fbpx
Se mere

Turbinen

Værket

Læs projektets egen beskrivelse

Randers’ nye regionale spillested, Turbinen, står skarpt klædt i murværk, beton og strækmetal. Det rå look danner rammen om et moderne, rytmisk spillested med fleksibel indretning og hurtige omstillingsmuligheder.

Turbinen er resultatet af et tæt samarbejde mellem Værkets musik- og teaterchef Mikael Qvist Rørsted og RUM. Efter om- og udbygningen af det nye professionelle spillested i tilknytning til Værket i Randers understøtter det nu en bred vifte af publikumsinteresser og -størrelser der lover godt for fremtiden.

Værket oplevede stor efterspørgsel efter et professionelt spillested i regionen og havde derfor et stort behov for at omdanne- og udvide de eksisterende fysiske rammer. Herved ville de opnå en fleksibel løsning, der ville imødekomme fremtidens krav til arrangementstyper, scenografiske totaloplevelser samt indeklima og daglig drift.

Det rå look spiller sammen med de industriprægede, røde murstensfacader på byens gamle elværk, der danner rammen om Værket. Husets nye 1.sal rummer den store scene, der kan rumme op til 350 stående gæster. Stueetagen er indrettet til kunstnerophold, foyer / garderobe, bar og lille intimscene. Kælderen er indrettet med toiletter, teknik og depoter.

Turbinen er i forbindelse med Værkets 25 års jubilæum udnævnt til regionalt spillested, der løfter hele byens musikliv og skaber sammenhængskraft og synergi lokalt og regionalt.
Projektet fuldender således byens oprindelige vision om et samlet kunst- og kulturområde med tre stærke kulturinstitutioner; teater (Randers Egnsteater), musikhus (Værket) og spillested (Turbinen).

De positive tilbagemeldinger fra brugerne, bl.a. på Turbinens Facebook side, vidner om at stedet fungerer i praksis. Særligt fremhæves den gode lyd og den intense, nærværende stemning.

Blik for brugerne

Om- og tilbygning er udført som et bæredygtigt byggeri efter lavenergiklasse 2015 med stor respekt for de eksisterende rammer. Energieffektivisering er afstemt med byggeriets funktion og indeklima og omfatter bl.a. ny forbedret ventilation.

Brugskvalitet

Den indholdsmæssige kvalitet for brugerne består i et stærkt forøget og forbedret koncertudbud i nye, funktionelle og stemningsfyldte rammer. Turbinen er etableret med optimale adgangsforhold også for handicappede.

Bidrag til omgivelser

Turbinen er i forbindelse med Værkets 25 års jubilæum udnævnt til regionalt spillested, der løfter hele byens musikliv og skaber sammenhængskraft og synergi lokalt og regionalt.

Eksempelværdi

Turbinen har fastholdt sin karakter og identitet i bybilledet, således at den også i fremtiden vil fortælle historie om byens elværk, samtidig med at det vil fremstå som et stemningsfyldt koncert- og spillested.

Solidt samarbejde

Turbinen er resultatet af en stor efterspørgsel efter et professionelt spillested i regionen. Projektet er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem Værkets musik- og teaterchef Mikael Qvist Rørsted og RUM.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet fuldender byens oprindelige vision om et samlet kunst- og kulturområde med tre stærke kulturinstitutioner. Projektet bygger desuden på en nyskabende kultur-og koncertforretningsmodel, som er indbygget i projektets driftsmodel.

Udførelseskvalitet

Arkitektfaglighed og 20 års koncertafviklingserfaring går op i en højere enhed, hvor bygningens design på alle måder understøtter spillestedsfunktionen i kraft af en nyskabende fleksibel salsindretning, som optimerer forholdene for publikum og artister.

Parter bag projektet

Bygherre: Værket
Arkitekt: RUM
Ingeniør: Stokvad rådgivende ingeniører A/S
Entreprenør: Hedebo A/S

Yderligere information om projektet

http://rumarkitektur.dk/projekter/turbinen-randers/

Sted

Sven Dalsgaards Plads 1
8900 Randers C

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017, 2019

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2