fbpx

Ungdomskultur-huset, Sønderborg

Fra mejeri til spillested

Se mere

Ungdomskultur-huset, Sønderborg

Fra mejeri til spillested

Læs projektets egen beskrivelse

I Sønderborg, overfor kulturcenteret Sønderborghus, lå engang Sønderjyllands største mejeri. Mejeriet blev oprettet i årene omkring 1921, og i 1928 tilføjedes også produktionen af iscreme under navnet ”Als Fløde Is”. Et stykke historie der senere dukkede frem da renoveringsarbejdet påbegyndtes i 2017 – da man fandt de gamle butiksskilte på loftet.
Op gennem tiden har bygningerne skiftet funktion, og blev senest brugt som reparationsværksted for rutebilsstationen ved siden af. De sidste år op mod renoveringsarbejdet, stod bygningen dog øde hen grunden risikoen for at styrte sammen. I 2013 blev det besluttet at rive den ene af de to bygninger ned, hvormed der blev dannet plads for en ny bygning og en ny funktion.
Da Sønderborg Kommune, som en af de få kommuner i landet, besluttede at etablere et Ungdomskulturhus, blev det på denne centrale grund i byen. Huset skulle være et værested, der var de unges alene. Beslutningen var led i en plan om at gøre Sønderborg Kommune mere spændende for alle – og specielt for de unge, hvor Ungdomskulturhuset skulle være et værested for alle unge mellem 15-30 år, drevet af de unge.
Opgaven bestod dermed i at renovere den gamle mejeribygning med en tilbygning på den tomme grund ved siden af. Omdannelsen af det gamle mejeri med tilbygningen, skulle samtidig understøtte Sønderborg Hus – spillestedet på den anden side af gaden, der gennem længere tid haft behov for yderligere plads til koncerter og aftenarrangementer, samt diverse events i løbet af dagen.
For at leve op til dette, er den eksisterende tidligere mejeribygning renoveret og omdannet til et auditorium, en black boks på cirka 170m2, der kan huse foredrag, koncerter og events. Ved siden af, og omkransende det tidligere mejeri, ligger tilbygningen med cirka 365m2 på stueetagen og 75m2 på førstesalen. Tilbygningen indeholdende foyer, mødelokaler og multifunktionelle rum. Ligeledes ligger backstage faciliteter, depot, et køkken og en bar, der både servicerer auditoriet og foyeren overfor.
Midt i tilbygningen ligger et afskærmet gårdrum, der fungerer som en udendørs samlingsplads, med dens udvendige siddetrappe. Rummet kan bruges til f.eks. debatter og foredrag, til at mødes med venner, spille musik, eller bare drikke kaffe og læse en god bog.
Fra gårdrummet er der adgang til forskellige områder i tilbygningen – både til foyer og ankomstområdet, til mødelokalerne samt til den indskudte etage der leder videre til førstesalen og videre ind til auditoriets balkon.
Ankomstområdet og foyeren fungerer som bindeled til bygningernes øvrige rum, og ligger som hjertet i projektet – et omdrejningspunkt i bygningen og et naturligt mødested ved arrangementer.
Bygningen er sammensat af forskellige områder med nicher i væggene og siddemøbler langs facaden, som fungerer som individuelle hyggekroge og opholdssteder. På det indskudte dæk og på førstesalen er der flere nicher der kan benyttes af få eller mange, til lektielæsning eller bare til samtale og hygge.
Plinten, som tilbygningen sidder på grundet den skrånende byggegrund, tydeliggøres både udvendig og indvendig ved et skift i materiale og farve, og bliver indvendigt til et siddemøbel langs facaden.
Mod syd og vest, ud mod gaden, ligger tre mødelokaler. Områderne benyttes til forskellige events og arrangementer, og til både formelle og uformelle møder, blandt andet af den politiske ungdom. Begge områder ligger eksponeret mod offentligheden, og giver dermed et indblik i arbejdet i Ungdomskulturhuset og inviterer nye brugere indenfor til deltagelse.
Som modspil til den eksisterende bygnings murstensfacade, består tilbygningen af lette facader med udvendig beklædning – plane røde aluminiumsplader brudt af lodretstående aluminiums lameller. Lamellerne er udført i samme materiale som den resterende beklædning, og fungerer som solafskærmning ved glaspartierne. Lamellerne giver ligeledes en dybde, rytme og energi til bygningen der reflekterer dens funktion og brugerne.
Farven referer til de gamle murstensbygninger i nærområdet, udtrykt på en mere nutidig måde med dets plane og skinnende overflade. Relieffet i alufacadens glatte overflade, skaber en subtil forbindelse til den eksisterende bygnings stoflighed og detaljerigdom.

