fbpx

Nomineret 2022

Det Gamle Posthus i Brædstrup

Renovering af erhvervsbyggeri til blandet bolig og erhverv

Se mere

Det Gamle Posthus i Brædstrup

Renovering af erhvervsbyggeri til blandet bolig og erhverv

Begrundelse for nominering

Det er det lokale engagement og det at skabe et sted, der er mere end bare en renovering, som er unikt ved Det Gamle Posthus i Brædstrup. Historien om, at det er det gamle posthus, som ligger ved siden af den gamle station og overfor den gamle købmand, gør det til noget helt særligt og vigtigt for byen. Det ville man ikke kunne skabe med nybyggeri.

Der ligger gamle posthuse, apoteker og stationsbygninger i rigtig mange byer rundt omkring i landet, hvor der ikke er nogen, der gør det, som de har formået med Det Gamle Posthus i Brædstrup. Udover et godt samarbejde med kommunen, så er projektet også blevet til på baggrund af et godt samarbejde med lokale håndværkere og med et helt tydeligt fokus på en social bæredygtighed, og det er imponerende. Det her projekt er blevet lavet med kærlighed, også til facaden, og det har skabt meget høj eksempelværdi.

(Citater fra Renoverprisens Nomineringsudvalg)

Læs projektets egen beskrivelse

Posthuset blev bygget i 1921. I 1992 blev posthuset udbygget med en større længetilbygning. Siden posthuset lukkede i 2005 har hovedparten af bygningen stået tilbage ubrugt og i forfald.

I 2018 købte PHC Ejendomme ejendommen med henblik på at restaurere bygningen og omdanne erhvervsarealerne til boliger og restaurant – en stor satsning i et mindre bysamfund.

Bygningen er efter renoveringen blevet indrettet til restaurant, ”Det Gamle Posthus”, i stueetagen og i alt 4 lejligheder på 1. sal og tageetagen.

Renoveringen er sket under stor hensyntagen til bygningens bevaringsværdier. Bygherren valgte f.eks. at nedrive tilbygningen fra 1992 frem for at ejendomsudvikle disse etagemeter, da tilbygningen trak ned i bygningens arkitektoniske- og kulturhistoriske helhedsindtryk, og slørede det oprindelige kulturmiljø.

Tilsvarende er der investeret i restaureringen af de oprindelige bygningsdetaljer frem for erstatning med nye. F.eks. er facadebånd og pilastre genskabt både ud- og indvendigt, og indvendigt er den oprindelige trappeopgang og integrerede skabe blevet restaureret.

Nødvendige moderniseringer som f.eks. nyt vingetegltag, , nye vinduer, døre, tagkviste og altaner samt tilgængelighedshensyn og afskærmning til affald og varemodtagelse er udformet nænsomt og i en høj kvalitet – med henblik på at opnå et flot, harmonisk helhedsindtryk.

Med restaureringen er bygningen ikke blot blevet renoveret med respekt for dens kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, men hele ejendommen er løftet og åbnet op til offentlige og udadvendte funktioner og pladser – til gavn for hele bylivet i midtbyen.

Bygherres valg at fjerne den ikke-bevaringsværdige tilbygning, småbygninger og krat fra ejendommen har således ikke blot bragt bygningen tilbage til sin oprindelige form og synlighed i bybilledet, men har også givet plads til at etablere et nyt offentligt torv med udeservering og til at genskabe byens historiske jernbanespor i form af en ny stiforbindelse gennem midtbyen. Omdannelsen af bygningen og ejendommens ubebyggede arealer har derfor samlet set medvirket til at skabe et nyt og levende centrum for bymidten.

Siden ibrugtagningen har alle lejligheder været udlejet og restauranten, Det Gamle Posthus, været velbesøgt.

Parterne bag projektet:
Bygherre: PHC Ejendomme
Arkitekt: Tegnestuen Tankestregen
Ingeniør: OJ Rådgivende Ingeniører A/S
Rådgiver: René Stausgaard Laursen
Entreprenør: PHC Entreprise ApS
Entrepriser:
Murerfirmaet Eilif Nielsens eft.f. A/S
Brædstrup stål A/S
Gudenå El Service ApS
MC Tømrer ApS
Murerfirmaet Morten & Chr. Nielsen ApS
Brædstrup VVS Teknik ApS
Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen A/S
PHC Entreprise ApS (malere, tømrere og arbejdsmænd) 

Blik for brugerne

Lokale leverandører i alle faser. Fokus på restaurering/upcycling i videst muligt omfang. Energioptimering i renovering med ny isolering, nyt tag, vinduer mv.

Inspirerende ressourcetiltag

Hele ejendommen er løftet og åbnet op til offentlige og udadvendte funktioner og pladser - både til gavn for beboerne og for hele bylivet i midtbyen i øvrigt. Bygherres valg at fjerne den ikke-bevaringsværdige tilbygning, småbygninger og krat fra ejendommen har givet plads til at etablere et nyt offentligt torv med udeservering og til at genskabe byens historiske jernbanespor i form af en ny stiforbindelse gennem midtbyen. Omdannelsen af bygningen og ejendommens ubebyggede arealer har derfor samlet set medvirket til at skabe et nyt og levende centrum for bymidten, og synliggjort en vigtig del af handelsbyens historie.

Eksempelværdi

Bygherres tidlige, opsøgende dialog med både potentielle lejere og kommune har sikret en visionær businesscase til gavn for både udlejer og byens fortsatte udvikling.

Solidt samarbejde

Samarbejde med Horsens Kommune om synergier mellem renoveringen og ejendomsudviklingen på den ene side og en vellykket områdefornyelse og bæredygtig byudvikling på den anden side. Samarbejde med naboejere om renovering og udvikling af tilstødende fælles arealer.

Levende bygningskultur

Renoveringen har øget ikke blot ejendomsværdien men også bygningens bevaringsværdi hvad angår blandt andet den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi. F.eks. er tilbygninger og småbygninger af nyere dato, der hidtil har mindsket bygningens og kulturmiljøets bevaringsværdi, blevet revet ned. Bygningen er blevet nyindrettet til at huse funktioner af tidssvarende brugs- og markedsværdi samt med en samlet energioptimering for bygningen som helhed, blandt andet på grund af facaderenovering, ny isolering, nye vinduer og nyt tag. Fokus på anvendelse af materialer i tilstrækkelig høj kvalitet, f.eks. anvendelse af vingetegl, restaurering af interiør som f.eks. trappeopgang og integrerede skabe, afskærmning af varegård og affald, bevaring og istandsættelse af bygningsdetaljer som facadebånd og pilastre mv.

Parter bag projektet

Bygherre: PHC Ejendomme ApS
Rådgivende ingeniør: AVNØ Byggerådgivning ApS
Rådgivende arkitekt: Tegnestuen Tankestregen

Sted

Jernbanegade 1
8740 Brædstrup

Fotos: Fotoet "posthuset før renovering_COWI gadefoto 2018" skal krediteres COWI

Realiseret

2019

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

1-500m2