fbpx

Trinity Quarters

Mix-use transformation i indre by

Se mere

Trinity Quarters

Mix-use transformation i indre by

Læs projektets egen beskrivelse

Transformationsprojektet Trinity Quarters er et mixed-use projekt, der omfatter Købmagergade 44-46 og 50, og rummer hotel ”25hours Hotel Indre By” på 17.000m² samt 1.000m² boliger og 3.000m² butikker.
Transformationens udgangspunkt var bygningernes historie og arkitektur. Bygningskomplekset består af bygninger opført fra 1740’erne frem til 1895, oder i 1970 blev ombygget til undervisningslokaler for Københavns Universitet, indtil bygningen blev solgt i 2018.
Arkitektonisk hovedanslag
Alle de nye tilbygninger er udført som et nyt arkitektonisk lag af genkendelige tilføjelser, der genfindes rundt i komplekset. En arkitektonisk stillingtagen, hvor der sondres tydeligt mellem gammelt og nyt i den komplekse bygningsmasse. De tilføjede bygninger optræder diskret i komplekset med en tydeligt moderne, sort og profileret facadebeklædning, der lader de gamle bygningers farver og begrønningen af gårdrummene træde frem.
Den ene nye in-fill bygning er udformet som en nyfortolkning af det klassiske Københavnerprofil, hvor facaden bukker op og bliver til tag i ét greb, den anden griber mellem to eksisterende bygninger.
De eksisterende facader og tage er overordnet istandsat og ombygget med udgangspunkt i deres originale arkitektur, struktur og farvesætning, så den oprindelige arkitektur træder frem igen, men nogle steder blev det valgt at lade de løbende ombygninger stå aflæseligt frem.
Der er nedrevet to mindre baghusbygninger, og tilføjet to nye in-fill bygninger, der binder bygningskomplekset sammen og tilvejebringer cirkulation i komplekset. 5 gårdrum er blevet overdækket på forskellig vis, hvilket har tilvejebragt både nye butiksarealer i stueetagen, attraktive, begrønnede nye gårdrum på 1.salsniveau, samt glasoverdækninger over hotellets restaurant og lobby.
De mange farver der blev kortlagt undervejs, har været en inspiration for det endelige projekt, og har været udgangspunkt for farvesætningen af indretningsdesignet i hotellet.

Blik for brugerne

Siden Hines erhvervede bygningerne tilbage i 2018 har det været målet at projektet skulle udføres så bæredygtigt som muligt inden for de rammer og betingelser der var gældende for projektet. Første step var at vælge bæredygtighedscertificering og ambitionsniveau. Her faldt valget på bæredygtighedsordningen DGNB, hvor det holistiske perspektiv i denne ordning passede godt til projektet. Hoteller og mixed use projekter var på dette tidspunkt ikke indeholdt i DGNB - men flexordningen gjorde det alligevel muligt. Trinity Quarter bliver det andet hotelprojekt der modtager en DGNB certificering i Danmark. En DGNB certificering er med til at fremtidssikre byggeriet og få dokumenteret bæredygtigheden. Trinity Quarter kommer til at opnå DGNB Sølv og området kvaliteten, som vurderes selvstændigt, opnår DGNB Guld. Miljømæssigt har der været stort fokus på genbrug af konstruktioner og materialer som har givet en stor besparelse på den indlejrede CO2. Fra driften er CO2 reduceret ved energioptimering af alle bygninger og installationer. To af gårdrummene er overdækket med glastage, hvilket udover at give ekstra ”rum”, har reduceret varmetabet gennem de eksisterede og bevaringsværdige facader. Det har givet miljømæssigt mening at udskifte de gamle vinduer og døre med nye og mere energivenlige. Enkelte vinduer er dog bevaret af historiske årsager. Alle tage er skiftet og isolerede. Den indlagte køling er bæredygtig fjernkøling baseret på koldt havvand. I forbindelse med DGNB certificeringen er der beregnet en LCA for det samlede projektet. Det samlede CO2 aftryk for projektet er 6 kg CO2/m2. Indledningsvist blev der registreret hvilke eksisterende bygningsdele og inventar der kunne genanvendes. Disse blev opbevaret under hele byggesagen og genmonteret til sidst.