Blik for brugerne

Renoveringen er udført med nænsom bevarelse af den eksisterende bygning og konstruktioner, og hvor kun de dårligste bygningsdele er renoveret. Grundet bygningens seneste anvendelse som værksted, har det dog kun været muligt at genanvende skallen af det gamle mejeri. Det har gennem renoveringsarbejdet været vigtigt at bibeholde bygningens udtryk, og dermed historie i byen. Facader og tagflader er derfor kun renoveret og repareret hvor det har været nødvendigt. Vinduer er ligeledes repareret og bibeholdt og sikrer dermed masser af lys til det nye auditorium og til de events der foregår idag. Mørklægningsgardiner sørger for at rummet samtidig kan benyttes til koncerter og forestillinger, hvor det er vigtigt at afskærme for solen og lyset fra byen udenfor.

Inspirerende ressourcetiltag

Gamle industribygninger kan være en udfordring at genbruge, da de ofte er konstrueret til en specifik funktion og dermed kan være svære at omdanne og tilpasse et nyt program. Glædeligvis blev det besluttet at investere tid, penge og arbejde i at bringe den gamle bygning tilbage, give den et fornyet liv og arkitektonisk kvalitet, og dermed sikre at den forbliver en del af byens historie. Med placeringen af den nye tilbygning ud mod et travlt vejkryds og overfor spillestedet Sønderborg Hus, har det været essentielt at skabe en god forbindelse til den eksisterende bygning samt til omgivelserne. I udviklingen af projektet var det derfor vigtigt, at stedet virkede indbydende og at folk følte sig inviteret indenfor. Dette er opnået med det hyggelige gårdrum, der samtidig fungerer som indgang til Ungdomskulturhuset. Dermed er der skabt en bygning der både definerer det hjørne den ligger på, samtidig med at den åbner op til det offentlige rum omkring sig. Plinten som tilbygningen sidder på, hæver møderummene fra fortovsniveauet så direkte indblik kan modereres, samtidig med at der skabes en visuel kontakt med den forbipasserende og giver et indblik i aktiviteterne inde i Ungdomskulturhuset.

Eksempelværdi

Renoveringen af det gamle mejeri er et godt eksempel på de potentialer der ligger i forhenværende, og ofte relativt ydmyge, industribygninger. Bygninger der ved første øjekast ikke altid besidder den store arkitektoniske kvalitet. Bygningen har med renoveringen fået tilføjet nyt liv og en ny fremtoning der gør at denne genskaber sin værdi og position i nærområdet samt i byen. Gennem renoveringen er historien om det gamle mejeri, sikret sin fortsatte plads i Sønderborg by.

Solidt samarbejde

Projektet er udviklet i tæt dialog med Sønderborg Kommune som bygherre samt med de kommende brugere, de unge, som ligeledes har deltaget med idéer og input gennem processen. Ved at præsentere idéskitser og tanker for bygherren tidligt i processen, har denne haft mulighed for medindflydelse helt fra starten, og dermed også været med til at beslutte retningen hvori projektet udviklede sig. Det har været yderst vigtigt at bygherren har følt et medejerskab i beslutningerne, for dermed har kunnet videreformidle idéer og tanker bag projektet til deres bagland og de kommende brugere. Samtidig ved vi, at en bygning man holder af, også bliver passet bedre på. Ligeledes har der været et fokus på valget af den røde farve til den nye facade, for at sikre forbindelsen og referencen til nærområdets kultur og historie – både i forhold til de historiske boliger og spillestedet, Sønderborghus, på den anden side af gaden.

Levende bygningskultur

Ungdomskulturhuset danner i dag ramme for talrige aktiviteter; madfællesskaber, musik og bevægelse, til møder og lektielæsning, til udfoldelse og kreative indslag, til engagerende fællesskab og nye traditioner. Her kan de unge planlægge egne arrangementer og events, som de kan være fælles om, på tværs af alder og køn, og dermed bidrage til Sønderborgs kulturelle og sociale identitet. Med det nye Ungdomskulturhus var ønsket at fremme interaktionen mellem de forskellige brugere, og samtidig skabe et sted fyldt med energi og kreativitet der bidrager til Sønderborgs kulturelle og sociale identitet.

Parter bag projektet

Bygherre: Sønderborg Kommune
Arkitekt og Totalrådgiver: Tegnestuen Mejeriet A/S
Hovedentreprenør: Hjortgaard Byggeri A/S
Ingeniør konstruktioner: Ian Hobson Construction ApS
Ingeniør el, vvs og ventilation: Dansk Energi Management & Esbensen

Yderligere information om projektet

www.mejeriet.dk

Sted

Løngang 2,
6400 Sønderborg

Fotos: Tina Liv og Jane Ohlsen

Realiseret

2019

Indstillingsår

2023, 2024

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000 m²