fbpx

Udvendig renovering af almene boliger

Kollektivbyen Grantoften

Se mere

Udvendig renovering af almene boliger

Kollektivbyen Grantoften

Læs projektets egen beskrivelse

Grantoften i Ballerup gennemgik en større udvendig renovering til en værdi af knap 187 mio. kroner fra august 2014 til juli 2016. Boligerne var beboet under renoveringen. Renovering bestod af 3 boligblokke på hver 8 etager. Hver blok rummer 8 opgange, og i alt blev 838 boliger renoveret.

Projektet omfattede en tagrenovering, hvor taget blev efterisoleret og derefter blev der lagt nye stålplader på taget, i alt 9.000 m2.

Endvidere er 2.100 stk. vinduer skiftet til træ og aluminium. Udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg til nyt med varmegenindvinding. Etableret 4.600 m2 solcelleanlæg på taget.

Indretning af bebyggelsens parkeringsareal, reetablering af terrænopretning af arealer ved nordvendte facader samt etablering af ny affaldshåndtering.

Blik for brugerne

Renoveringen af Grantoften var primært en energirenovering, som ved hjælp af nyt tag, vinduer og ventilationsanlæg samt etablering af solcelleanlæg nedsætter energiforbruget i de eksisterende boliger væsentligt.

Bidrag til omgivelser

Grantoftens udendørsarealer blev moderniseret, idet indgangspartierne blev renoveret, p-pladser fik ny belægning, og udendørsarealerne fik ny beplantning, inventar og belysning. Denne del af renovering har bidraget positivt til omgivelserne.

Parter bag projektet

Bygherre: Ballerup Almennyttige Boligselskab v/DAB
Arkitekt & Totalrådgiver: Paludan & Ramsager Arkitektfirma ApS
Ingeniør: Teytaud Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør: NCC Danmark A/S

Sted

Baltorpvej
2750 Ballerup

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000 m²