fbpx

Vandværket

Læs projektets egen beskrivelse

Bebyggelsen er fredet, og derfor har det været en stor udfordring at få skabt en institution, der lever op til alle de krav, der er til dagsinstitutioner og arbejdspladser. Den meget komplekse opgave er løst i dialog med bygherre, brugere, myndigheder og Kulturstyrelsen. Vandværket blev opført i 1859 og var det første større vandværk i Danmark.

Det nybyggede og skiferbeklædte trappetårn, der skaber niveaufri adgang til to af de eksisterende bygninger er i udgangspunktet et klassisk hus med saddeltag. Bygningen er tilpasset de to fredede bygninger, som det forbinder. Huset er “skubbet og trykket”, så det ligner en krystal. Bygningen er et markant vartegn og underordner sig samtidig den fredede bebyggelse. Den sorte skifer på huset er en markant reference til de gennemgående sorte skifertage på resten af bebyggelsen

Kedelhallen er udnyttet til fællesrum for alle brugerne og er et rum, som normalt ikke er i en daginstitution. Her er rum til større forsamlinger, mere pladskrævende aktiviteter mv. og gør institutionen til noget helt særligt. Den eksisterende fredede tagkonstruktioner i støbejern er bevaret og eksponeret og viser industriarkitekturen.

De akustiske udfordringer er løst meget innovativt, så alle rum overholder gældende krav til efterklangstid i børneinstitutioner. Der er opsat akustik paneler med motiver, der fortolker de oprindelige fabriksfunktioner: Værksted, kedelrum, skorsten osv.

Udearealerne er indrettet i to overordnede arealtyper: legeplads og servicearealer og et offentligt tilgængeligt haveanlæg – Rosenhaven. De store ramper, der lægger sig hen til husene, uden at forstyrre de fredede bygninger, har en fin dobbeltfunktion, i det de både løser tilgængelighedsforhold og fungerer som lege- og opholdsarealer.

De bygninger, der er indrettet til de mindste børn, har deres egne nærlegepladser. De øvrige områder fungerer som én stor sammenhængende legeplads for de større børn. De fire store legeflader er indrettet tematisk.

Brugskvalitet

Brugerne af børnebyen har taget bygningerne i brug med stor entusiasme og har en god brug af projektet, hvilket bl.a. kan ses på børnebyens facebook: https://www.facebook.com/Børnebyen-Vandværket-542135689186150/?ref=ts&fref=ts

Bidrag til omgivelser

Det er et positivt særsyn, at fredede bygningskomplekser på centrale placeringer udnyttes til noget så dagligdags som en daginstitution. Institutionen er et frisk bidrag til en mere livlig udvikling af København inden for voldene.

Eksempelværdi

Børnebyen Vandværket viser, hvordan en kompleks problemstilling med fredede bygninger og funktioner med høje krav, kan løses med hensyntagen til en karakteristisk og værdifuld arkitektonisk kulturarv.

Solidt samarbejde

Der har ikke været kendte slutbrugere, som kunne inddrages i processen, hvilket har gjort processen ekstra kompleks. Men opgaven er løst i tæt dialog med Kulturstyrelsen, bygherre og rådgivere.

Økonomi og værdiforøgelse

Den ny funktion – en børneinstitution i centrum af hovedstaden, hvor der er et stadigt stigende behov for at etablere nye institutioner. Den offentligt tilgængelige rosenhave er et grønt åndehul i det infrastrukturelle knudepunkt omkring Rådhuspladsen.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Ejendomme
Arkitekt, totalrådgiver: Mangor & Nagel A/S
Landskabsarkitekt: M&N A/S, Plan+Landskab
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Øvrige medvirkende: Kulturarvsstyrelsen

Yderligere information om projektet

http://www.mangor-nagel.dk/2014/01/bornebyen-studiestraede-5

Sted


København

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2