligbebyggelse.

Bebyggelsen er opført i perioden 1969-1973, som en del af Sydjyllandsplanen. I 1992- 1995 gennemgik bebyggelsen en større renovering, hvor altanfacader og tage, blev fornyet. Alle blokkene fik saddeltage og cirka halvdelen blev forsynet med tagboliger.

Forud for den netop afsluttede renovering fremstod bebyggelsen nedslidt både hvad angik facader og omgivelser. Varmeforbruget var højt, og flere boliger bød på utætte vinduer og dårligt indeklima.

De eksisterende betonfacader og tage bar før renoveringen præg af byggeskader og dårlig isoleringsevne.
Renoveringen 2012-2015 udsprang af et beboerønske om at erstatte de eksisterende ikke holdbare materialer med nye i en langtidsholdbar kvalitet, hvor materialerne patinerer smukt. Ligeledes var der et udpræget ønske om at skabe plads og faciliteter til et godt fælleskab og et trygt boligliv ved at genskabe bebyggelsens helstøbte og samtidigt varierede parkbebyggelse.

Renoveringen omfatter nye tage, nye tegl-klimaskærme, forbedrede badeværelser, mere dagslys i lejlighederne, øget tilgængelighed for forskellige behov samt en mærkbar energiforbedring i de enkelte boliger.

Derudover er der etableret nye indgangspartier, og der er indsat franske altaner i alle gavllejligheder. Det sidste har haft en tryghedsskabende effekt, da der i de gamle lukkede gavle ikke var udsyn til de tværgående stier i bebyggelsen.
Det har fra projektets start været en bærende tanke, at beboerne skulle inddrages i renoveringen. Indvendig via et digitalt beboerkatalog, hvor beboerne via personlige valg og tilkøb kunne skabe individuelle løsninger i køkken og bad. På samme måde er antallet og placeringen af de franske altaner på blokkenes køkkenfacader også et resultat af de enkelte beboeres ønsker.

På trods af disse tiltag, der har givet Vapnagaards beboere et større ejerskab.

Solidt samarbejde

Beboerindragelsen i renoveringen har været i centrum fra starten af projektet. Gennem workshops, selvvalg og tilkøb har beboerne kunne tage egne valg og individuelt tilpasse deres egne boliger.

Udførelseskvalitet

Der er valgt kvalitetsprodukter i forbindelse med renoveringen. Eksempelvis er der valgt kulbrændte og vandstrøgne teglsten fra Petersen Tegl i alle gavle for at skabe et levende og varmt klassisk billede.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligselskabet Boliggården
Entreprenør: Enemærke & Petersen A/S
Arkitekter og totalrådgivere: Nova 5 Arkitekter A/S
Ingeniør: Niras A/S
Underrådgiver: Triarc Arkitekter A/S

Sted

Hovmarken
3000 Helsingør

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2