fbpx

Ungdomsboliger i hjertet af Aarhus

Tidligere pakhus transformeret til 96 ungdomsboliger

Se mere

Ungdomsboliger i hjertet af Aarhus

Tidligere pakhus transformeret til 96 ungdomsboliger

Læs projektets egen beskrivelse

I FDM´s tidligere pakhus, oprindeligt fra 1930´erne, er der blevet opført 96 nye moderne ungdomsboliger. Boligerne
ligger centralt i Aarhus, tæt på Mølleparken, Åen og Aarhus´ pulserende byliv.

Ungdomsboligerne har eget køkken og bad. Der er festlokale, privat depotrum, vaskerum, og cykelparkering i kælderen.
Hovedparten af ungdomsboligerne har fået egen altan. Disse er med til at skabe liv i facaden, som tidligere
fremstod ret monoton.

De eksisterende rammer skaber indretningen
De enkelte boliger er tilpasset den eksisterende bygnings ydre skal og søjleplaceringer. Derfor er der mange forskellige og
unikke indretninger. De 96 ungdomsboliger er fordelt på 7 etager, fra stuen til og med 6. sal. Bygningens facade og tag er
blevet totalrenoveret i forbindelse med ombygningen.

Byggeriet blev ryddet for alt indretning, så kun betonkonstruktion og facade stod tilbage. Udfordringen var således at
udføre et byggeri, som overholdt alle krav ift. til dagslyskrav, lyd og energi. I tæt samarbejde, mellem arkitekten, ingeniøren, en
lydekspert og entreprenøren lykkedes det at opføre et byggeri som lever op til BR15 krav.

Blik for brugerne

Det har været bygherrens ønske at skabe et energioptimeret renoveringsbyggeri. Bygningen fra 1930´erne er blevet efterisoleret og der er opsat solceller på bygningen sydvendte sadeltag, så byggeriet overholder BR15 krav selvom BR10 kravet kun var krævet ift. ombygningen. Solcellerne bidrager til fællesforbruget i form af fællebelysning på gange, fællesrum og vaskeri. Alle boliger er udstyret med et decentralt ventilationsanlæg, som er med til at skabe et optimalt indeklima i det enkelte boliger.

Brugskvalitet

De eksisterende rammer i byggeriet, som fx indebærer fuld kælder under bygningen og cykelparkeringskælder i gården, skaber rammerne for fællesskab og tryghed. Kælderen er indrettet med et stort fællesrum og depoter til de enkelte boliger samt vaskerum. Her kan beboerne mødes tilfældigt ved de daglige gøremål eller være med til sociale aktiviteter i fællesrummet. I Cykelparkeringskælderen kan beboernes cykler stå trygt og sikkert.

Bidrag til omgivelser

Vestergade i Aarhus har et pulserende liv med caféer, spisesteder og barer, så et naturligt boligklientel vil være unge og håbefulde studerende, som gerne vil have byen lige uden for døren, når de skal have en tiltrængt pause fra studierne. Med et bidrag på 96 ungdomsboliger til Vestergade, skaber bebyggelsen naturligvis mere liv til en gade som i forvejen er kendt for netop dette. Med placeringen i ”enden” for Vestergade bidrager facadens nye altaner til at der kommer liv i højden og ikke kun på gadeplan. Ligeledes er de spinkle fiberbetonaltaner med til at højne facadearkitekturen som tidlige fremstod som en ensartet muret rødstensfacade.

Eksempelværdi

Ombygningen har, med enkelte valg, transformeret byggeriets udseende markant og skabt en levende facade, hvor altanerne muliggør et privat udeopholdsareal for de enkelte boliger. Dette skal ses positivt både for den enkelte beboer men også for området og gaden. Enkelte valg og tiltag i forhold til det eksisterende kan forandre og skabe et helt nyt udtryk, som forhåbentlig kan inspirerer andre til at gøre lignende.

Solidt samarbejde

Projektet er lykkedes på grund af et godt samarbejde mellem tidligere ejer af bygningen, bygherre, arkitekten, ingeniøren og kommunen, hvor imødekommenhed, forståelse og fremsynethed har været de essentielle ord for samarbejdet. Dette har været med til at skabe ombygningen, hvor alle parter har haft en finger med i det byggeri, som nu er opført.

Økonomi og værdiforøgelse

Ungdomsboligerne er bygget inden for den økonomiske ramme som kræves inden for alment boligbyggeri, og så i hjertet af Aarhus. Bygherrens mål har været at skabe gode boliger for ungdommen, som er placeret tæt på studier og tæt på byen. Med denne placering og 96 et-rums boliger med eget køkken og bad er det lykkedes at imødekomme disse ønsker.

Udførelseskvalitet

Boligerne overholder alle lydkrav, selvom byggeriet er en stor sammenstøbt betonklods (oprindeligt pakhus for FDM). Dette har været den største udfordring. Gennem et tæt og godt samarbejde mellem entreprenør, ingeniør og arkitekt er dette lykkedes og derfor står boligerne stadig med et ønsket råt look hvor insitustøbte søjler og bjælker stadig er synlige. Boligernes materialevalg enkelte enkelte med hvidmalede vægge og mørkt vinylgulv, som fremstår i positiv modsætning til det rå look med insitustøbte bjælker og søjler samt synlige rørføringer fra de decentrale ventilationsanlæg. Bygningen er på 6 etager, og fællesområderne, på hver etage, har fået hver sin egen kraftfulde farve, som identificere hver etage og giver liv til det lange gange.

Parter bag projektet

Bygherre: Østjysk bolig
Rådgivere: Dreyer Arkitekter og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
Entreprenør: CJ Group Aarhus

Yderligere information om projektet

http://www.oestjyskbolig.dk/se-boliger/city

Sted

Vestergade 72
8000 Aarhus C

Fotos: Dreyer Arkitekter, Østjysk Bolig og Cj Group Aarhus

Realiseret

2015

Indstillingsår

2018, 2019, 2020

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2