fbpx

Huset i Hasseris

Kultur til og for alle

Se mere

Huset i Hasseris

Kultur til og for alle

Læs projektets egen beskrivelse

HISTORIK
Huset i Hasseris er oprindelig opført og taget i brug i 1912, som fattiggård for småt bemidlede folk i og omkring Aalborg. I de følgende mange år blev bygningerne i hasserisgade brugt som hhv. fattiggård, arbejdsanstalt, inden bygningerne endte deres social virke som forsorgshjem i 1973. Herefter overgik bygningerne til at blive aktivitetshus for byen unge, for frem til 1976 at blive betegnet som græsrodscenter. Siden 1978 har huset i Hasserisgade fungeret som aktivitets- og kulturhus, med egen cafe, atelier, udstillingslokaler og spillesteder, med mange besøgende hvert år.

FUNKTION OG TRADITION
Aktivitets- og kulturhuset, Huset i Hasserisgade er opdelt i tre bygninger, et hovedhus og to side bygninger. Hovedhuset indeholdt inden renoveringen beboelse, kontorfaciliteter, værksteder og mødelokaler samt understøttende funktioner. I forbindelse med renoveringen af hovedhuset, blev der etableret lydstudie og øvelokaler, som boks i boks konstruktion, inden for den eksisterende bygning. En udfordrende opgave af bibeholde bygningens udtryk, samtidig med etableringen af tidssvarende faciliteter for rytmisk musik. De nye faciliteter i hovedhuset bliver administreret af KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg).
Bygningernes klimaskærm har som en del af renoveringen gennemgået en større energirenovering, der indeholdt nye vinduer og døre samt nye tage. I energirenoveringen af de eksisterende bygninger var der stor fokus på at føre bygningen så meget som muligt, tilbage til sit eksisterende udtryk, dog sammenholdt med at etablere energiforbedringer, som er tidssvarende og samtidig understøtter bygningens nuværende og fremtidige brug og funktion.
Som tredje del af renoveringen ønskede Aalborg kommune og Huset i Hasserisgade at gøre det muligt for alle, at opleve og deltage i arrangementer i huset koncertsal. Dette gennem at etablere tilgængelig adgang og en elevator der giver adgang samt servicere alle etagerne i den ene af sidebygningerne hvor koncertsalen er placeret. Det nye elevator- og trappetårn indgår som en helhed med den resterende bygning gennem farvevalg og arkitektonisk udtryk, og samtidig fremstår det nye elevator- og trappetårn som en tektonisk skulptur på bebyggelsen indre gårdsplads. I aften- og nattetimerne fremstår tårnet som en lysende lanterne i gårdmiljøet, og bliver derfor et pejlemørke for forbipasserende og kulturinteresserede.

Blik for brugerne

Renoveringen af Huset i Hasseris understøtter flere aspekter af den helhedsorienterede bæredygtighed. Den miljømæssige bæredygtighed understøttes af energirenoveringen, med en energioptimeret klimaskærm og dermed et minimeret energiforbrug i forbindelse med den daglige drift. Den sociale bæredygtighed understøttes af at huset og koncertsalen er blevet gjort tilgængelig for alle, og kan derfor bruges til alle former for sociale arrangementer, dette understøtter personers forskellighed og forskellige behov.

Eksempelværdi

Der er stor eksempelværdi i at gøre gamle bygninger og bebyggelser tilgængelige og energioptimeret uden at ændre drastisk på indretning, brug, funktion og udtryk af bygningen. Tillige er der stor eksempelværdi i at energirenovere en gammel bygningen og samtidig føre så meget som muligt tilbage til det oprindelige udtryk.

Solidt samarbejde

For at nå i mål med et projekt som dette er det nødvendigt med kompetent og kvalificeret rådgivning. Ligeledes er det nødvendigt at samarbejdet foregår med respekt og tillid, til og mellem de implicerede parter. Dette er lykkedes specielt godt i udarbejdelsen, projekteringen og opførelsen af renoveringen, og især i tilblivelsen af elevator- og trappetårn som fremstår som en tektonisk og enkel konstruktion, i tæt samspil med de energioptimerede bygninger.

Parter bag projektet

Arkitektfirmaet NORD, Brix og Kamp, Frandsen og Søndergaard og Aalborg kommune, Sundheds- og kulturudvalget

Yderligere information om projektet

https://nord-as.dk

Sted

Hasserisgade 100
9000 Aalborg

Fotos: Arkitektfirmaet NORD

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2