fbpx

Rådhuslunden Boligbebyggelse

Energirenovering til ultra lavenergi

Se mere

Rådhuslunden Boligbebyggelse

Energirenovering til ultra lavenergi

Læs projektets egen beskrivelse

De 86 visionære og bæredygtige boliger i Smørum er designet, med afsæt i det tidligere rådhus. Rådhuslundens boliger er vokset ind i mellem, ved siden af og endda henover det gamle rådhus. Således har de nye bygninger naturligt fundet deres fundament på Flodvej i Smørum. Det tidligere Smørum rådhus er omdannet til boliger, der er så energieffektive, at de lever op til langt højere krav end det danske bygningsreglement foreskriver. Projektet er udviklet som et koncept for fremtidens almene bolig og sammenfletter passivhus-design med en modulær opbygning.

Ved at designe ud fra passivhus-principperne har renovering af det eksisterende rådhus samt udbygning med de nye passivhus moduler i sammenligning med BR15 reduceret det årlige varmebehov med 83 % og nedbragt den årlige CO2 emission op imod 57%.

BJERG Arkitektur har som arkitekt og totalrådgiver udført energirenovering og tilbygning af eksisterende bygninger, samt nye boliger i og omkring grunden der tidligere husede rådhuset i Smørum.

Boligerne i stueplan i den renoverede del af rådhuset er optimeret til at være ældre-venlige. De nyopførte boliger er hovedsageligt tænkt til par og familier. Boligerne varierer i størrelse fra funktionel ét-værelses 38,5 m2 til fleksibel +5-værelses familiebolig fra 115 m2.

Blik for brugerne

BÆREDYGTIGHED / PASSIVHUS – ULTRA LAVENERGI

Projektet har haft til formål at nedbringe bygningernes energiforbrug - eller måske nærmer, med at minimere deres energitab. Derfor er passivhus principperne anvendt. Passivhus-standarden er basalt set opbygget omkring ét overordnede mål: At sikre et godt indeklima såvel som en god totaløkonomi via et ekstremt lavt energiforbrug (endda lavere end 2020 kravene) . Ved at designe ud fra passivhus-principperne har renovering af det eksisterende rådhus samt udbygning med de nye passivhus moduler i sammenligning med BR15 reduceret det årlige varmebehov med 83 % og nedbragt den årlige CO2 emission op imod 57%. Der er entydige klart definerede kriterier for energieffektiviteten ”passiv”:

1. Varmebehovet skal ikke overstige 15 kWh per kvadratmeter netto boligareal om året eller 10 W per kvadratmeter spidsbelastninger. I klimaer, hvor aktiv køling er nødvendig, må køleenergi behovet matche ovenstående krav, med et lille ekstra tillæg til affugtning.

2. Det primære energibehov, det samlede energiforbrug, skal bruge indenlandske energiformer (varme, varmt vand og indenlandsk elektricitet) og må ikke overstige 120 kWh per kvadratmeter netto boligareal.

3. Bygningens lufttæthed, under 50 pascal tryk (ACH50), må maksimalt have et 0,6 luftskifte i timen som verificeres med en on-site trykprøve (både tryk og undertryk).

4. Termisk komfort skal være opfyldt for alle opholdsrum i løbet af vinteren såvel som i sommer, højst 10% af timerne i et givet år må være over 25 ° C. Passivhus bygninger planlægges, optimeres og verificeres med PassivHouse Planning Package (PHPP) Disse krav muliggøres via et stærkt fokus på en varmetabsminimeret konstruktion, uden kuldebroer, som derved netop sikrer et meget lille varmetab. Energibehovet til opvarmning er dermed tilnærmelsesvis lig nul, da et passivhus primært opvarmes af solen hele året rundt og sekundært udnyttes de interne varmekilder. Faktisk kan vi, når vi indleder vores tilgang til en bygnings energitab med at optimere klimaskærmen, hente 50 % af den nødvendige energi til en bygnings opvarmning, fra ren solenergi gennem vinduerne.

Brugskvalitet

FLEKSIBILITET FOR DEN MODERNE FAMILIE

I en stor del af lejlighederne giver foldevægge og et rummøbel ekstra fleksibilitet i den daglige brug af boligen. Rummøblet bidrager med indbygget opbevaringsplads og opdeler sammen med foldevæggene boligen, så der nemt kan skabes ekstra aflukkede rum. Hermed kan boliger med rummøbel på få sekunder, ændres fra fx at være en ét rums-bolig til at blive tre-rums. I værelset kan man, for at fremme fleksibiliteten yderligere, have plads til en dobbeltseng på hjul, under selve rummøblet.

