fbpx

Det nye Hørgården

Hørgården III etape 1+2

Se mere

Det nye Hørgården

Hørgården III etape 1+2

Læs projektets egen beskrivelse

Plejecenteret Hørgården 3 var plaget af nedslidning og utidssvarende boligforhold for de ældre beboere. Formålet med renoveringen var derfor at højne boligernes udtryk og indretning, for at skabe moderne pleje- og rehabiliteringsboliger svarende til nutidige standarder. Resultatet er velisolerede og rumlige hjem, der højner både boværdi og arkitektur betragteligt, samt nye attraktive fællesarealer, der understøtter beboernes sociale interaktion.

Med renoveringen blev den eksisterende bebyggelse skrællet, så det alene var betonkonstruktionen, der stod tilbage. Derefter blev det indvendige bearbejdet, så boligerne opfylder fremtidige krav til boligstørrelser mv. Udvendigt er der tilføjet nye højisolerede facadepartier og tagkonstruktion, så bygningen lever op til kravene for energiklasse BR 2020.

Ved at slanke selve bygningskroppen er der skabt en ny husdybder, der egner sig langt bedre til indretning af plejeboliger. Med enkle greb i hoveddisponeringen er det lykkedes at forbinde Hørgården III med byen mod vest gennem et attraktivt rum til udeliv. Selve bebyggelsen har fået bedre adkomstforhold, flow og udsyn – og helt overordnet en langt bedre sammenhæng og energioptimering.

Blik for brugerne

Hørgården III etape 1 og 2 fremstår i dag energimæssigt optimeret, så bygningerne lever op til energiklasse 2020 krav. For at nå dette mål er der blandt andet arbejdet med at komprimere bygningerne, så overfladerne blev minimeret og samtidig fik en god isolering af både tage og facader. Alle kuldebroer blev afbrudt og vinduer og døre har meget lav U værdi for at understøtte dette greb. Bygningerne har fået monteret solceller og ventilationen er blevet behovsstyret for at skabe et bæredygtigt klima for beboerne og personalet.

Brugskvalitet

Totalrenoveringen har givet beboerne tidssvarende boliger med gode dagslysforhold, godt indeklima og nye altaner. Fællesfaciliteterne er samlet og optimeret og dermed er der skabt mere plads til boliger. Personalet har fået tidssvarende arbejdsforhold.

Bidrag til omgivelser

Afdelingen, har fået et markant arkitektonisk løft både i bygningerne og udearealerne, der har fornyet områdets identitet både indadtil og udadtil. Med de nye greb bindes afdelingen sammen med områdets øvrige bebyggelser og landskab.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på, hvordan en gennemtænkt totalrenovering, kan omdanne nedslidte og utidssvarende boliger til en bebyggelse med arkitektonisk høj kvalitet og lyse og attraktive boliger, ved at ’skrælle’ den eksisterende bebyggelse, så det er alene er betonkonstruktionen der står tilbage, og derefter bearbejde bygningen, så den opfylder de fremtidige krav til boligstørrelser og BR2020 energikrav.

Solidt samarbejde

Projektet er løst i en samarbejdsmodel, der minder om Partnering, hvor der er stor gennemsigtighed og gensidig respekt mellem partermer. Projektet er således et eksempel på et udpræget velfungerende samarbejde mellem både bygherre, rådgiver, entreprenør og plejecenterets personale og beboere.

Udførelseskvalitet

Efter renoveringen fremstår Hørgårdens tre stokke med en monolitisk og robust fremtoning, der afspejler den bymæssige kontekst, hvor der er mange arkitektoniske udtryk på færde i både skal og materiale.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligforeningen 3B
Totalentreprenør på ombygningen er NCC Construction Danmark A/S med JJW Arkitekter og Holmsgaard a/s som underrådgivere

Sted

Brydes Allé 28-32
2300 Kbh. S.

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2