fbpx

Ungdomsboligerne i Ribe

Fra tomgang til tilgang

Se mere

Ungdomsboligerne i Ribe

Fra tomgang til tilgang

Læs projektets egen beskrivelse

Da Ribe Boligforening omdannede sine ungdomsboliger til familieboliger, vendte boligforeningen en situation med udlejningsproblemer til en situation med over 700 på ventelisten.

Nogle gange kan det være nødvendigt at gennemføre en omfattende fysisk forandring af en boligafdeling, for at den fremadrettet imødekommer beboernes og de boligsøgendes boligbehov. Det kan for eksempel være gennem tiltag, hvor en type boliger helt omlægges til en anden.

Da Ribes lokale seminarium i 2009 lukkede, og læreruddannelsen blev flyttet til Esbjerg, hvor antallet af nybyggede ungdomsboliger blev forøget, faldt efterspørgslen drastisk på ungdomsboliger i Ribe.
Derfor tog Ribe Boligforening og Boligkontoret Danmarks byggeafdeling samme år det første skridt til at ombygge og omdanne 159 ungdomsboliger til 45 tidssvarende familieboliger med fire forskellige placeringer i byen, herunder i byens gamle bydel.

Totalrenoveringen tog udgangspunkt i en omfattende analyse af udlejningssituationen, og der var lagt vægt på, at boligerne blev målrettet den aktuelle og kommende befolkningsudvikling i byen for at sikre en langsigtet og bæredygtig udlejning.

”Vi oplevede dengang store problemer med at få lejet alle vores ungdomsboliger ud. Men efter at boligerne nu er ændret til i langt højere grad at tilfredsstille beboernes behov, har vi igen alt udlejet,” fortæller Jens Hunderup, der er formand for Ribe Boligforening.

Totalrenoveringen har omfattet ombygning fra ungdomsboliger til familieboliger med nye køkkener, badeværelser og vinduesudskiftninger. Det eneste, der ikke er gjort noget ved, er skal, facade og tag.

Den gamle bygning på Vægtergade er blevet fuget om, og der er blevet malet på bagsiden, ind mod gården. De gamle bogstaver med ”AS Ribe Stifts-Tidende” er samtidig blevet pudset op, så de står flot.

Forud for totalrenoveringen har Ribe Boligforening måtte opsige og genhuse cirka 40 beboere. ’’Heldigvis har de fleste taget det pænt, at vi har opsagt dem. Vi har dog sørget for, at alle har kunnet få et andet sted at bo igen’’, siger formand Jens Hunderup.

Ombygningen har betydet, at boligerne nu fremstår tidssvarende, lyse og beliggende på centrale og attraktive adresser. Samtidig har udendørsarealerne fået et løft med nye belægninger, græs og øvrig beplantninger.

”Efter indflytning har vi kun fået positive tilbagemeldinger fra de beboere, der er flyttet ind i de nyrenoverede boliger,” siger Anders Fabricius, forretningsfører fra Boligkontoret Danmark, ”Vi får at vide, at boligerne er velindrettede, at materialerne er af god kvalitet, og at beboerne er glade for at bo der og i det fællesskab, som der er i en almen organisation.”

De sidste boliger stod klar til indflytning i foråret 2018, og i januar 2018 holdt Ribe Boligforening åbent hus, hvor der deltog mere end 300 besøgende. Totalrenoveringen har betydet, at alt er udlejet, mens ventelisten i dag har rundet over 700 boligsøgende.

Fakta:

Boligafdelingen er bygget i perioden 1985 til 1997 og skulle tidligere dække den store efterspørgsel, der var på ungdomsboliger i Ribe by.

159 ungdomsboliger ombygges til 45 familieboliger: Knudsvej, Hans Jacobsvej, Skyttevej, Vægtergade og Tangevej. Boligerne har 2-4 værelser på mellem 38 og 123 m2.

Ombygningen kostede 57,7 millioner kroner, finansieret gennem tilskud og lån fra Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden.

Brugskvalitet

Fra tomgang til tilgang. En fremragende historie på, hvordan man i samarbejde med Landsbyggefonden kan få vendt en svær situation til en succeshistorie.

Parter bag projektet

Ribe Boligforening, Boligkontoret Danmark, Nem Byg, Erik Arkitekter, Fuldendt Ingeniører, Maskinsnedkeriet Phønix, Landsbyggefonden, Esbjerg Kommune

Sted

Knudsvej, Hans Jacobsvej, Skyttevej, Vægtergade, Tangevej
6760 Ribe

Fotos: Ribe Boligforening og Boligkontoret Danmark

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2