fbpx

Uprætentiøs og sansevækkende villa fra 1970’erne

Ny helhed er skabt med afsæt i iboende værdier

Se mere

Uprætentiøs og sansevækkende villa fra 1970’erne

Ny helhed er skabt med afsæt i iboende værdier

Læs projektets egen beskrivelse

Huset er opført i 1970 på parcelhusgrund nær Brassø i Sejs-Svejbæk, og er omgivet af træer og andre huse fra opførelsesperioden. Nærmest i forlængelse af færdiggørelsen forlænges bygningen. Tilbygningsprojekt afsluttes i 1976, hvor bygningen fremstår, som en helhed præget af ærlige sansevækkende materialer. Desværre var de fine overflader ikke afslutninger på gennemtænkte løsninger, som ville have muliggjort bevaring af mere originalsubstans.

Bygningen er grundlæggende omorganiseret med helt ny planløsning, hvor oplevelsen af helhed og atmosfære, har dannet afsæt for løsninger ved ombygningen og istandsættelsen.

En ny helhed er skabt med afsæt i iboende værdier. Indvendigt er det meste anderledes – udvendigt er meget det samme. Helheden er intakt og husets ånd er stadig nærværende.

Blik for brugerne

Projektet blev indledt med grundige analyser og undersøgelser for bevaring af mest mulig originalsubstans. Forandringer og tilføjelser, er sket ved anvendelsen af gode naturmaterialer, med lang levetid ved mulighed for vedligehold, som bidrager til bæredygtighed på længere sigt. Fokus på brugskvalitet i forskellige livssituationer og arkitektonisk kvalitet i frembringelsesfasen, gør forhåbentligt at huset påskønnes i fremtiden og får en lang levetid. Etablering af varmepumpe, ventilationsanlæg og efterisolering ved udskiftning af tag, har bidraget til reduktion af energiforbruget. Det miljømæssige fokus er både på minimering af CO2-udledning i fremtiden, og det miljø som præger os i nutiden.

Inspirerende ressourcetiltag

Indvendigt er huset omorganiseret, og den aktuelle planløsning fremstår klart organiseret med fokus på brugbarhed og kvalitet for alle husets nuværende brugere. Udgangspunktet har været familielivet med hjemmeboende teenagebørn, med et samtidigt fokus på naturlige forandringer af livssituationer, eller ny småbørnsfamilie i huset – f.eks. ved arbejdsværelse tilknyttet forældreafdeling, der kan ændres til småbørnsværelse, som muliggør nærhed og adskillelse efter behov. De enkelte klart definerede rum af høj kvalitet ved møblerbarhed, dagslysforhold og materialeholdning er adskilt og forbundet med helheden i nænsomme overgange. Helheden præges af ærlige og holdbare naturmaterialer, som med deres stoflige virkninger bringer varme og karakter til rummene – og vækker sanserne, som knytter det sansende individ til stedet. Allerede inden afleveringen blev de uprætentiøse atmosfærefyldte rums virkning tydelig ved håndværkernes kommentar som ”det er virkelig rart at være i huset – det er en tankevækkende forskel, særligt fordi det ikke er møbleret endnu”. Med afsæt i husets egenværdi og dets oprindelige kvaliteter kalder huset også på kvarterets øvrige beboers opmærksomhed. Det er oplevet ved genboens besøg, for at fortælle om glæden ved at huset forsat er erindringskilde til de mange forrige årtiers identitetsskabende minder.

Eksempelværdi

Huset er beliggende i et kvarter der, som mange øvrige fra perioden, er under betydelige forandringer med fjernelser, tilføjelser og renoveringer, som i høj grad påvirker helhedsindtrykket og ændre stedets karakter. Efter renoveringer fremstår facaderne fortsat i den ærlige nøgne gasbeton uden puds, og taget er udskiftet til bølgeplader som oprindeligt, hvor mødet mellem den uprætentiøse gasbeton og nye egetræselementer bidrager til husets helt særlige karakter. Huset fremstår med fornyet vitalitet, bidrager med fortællinger og indskriver sig forsat naturlig på stedet, og styrker opfattelsen af helhed i kulturmiljøet. Bygherre og arkitekt har ønsket at indstille projektet med ønske om at bidrage til øget fokus på bæredygtighed i bredere forstand.

Levende bygningskultur

Det har været hensigten at skabe helhed, der fremstår med integritet, som mennesket kan spejle og genkende sig i. Det er vores håb, at det rumskabende og karakterdannende inventar vidner om virkelyst, som sammen med de sansevækkende holdbare materialer, giver huset betydning for dets egenværdi for nuværende bruger, og på den måde øge livskvaliteten i hverdagen – og at fremtidige generationer også finder det samme. At markedsværdien vil øges gennem årene og at ressourcerne også på den måde er veldisponeret.

Parter bag projektet

Bygherre: Privat
Arkitekt: tegnestuenlorenzen

Yderligere information om projektet

https://tegnestuenlorenzen.dk/projekt/upraetentioes-sansevaekkende-villa-i-gasbeton-fra-1970erne/

Sted

P. Malmkærsvej 8, Sejs-Svejbæk
6800 Silkeborg

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023, 2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2