fbpx

Grønnegården

gennemgribende og bæredygtig renovering af boligområde

Se mere

Grønnegården

gennemgribende og bæredygtig renovering af boligområde

Læs projektets egen beskrivelse

Ny fremtid for Grønnegården
Hasseris Boligselskab ønskede at fremtidssikre og udvikle Grønnegården, som er et meget tidstypisk eksempel på alment byggeri fra 1970’erne.
”Alle er vist enige om, at Grønnegården trænger til at blive moderniseret”, hedder det i en udtalelse fra Hasseris Boligselskab. Både indvendigt og udvendigt er manglerne store, og der er stor brug for både fremtidssikring og energioptimering som en del af den samlede helhedsplan.
Bygningerne er typiske for 70’erne og fremstår som systembyggeri i to og tre etager i betonelementer med minimal isolering. Den overordnede situationsplan er vellykket, men gaderummene og de grønne rum mellem husene trænger til modernisering, ligesom de grønne områder mangler fornyelse og aktivitetsmuligheder for beboere i alle aldre.
Norconsult/KAAI er med deres erfaring inden for netop helhedsplaner og renovering for alment boligbyggeri totalrådgiver på opgaven. De har således leveret en helhedsplan for området og er enige om, at Grønnegården har mange velfungerende boliger i et attraktivt område. ”Ved at renovere og modernisere vil de gode kvaliteter ved Grønnegården blive endnu tydeligere”.

Selve byggesagen
Bygningernes fysiske tilstand var for ringe i forhold til dagens standard. Renoveringen har givet en attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse med varierede boligtilbud, som lever op til fremtidens krav for energi, og som skaber smuk arkitektur og identitet både i bebyggelsen og udadtil mod omgivelserne.
Omkring en tredjedel af boligerne er nu tilgængelighedsboliger, hvor alle uanset handicap kan bo. Størstedelen af disse boliger er placeret i stuelejlighederne, ligesom der er etableret elevator i to af bygningerne med tre etager, så der opstår et varieret udbud.
Renoveringen af Grønnegården er gået planmæssigt, både i forhold til tid, økonomi og ikke mindst kvalitet.
Grønnegården fremstår i dag som en gennemført og vellykket renoveringen, med store kvaliteter både æstetisk, teknisk og funktionelt – kvaliteter som samlet set sikrer et nyt og revitaliseret liv for bebyggelsen.

Renoveringen af Grønnegården stod færdig tidligt efteråret 2018.

Blik for brugerne

Et af de primære bæredygtighedstiltag i renoveringen, er anvendelsen af løsninger og materialer, der sikrer en lang levetid for bebyggelsen fremadrettet - både æstetisk, teknisk og funktionelt.

Brugskvalitet

Ud over energirenoveringen af hele klimaskærmen, er alle boliger blevet gennemgribende indvendigt renoveret, således at de i dag fremstår som helt moderne og tidssvarende funktionelle boliger - kvaliteter som i høj grad skaber værdi for den enkelte beboer.

Bidrag til omgivelser

Grønnegården var tidligere en nedslidt bebyggelse der lukkede sig om sig selv, og i øvrigt havde en dårlig afsmitning på omgivelserne. Renoveringen har åbnet bebyggelsen op og skabt nye opholds og mødesteder for både børn og voksne. Kvaliteten af renoveringen og de nye rum der er skabt, kan desuden være en generator for udviklingen af bydelen i øvrigt.

Solidt samarbejde

Netop i kraft af et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle parter - og ikke mindst med beboerinddragelse når de væsentligste beslutninger skulle tages, er det lykkedes at skabe et ægte fælles ejerskab til projektet. Den tillid det har skabt, har været en forudsætning for projektets succes.

Økonomi og værdiforøgelse

Allerede tidligt i processen var der stor fokus på maksimal værdiforøgelse inden for den givne økonomi - både for den enkelte beboer og for boligområdet som helhed. Med fokus på et enkelt og realiserbart arkitektonisk projekt, med få men kvalitetsprægede og robuste løsninger - og desuden en målretttet økonomisk styring og byggeledelse, er det lykkedes aflevere et færdigt projekt, hvor både bygherre, rådgiver og entreprenører kan se hinanden i øjnene - og med stolthed sige at "vi er kommet HELE vejen rundt"

Udførelseskvalitet

Projektet er udført i fagentreprise, hvilket har skabt et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem byggeledelsen og entreprenørerne. Det afklarede udbudsprojekt og det tidligt etablerede fælles ejerskab, har været fundamentet for en håndværksmæssig samvittighedsfuld tilgang til udførelseskvaliteten.

Parter bag projektet

Bygherre - Hasseris Boligselskab. Totalrådgiver - Norconsult/KAAI. Entreprenør - Jorton A/S, Toppenberg H.O.K. ApS, NCC A/S, Thomsen & Fals, Bravida A/S, Mariendal El-teknik A/S, Anton Lassens Eftf. A/S

Yderligere information om projektet

https://www.kaai.dk/projekter/boliger/helhedsplaner/groennegaarden.aspx

Sted

stationsmestervej
9200 Aalborg SV

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2