fbpx

Valby Kino

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er en ombygning af TDC’s gamle datacentral i Valby, tæt på stationen.

Den eksisterende ejendom er en sammensætning af et gammelt klassicistisk rødstenshusfacade med frontispice og gesimsbånd, som indvendigt er bygget industrielt i betondæk og søjler. Det er derfor ikke et sædvanligt byggeri.

Renoveringen bestod i at etablere en biograf med tre sale på 1. og 2. sal. Visionen var at bevare bygningens oprindelige kantede industrielle udtryk og blot etablere nye funktioner som bløde rundede objekter. Forskellene skulle kontrastere og femhæve hinanden.

Bygningen er bæredygtig, men ikke på den sædvanlige vis. Typisk er bæredygtige bygninger vurderet efter valget af bæredygtige materialer og energibesparelse. I den nyudnævnte standard for bæredygtigt byggeri DGNB, er der følgende kriterier: Miljø, Social, Økonomisk, Teknisk og Proces. I dette projekt var vægtningen været miljø, social og økonomisk.

 

 

Blik for brugerne

Det var vigtigt at bevare så meget af det eksisterende byggeri som muligt, selv om funktionerne skiftes ud. Vi har derfor brugt genbrugsmaterialer, hvor det er muligt. Det er kun de nye ombygninger som er isolerede. Det oprindelige står som det var.

Brugskvalitet

Se ovenstående beskrivelse

Bidrag til omgivelser

For Valbys identitet er det vigtigt, at bydelen var en filmby før Hollywood tilbage i 1920’erne, nu efter 35 års fravær igen har fået en biograf. Identiteten er vigtig for byggeriets beståen og er derfor socialt bæredygtigt.

Eksempelværdi

Ift. at den store opbakning fra de mange frivillige.

Solidt samarbejde

Projektet har en stor social opbakning med mange frivillige, som har været med til både at ombygge huset og efterfølgende at drive biografen. Biografen opfylder mange sociale behov i nærområdet og er derfor et vigtigt omdrejningspunkt med stor sammenhængskraft for Valby.

Økonomi og værdiforøgelse

Frivillige har udført meget af byggearbejdet og derved reduceret anlægsudgiften. Det største økonomiske gevinst er dog på identitet som er med til at løfte områdets værdi.

Parter bag projektet

Fundraiser og idémand: Det Muliges Kunst
Bygherres projektleder: Valby Kino
Statisk ing., ombygning: Søren Jensen Rådgivende ingeniører A/S
Statisk ing., tårn: SD-Randers ApS
Ventilations ing.: Peter Schmidt Rådgivende Ingeniør
Entreprenør: Degn & Dreyer

Sted

Gammel Jernbanevej 36-40
2500 Valby

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2