Valkendorffsgade 36

Restaurering

Se mere

Valkendorffsgade 36

Restaurering

Realiseret

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2

Beskrivelse

Ejendommen er opført sidst i 1730érne og hvis klimaskærm fremstod endog meget nedslidt med flere ikke tidsvarende elementer som var kommet til igennem årene – Der blev efter alle kunstens regler udført afdækning af facadernes malingslag ved farvearkæologerne.
Bygningshistorisk var det meget overraskende at den oprindelige facade omfattede to dekorative elementer på samme tid.
Dels åbenbarede undersøgelserne at der var anvendt en brændt fuge med en dekorativ halvstaf og dels var hele facaden oprindeligt malet med en linoliemaling i mørk rød – Famillien Tjalve valgte at begge dele skulle genskabes – og alle fuger blev derfor fræset ud og fuget påny med brændejern, hvorefter facaden blev malet i den oprindelige farve.
Gårfacaden blev afrenset og dårligt bindingsværk blev restaureret, herunder kom der kulørte dekorationer for dagen, som blev genskabt.

Alt i alt et flot projekt med respekt for et af Københavns ældste privatejede huse

Samarbejde

Projektet har været udfordret af fordyrende elementer i takt med afdækning af bygningens historik, men Bygherre, rådgiver, Slots- og Kultyrstyrelsen, samt de indvolverede håndværksfirmaer og deres ansatte, har ved fælles hjælp formået at bringe en af datidens flotte bygninger ind i nutiden, som et smukt eksempel til efterlevelse

Udførelseskvalitet

Bygningens gadefacade med brændte fuger og linoliemaling, giver et unikt indblik i datidens bygnings æstetik og gårdfacadens dekorative elementer er ligesådanne

Sted

Valkendorfsgade 36
1151 København K