fbpx

Børsen

Læs projektets egen beskrivelse

Byggesagen drejer sig om etablering af et nyt vandbåret varmesystem i børsbygningen med følgearbejder, samt etablering af et ny varmecentral.

Blik for brugerne

Vi monteret et nyt 2 strenget varmeanlæg, dimensioneret efter bygningens energitab, som denne vinter kunne varme bygningen op uden dyre elektriske varmeovne.

Brugskvalitet

Der er ikke nogen der fryser på Børsen nu, det må også kunne måles på sygedagene.

Bidrag til omgivelser

Det var en svær opgave for det gamle og det nye varmeanlæg, er skjult bag flotte gamle paneller og i nicher, men det lykkedes og det kan ikke ses at der er lavet en renovering af varmeanlægget og båret mange tons jern ud og ind i bygningen.

Eksempelværdi

vi kom til en ejendom hvor brugerne frys om vinteren og der var store elektriske varmeblæser rundt omkring for at varme bygningen op.

Solidt samarbejde

Der var store krav til samarbejde, bygningen var jo i drift, medarbejderne skulle kunne passe deres arbejde og vi skulle demonter et gammelt varmeanlæg med meget store radiator og monteret et nyt, det stillede store krav til kommunikation og adgangsveje.

Økonomi og værdiforøgelse

Jeg ved ikke noget om driftsomkostningerne på det nye anlæg, men vil tro de har sparet et sted mellem 15 og 30 % på opvarmning.

Udførelseskvalitet

Opgaven blev løst med stor respekt for den fine gamle bygning.

Parter bag projektet

LH Arkitekter MAA PAR, Rådhusstræde 15, 1. 1466 København K
Holmsgaard a7s Rådgivende Ingeniører FRI, Irlandsvej 5, 2300 København S

Sted

Slotsholmsgade 1
1417 København K

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2