fbpx

Efterslægten HF-center

Læs projektets egen beskrivelse

De fysiske rammer på Efterslægtens HF-center har i de seneste år ændret sig. Den gamle skolebygning fra 1940 er blevet opdateret og suppleret med et nyt idrætshus, et nyt bibliotek og studiecenter i ”De gamle gymnastiksale”, læreforberedelse fredagscafé for de studerende, flere klasselokaler, nye uderum og et plads og pavilliondannende kunstværk af kunstneren Thomas ”FOS” Poulsen.

Tanken med renoveringen har været at fremtidssikre skolens undervisningsområder til at kunne rumme nye samarbejds- og læringsformer. Da renoveringen af de gamle sale indgik i det samlede projekt med bygning af det nye idrætshus, var det samtidigt muligt at bygge om med henblik på reduceret energiforbrug, idet bygningen forsynes med energi og toiletskyl fra hhv. solpaneler og regnvandsopsamling på den nye bygning, ligesom den naturligvis er forsynet med nye, effektive energiruder.

Arkitektonisk har det været vigtigt at søge inspiration i den eksisterende arkitektur, og forsøge at skabe gode nye rum, der spiller sammen med dem der allerede findes. Et centralt motiv, inspireret af de gamle gymnastiksales oprindelige facade, er filtreringen af lys gennem sprosser og ribber, rundt om søjler, og menneskernes bevægelse i det spillende sollys. Det har resulteret i to facader i den gamle og den nye gymnastiksal, der spejler hinandens kvaliteter. Ved skumring spændes pladsen med kunstværket ud mellem de to facaders lysende dialog og inviterer nærområdet til at tage del i skolens liv.

I projekternes stoflighed er der i idrætshuset tænkt på det på den mentale proces idrætsudøveren gennemgår fra omklædning til kamp. Eksemplificeret i beton overflader med stigende grovhed. Mod det store røde nedgravede betongulv hvor den kropslige energi slippes løs. I studiesalen har de gamle idrætsredskaber, ribber og bomme og bøger fra det gamle bibliotek givet form til en rotunde med ribbemotiver og speciallavet inventar, der referer til bygningens historie.

Blik for brugerne

Gammeldags gymnastiksale var energislugere. Renoveringen forsynes med el og ”gråt vand” og solceller og regnvandsopsamling på idrætshusets tag, Den gamle bygning er blevet gjort anvendelig mange år frem, med effektive energiruder og ekstra isolering i taget.

Brugskvalitet

Siden ibrugtagningen har undervisningslokaler, samtale- og vejledningsrum, bibliotek og studieområder været flittigt brugt af både elever og lærere som nyder at arbejde i inspirerende omgivelser med masser af lys og luft.

Bidrag til omgivelser

Efter 75 år bag hække og hegn er hele Efterslægtens område med bl.a. fodboldbane og skulpturplads nu blevet synligt og tilgængeligt for lokalområdet. Et eksempel til efterfølgelse i det forestående løft af lokalområdet.

Eksempelværdi

Muligheden for at skabe nye løsninger ud fra eksisterende byggeri med meget specifik anvendelse.

Solidt samarbejde

Gennem hele projektet har brugere (elever og lærere) været inddraget i projektering og planlægning. Bygherre og arkitekt har haft et tillidsfuldt samarbejde, og projektets kvalitet er blevet højnet ekstra ved en gavmild støtte til kunstnerisk udsmykning fra Ny Carlsberg fonden og bidrag til renoveringsprojektet fra A.P. møller fonden.

Økonomi og værdiforøgelse

Efterslægten er først og fremmest et godt sted at LÆRE. De nyrenoverede lokaler giver optimale rammer for dette og skaber samtidig et endnu bedre sted at VÆRE for elever og medarbejdere.

Udførelseskvalitet

De renoverede gymnastiksale skulle fremstå som et svar på nutidens behov. Lysforhold, inkl. belysning, ventilation og overskud, men også "ekkoer" af den tidligere bygnings gedigne inventar og bygningsdele, har været afgørende parametre for valg af materialer og udførelse.

Parter bag projektet

Sted


København NV

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Areal

501-5.000m2