fbpx

Brunevang

Læs projektets egen beskrivelse

Brunevang er en parkbebyggelse, hvor boligblokke ligger mellem grønne parkrum. Boligblokkene er alle bygget i 1954 og er i to etager med kælder samt delvis udnyttede tagetager. Bebyggelsen består af 16 boligblokke, miljøgård, udhus og garager.
Adserballe & Knudsen bygger på baggrund af et projekt fra Mangor & Nagel og Holmsgaard rådgivende ingeniører 110 nye boliger, der er placeret dels som to nye etager på eksisterende blokke samt i nybygninger, der sammenkæder det eksisterende byggeri. Bebyggelsen øges fra nuværende to etager til i alt fire og fem etager.
Boligerne etableres ved tilbygning og sammenbygning af de fire vestligste blokke til en lang sammenhængende bebyggelse bygget sammen i en slangeform.
Den nye boligslange får en ny sammenhængende facade med støjafskærmende effekt mod Motorring 3, som vil være til gavn for både beboere i boligslangen og beboere i området øst for boligslangen.
De nye boliger samt kælder opføres i betonelementer og facaderne fremstår i henholdsvis hvid puds, mursten og aluminiumsbeklædte altanpartier. Lejlighederne indrettes med robuste trægulve og hvide køkkener samt hvide vægge. Badeværelser leveres som færdige elementer og monteres i takt med resten af betonelementerne. Tagkonstruktionen er opbygget som et varmt tag bestående af trapezplader, isolering og tagpap.
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne i hele området var oprindeligt ca. 69 m². Størrelsen på de nye boliger i boligslangen har en gennemsnitlig størrelse på ca. 90 m². Det samlede etageareal for boligerne bliver ca. 33.500 m².
Derudover opføres et fælleshus med et areal på ca. 250 m2 og et nyt maskinhus på 150 m2.
Renoveringen udføres i en kontinuerlig proces med etapevis aflevering. Således kunne de første beboere tage deres nye boliger i brug i 2016, hvor nybygningerne stod klar. Projektet færdiggøres i sommerhalvåret 2017.
Se evt. denne korte film om Brunevang, som blev publiceret i september 2016:

Blik for brugerne

Den nye udformning har gjort det muligt at få plads til isolering, som løfter klimaskærmen til nutidens krav. Se mere i bilag 'Energikrav og bæredygtighed'.

Brugskvalitet

På flere afgørende områder har renoveringen medført, at beboerne oplever større kvalitet og får mere værdi – både materielt og immaterielt. Se mere i bilag 'Brugskvalitet'.

Bidrag til omgivelser

Et væsentligt støjdæmpet stort område med grønne rum mellem bygningerne giver beboerne helt nye rammer for at kunne mødes. Se mere i bilag 'Bidrag til omgivelser'.

Eksempelværdi

Renoveringen af Brunevang er først og fremmest et eksempel på, hvordan man kan opnå attraktive boliger på trods af en håbløs placering – i dette tilfælde klods op ad Danmarks mest trafikerede motorvej, Motorring 3. Se mere i bilag 'Eksempelværdi'.

Solidt samarbejde

Alle parter på sagen er kommet igennem en lang og kompliceret designfase og byggeproces, hvor samarbejdet har været præget af åben, konstruktiv dialog. Se mere i bilag 'Samarbejde'.

Økonomi og værdiforøgelse

Der er med den forbedrede klimaskærm og etableringen af solceller opnået væsentlige energibesparelser. Se mere i bilag 'Økonomi og værdiforøgelse'.

Udførelseskvalitet

Den ny, bærende stålkonstruktion – bestående af stålprofiler og nye etagedæk i beton på nyt fundament – har krævet nye bærelinjer. Der har derfor foreligget et ingeniørteknisk kæmpearbejde. Se mere i bilag 'Udførelseskvalitet'.

Parter bag projektet

Bygherre: Andelsboligforeningen PAB v/FA2009
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S
Rådgivende Ingeniør: Holmsgaard A/S
Hovedentreprenør: Adserballe & Knudsen A/S

Yderligere information om projektet

http://aogk.dk/Reference/brunevang/

Sted

Brunevang
2610 Rødovre

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017