fbpx

Transformation af typehus fra 1998

Transformation af typehus fra 1998

Se mere

Transformation af typehus fra 1998

Transformation af typehus fra 1998

Læs projektets egen beskrivelse

Potentialet, ved at bygge ekstra etagem2 på vores eksisterende bygningsmasse i højden, er stort.

I modsætning til den robuste murermestervilla, er nyere etplans typehuse, ofte så konstruktivt optimeret, at det virker omstændigt at bygge til i højden. Mange relativt nye m2 rives ned på den konto.

Med en nænsom og ressourcebevidst tilgang, er et lavloftet typehus fra 1998 blevet transformeret til en to plans byvilla.

Blik for brugerne

Transformationen har et bæredygtigt afsæt

En ny 1. sal er udført i træ med åndbare facader, hørisolering, dampbremse fremfor dampspærre og træfiber baseret undertag og vindspærre. Ovenlys tillader krydsventilering af huset.

Med 4 skruefundamenter, som ekstra understøtning, har det været muligt at reducere indgrebet til det minimale og bevare facader og det eksisterende terrændæk med gulvvarme. Eksisterende vinduer, døre og facader bevares.

Inspirerende ressourcetiltag

Huset, der før skilte sig ud ved at være et af få et plans huse på vejen, indgår nu mere harmonisk i konteksten.

Udover at ombygningen tilføjer nye boligkvadratmeter og funktioner løfter ombygningen samtidig kvaliteten af de eksisterende rum. Alrummet, der før havde en lofthøjde på 2.33, fremstår nu delvist dobbelthøjt med forbedret dagslys og mulighed for naturlig ventilation.

Eksempelværdi

Projektet udgør et eksempel på hvordan det nyere men udaterede typehus, som udgør en stor del af Danmarks samlede bygningsmasse, kan omdannes på bæredygtig vis i stedet for, som det ofte er tilfældet at blive nedrevet til fordel for et stort nyt typehus.

Solidt samarbejde

Et tidligt samarbejde med entreprenøren har givet projektet større værdi. Åbne regnskaber, knowhow indenfor bæredygtig byggeteknik, løbende sparring og vidensdeling har sammen med en gensidig tillid mellem bygherre, rådgiver og entreprenør har været afgørende for projektet.

Levende bygningskultur

Der har overordnet set været fokus på at gøre så lidt som muligt med den størst mulige effekt, hvor både eksisterende og addition er synligt.

Parter bag projektet

Arkitekter: Os arkitekter
Entreprenør: Egen Vinding og Datter

Yderligere information om projektet

https://osark.dk/liden-kirstensvej

Sted

Liden Kirstensvej 6
2300 København S

Fotos: OS arkitekter

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

1-500m2