fbpx

Engvadgård

Læs projektets egen beskrivelse

Det oprindelige Engvadgård
Engvadgård består af 71 gårdhuse i tæt-lav bebyggelse, som er opført af Høje Taastrup Boligselskab i perioden 1970-1971. Boligafdelingen stod i 2013 overfor en nødvendig renovering af boligerne, der var gode, men slidte. Engvadgård var opvarmet med et kraftvarmeanlæg på naturgas via E.ON, men det slidte rørsystem gav et varmetab på op til 60 %. Det betød, at boligerne i enden af systemet ikke kunne få helt varmt vand. Desuden havde flere brud på rørene medført, at man ikke længere kunne få anlægget forsikret. Beboerne havde dårligt indeklima og fik dyre varmeregninger. Ventilationen i boligen var samtidig utidssvarende, hvilket gør det svært at opnå et sundt indeklima.

Udgangspunktet for renoveringen og for at sikre et tidssvarende energiforbrug er at opnå tilskud fra ECO-Life projektet. ECO-Life støttes af midler fra EU’s CONCERTO-program og har til formål at udvikle og implementere løsninger, der gør eksisterende bygninger meget energieffektive. Kravet for at opnå støtte fra ECO-Life er, at energiforbruget skal sænkes til under 75 kWh/m².

Energirenoveringstiltag

  • Indlæggelse af fjernvarme med individuel tilslutning og afregning
  • Udskiftning af lette facader mod gården
  • Nyt tag
  • Nyt ovenlysvindue og ny hoveddør
  • Mekanisk ventilation med varmegenindvinding
  • Ventilation af krybekælder

Isolering og lavenergiruder
Yderdøre, facader mod gården og sidepartier bliver udskiftet til højisolerede yderdøre, og der indføjes nye superlavenergiruder. Tagudhænget åbnes udvendigt og efterisoleres og nye ovenlysvinduer indsættes for at begrænse varmetabet yderligere. Hermed fjernes alle utætheder og husene bliver lettere at varme op.

Ventilation og sundt klima
En god ventilation af boligerne er yderst vigtig for at skabe et sundt indeklima og mindske fugt. Danakon sørger således for at installere et nyt ventilationsanlæg med mekanisk ventilation med varmegenvinding. Det nye anlæg ventilerer krybekælderen ved mindre energiforbrug. Hermed elimineres risikoen for evt. skimmelsvamp og samtidig bliver gulvtemperaturen højere og komforten i boligerne øges.

Den samlede renovering har kostet 31,7 millioner, men EU-energi støtte, tilskud fra Landsbyggefonden og Høje Taastrup Boligselskab samt besparelser i den daglige drift i forbindelse med nedlæggelse af varmecentralen giver et samlet til skud på 8,2 millioner kr. Den øvrige del finansieres med realkreditlån, der medfører en huslejestigning på 4,4%

 

Blik for brugerne

Renoveringen har betydet, at boligerne er oppe i energiklasse B. Vi kalkulerer med en gennemsnitlig varmeregning på 7.800 kr., hvor den før var på 25. 000 kr. Arbejdet i Engvadgård udformes som et energirenoveringsprojekt, der skal sikre, at energiforbruget i bebyggelsen reduceres fra 179 kWh/m² helt ned til ca. 70 kWh/ m². For at optimere bebyggelsen energimæssigt nedlægges den eksisterende gascentral og fordelingsnettet til fordel for fjernvarme.

Brugskvalitet

Renoveringen viser, vi tænker grønt. Vi er blevet et meget attraktivt boligområde, og boligerne genudlejes, så snart de er sagt op.

Eksempelværdi

Det er absolut et projekt man i lignende boliger kan blive inspireret af. Især løsningen af det store problem med fugt i krybekælderen. Det er et problem, som mange gårdhuse fra 1970’erne har.

Solidt samarbejde

Danakon havde desuden fokus på at forsyrre beboerne i Engvadgård mindt muligt. De gamle facader erstattes af nye færdigfabrikerede facadeelementer, der kan udskiftes på én og samme dag.

Økonomi og værdiforøgelse

Månedlig huslejestigning: 348-389 kr. Månedlig b¬esparelse på varmeudgift: 1.000-1.200 kr.

Parter bag projektet

Byggeforretningsfører: KAB
Entreprenør: Hald & Halberg
Byggerådgiver: Danakon a/s

Yderligere information om projektet

https://www.kab-bolig.dk/forside-kab-bedre-boliger-for-alle/servicemenu/aktuelt/nyheder.aspx?M=News&PID=59685&NewsID=12804

Sted

Kuglens Kvarter 1-23, Keglens Kvarter 1-34, Terningens Kvarter 1-14
2640 Hedehusene

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017