Bidrag til omgivelser

Rådhusbygningen, der oprindeligt blev taget i brug for 36 år siden, har gennemgået en gennemgribende renovering, både udvendigt og indvendigt. For at kunne fungere som moderne og funktionelle boliger er klimaskærmen, med udgangspunkt i passivhus-principperne - optimeret. Synligt står den bærende struktur med de klassiske røde murstensvægge og den markante betonstern tilbage. Disse to elementer agerer rammerne og rytmen, som de nye lejligheder passer sig ind i mellem. Samtidigt står rådhuset som en solid base for de nye lejligheder, der etab-leres på taget. I lejlighederne i det tidligere rådhus har fokus været på ekstra rummelighed og optimal tilgængelighed, mens de nyopførte lejligheder er designet med henblik på at skabe en mere kompakt og fleksibel bolig. Det tidligere rådhus er omdannet til 24 lejligheder med egne haver og gårdrum. Derudover benyttes kælderetagen til kælderrum for alle lejlighederne, samt rum til ejendomsfunktionærer. Ovenpå og ved siden af rådhuset danner de lette træmoduler, henholdsvis 23 og 39 lejligheder med egne tagterrasser, altaner eller haver.

Eksempelværdi

Alt tyder på, at branchen i fremtiden skal vænne sig til skrappere energikrav end de nuværende. Rådhuslunden er et vellykket eksempel på hvordan det præfabrikerede modulbyggeri forenet med passivhus-principperne danner rammerne for et yderst klimavenligt byggeri med ultra lav CO2 emission, hvor kvalitet og flot design er i højsæde. Det arkitektoniske udtryk skaber en attraktiv bebyggelse, hvor beboerne lever i sunde og energivenlige omgivelse, ude såvel som inde.

DESIGN IDÉ - ET VELLYKKET MODULBYGGERI

De nye boliger i Rådhuslunden er opbygget af præfabrikerede moduler, der er designet som tre forskellige ’stempler’ i samme grundstørrelse. Dette sikrer at de kan transporteres fra fabrik til byggeplads på normale lastbiler, døgnet rundt og det modulære er bevidst understreget ved at give hvert ’stempel’ sit eget materiale og i arbejdet med forskydninger, som var de Legoklodser. Disse units kan sammenkobles både horisontalt og vertikalt og derigennem skabe den ønskede bolig, der i sin sammensætning kan tilpasses og danne varierende boligstørrelser. I indretningen af boligerne er der fokus på fleksibilitet, foranderlighed og kvalitet. Modulbyggeriet gør boligerne både lette og billige at opføre, på grund af den optimerede og industrielle tilgang til byggeproces, transport og montage.

Økonomi og værdiforøgelse

RÅDHUSLUNDEN NEDBRINGER CO2 EMISSION

Udgangspunktet for at de visionære boliger i Smørum har været at designe fleksible, bæredygtige boliger for kommunens borgere. De nye boliger uden for selve rådhuset er opført efter passivhus-principperne, svarende til ultra-lavenergi, der overstiger BR18 krav. Herved opfyldes visionen om at bygge bæredygtigt og fremtidssikret ud fra en totaløkonomisk kalkule, hvor der opnås en yderst lav CO2-belastning og de fremtidige omkostninger til drift og vedligehold reduceres markant. Desuden oplever beboerne fantastisk indeklima og komfort samt yderst lave udgifter til varmeregning, da rumopvarmning for et passivhus, er lavere end 15kWh/m2 om året. Boligerne i det eksisterende rådhus opfylder kravene til BR2015-byggeri.

Udførelseskvalitet

Modulbyggeriet tager sit udgangspunkt i en bevidst rationel, byggeproces – der udover at sikre den nødvendige og ønskede fleksibilitet i bebyggelserne – ligeledes kan sikre projektets totaløkonomi gennem en optimeret og industriel tilgang til byggeproces, transport og montage. I disponeringen af de energioptimerede boliger har der også været fokus på grønne og bæredygtige elementer i uderummene, der er med til at styrke nærmiljø og lokalsamfundet, hvor møder finder sted. På grunden omkring boligerne er der desuden indarbejdet LAR (lokal afledning af regnvand). Boligbebyggelse fremstår indbydende, spændende og af høj kvalitet for områdets beboere hvor både fællesskabet og individualiteten i hverdagen stortrives.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligselskabet Rosenvænget v/Domea.dk
Totalrådgiver & Arkitekt: BJERG Arkitektur A/S
Ingeniør: Orbicon A/S

Yderligere information om projektet

http://www.bjerg.nu/projects/raadhuslunden/

Sted

Flodvej
2765 Smørum, Værløse Kommune

Fotos: BJERG Arkitektur

Realiseret

2017

Indstillingsår

2019, 2020, 2021

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2