Inspirerende ressourcetiltag

Brugskvalitet Der blev indledningsvist overvejet forskellige muligheder for udnyttelse af bygningskomplekset, og valget faldt på hotel, boliger og butikker. Hotellet cirkulation blev tilvejebragt ved at nedrive en udtjent lagerbygning og opføre to nye bygninger der forbinder Købmagergade 44 med Pilestræde 65. Hovedindgangen og bygningens akse mod Trinitatis Plads er blevet genetableret, og er nu hotellets hovedindgang. De begrønnede gårdhaver har direkte udgang fra værelser og den ene rummer en sauna. I den glasoverdækkede restaurant kan glastaget åbnes på de lune dage. Hotellet rummer restaurant, 3 barer og en café samt fitness område. Hotellets servicefunktioner er løst i kældrene med en diskret indgang fra Pilestræde. Hotellet har siden sin åbning haft en belægning og omsætning langt over forventningerne. Boliger blev placeret over butikkerne i den lille bygning Købmagergade 46, der i baghuset flettes med hotellet. Boligerne har deres egen fælles, private gårdhave, og boligerne er indrettet med fritstående toilet- og køkkenkerner, så nyt og gammelt er tydeligt. En væsentlig del af det samlede projekt er butikkerne. Disse ligger naturligvis mod Købmagergade, hvor der var flere dæk i flere niveauer og lavloftede butiksarealer i kældrene. Det blev besluttet at udføre et større bygningsmæssigt greb og sænke de hævede dæk, så butikkerne opnåede tilgængelighed samtidig med udvidelsen af arealerne. Butikslejemålene fremstår nu som højloftede rum med store åbne glaspartier og tilgængelige, tidssvarende lokaler. Alle facaderne blev renoveret, særligt omfattende var rekonstruktionen af facaden Købmagergade 50. Bidrag til omgivelserne Transformationen har vitaliseret området omkring Trinitatis Plads, et tidligere lidt glemt hjørne af det indre København. Bygningerne er nu åbnet for offentligheden, og inviterer indenfor i bygningerne. Hotellet bringer med sin humoristiske og kunstneriske indretning noget helt nyt til byen på internationalt niveau, der med glimt i øjet udfordrer den danske modernistiske interiørtradition. Mod Købmagergade er de renoverede bygningers arkitektur nu inviterende, og løfter strøggadens niveau.

Eksempelværdi

Projektet er med sin store kompleksitet og høje sværhedsgrad et eksempel på, hvordan et sammensat bygningskompleks kan fornyes og revitaliseres til en ny helhed, hvor mange funktioner flettes. De nye funktioner og tilføjelser er styret af et gennemgående arkitektonisk anslag, hvor bygningernes oprindelige arkitektur er sat i spil på ny, med en utraditionel og idérig udfoldelse af en komplekse funktioner, der har skabt helt nye rumligheder, grønne hævede gårdhaver og overdækkede gårdrum. Projektet er et eksempel på hvordan en transformation af et bygningskompleks kan forandre en plads og et område, ved implementering af nye funktioner der åbner bygningerne op, og hvor bevarelse spiller sammen med fornyelse i indre bykerner. Ydermere er projektet et eksempel på, at selv med en så CO2 mæssigt ”tung” funktion som et hotel, viser LCA beregningerne et lavt CO2 aftryk ved transformation af eksisterende bygninger.

Solidt samarbejde

Procesmæssigt har der været stor fokus på borgerinddragelse og borgerinformation før og under byggefasen. Hines inviterede undervejs til informationsmøder og inddrog områdets beboere, naboer, Trinitatis Kirke og Indre By Lokaludvalg. Naboskabet med Gyldendal resulterede bl.a. i en donation af bøger til skulpturen i receptionen i hotellet. Projektet indebar også et tæt og positivt samarbejde med Københavns Kommune og Københavns Museum. Resultaterne af de arkæologiske udgravninger og projektmaterialet blev i et samarbejde mellem bygherre og Københavns Museum udstillet for offentligheden i Købmagergade 50 henover sommeren og efteråret 2021. Hotelprojektet blev skabt i et internationalt samarbejde med hoteloperatøren og dennes rådgivere, hvor alle fagligheder mødtes i et projektkontor på byggepladsen. Både bygherre og hoteloperatør deltog aktivt hele vejen igennem processen. Samarbejdsmodellen indebar et tidligt udbud, hvormed entreprenøren blev involveret tidligt i processen, hvilket skabte et tværfagligt samarbejde og dialog på alle niveauer, på et højt fagligt niveau. Samarbejdet fortsatte hele vejen gennem udførelsen til alles tilfredshed.

Levende bygningskultur

Efter nedrivninger og indvendig stripning blev bygningerne scannet, og projektet blev overvejende projekteret i 3D. Hotellets 243 værelser er gennemtegnet i alle 178 varianter, og alle steder er udførelsen og projekteringen afstemt på stedet, med de mange skråvægge, konstruktive undtagelser og andre overraskelser man finder. Specielle og finurlige løsninger findes om hvert hjørne gennem hele komplekset. Alle bygningerne er nu gennemrenoveret med langtidsholdbare løsninger og nye installationer. Bygningerne er energirenoveret til et niveau, hvor det ikke gik ud over bevaringsværdierne. Tagkonstruktionerne er bevaret. Af hotellets interiør, er 80% fremstillet specielt til projektet, og i indretningen er kunst integreret i en kurateret rammesætning af udvalgte kunstnere, alt er udført til hotellet. Det er lykkedes i projektet at byggeteknisk integrere mange bygninger fra fra forskellige tidsaldre med hinanden og med de nye. Den udførelsesmæssige sværhedsgrad har været meget stor, og med kun to indgange til det store bygningskompleks, har det været et logistisk mesterstykke for entreprenøren.

Parter bag projektet

Bygherre: Hines Nordic
Bygherrerådgiver: emcon
Arkitekt: BBP ARKITEKTER
Landskabsarkitekt: 1:1 Landskab
Ingeniør: EKJ Rådgivende ingeniører
Totalentreprenør: Hoffmann
Interiør: Martin Brudnizki Design Studio
Kunstnerisk kurator: VISTO

Yderligere information om projektet

www.bbp.dk

Sted

Købmagergade 44,46,50
1150 København

Fotos: Jens Lindhe

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

Over 20.000m2