fbpx

Brunevang

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017

Læs projektets egen beskrivelse

Brunevang er en parkbebyggelse, hvor boligblokke ligger mellem grønne parkrum. Boligblokkene er alle bygget i 1954 og er i to etager med kælder samt delvis udnyttede tagetager. Bebyggelsen består af 16 boligblokke, miljøgård, udhus og garager.
Adserballe & Knudsen bygger på baggrund af et projekt fra Mangor & Nagel og Holmsgaard rådgivende ingeniører 110 nye boliger, der er placeret dels som to nye etager på eksisterende blokke samt i nybygninger, der sammenkæder det eksisterende byggeri. Bebyggelsen øges fra nuværende to etager til i alt fire og fem etager.
Boligerne etableres ved tilbygning og sammenbygning af de fire vestligste blokke til en lang sammenhængende bebyggelse bygget sammen i en slangeform.
Den nye boligslange får en ny sammenhængende facade med støjafskærmende effekt mod Motorring 3, som vil være til gavn for både beboere i boligslangen og beboere i området øst for boligslangen.
De nye boliger samt kælder opføres i betonelementer og facaderne fremstår i henholdsvis hvid puds, mursten og aluminiumsbeklædte altanpartier. Lejlighederne indrettes med robuste trægulve og hvide køkkener samt hvide vægge. Badeværelser leveres som færdige elementer og monteres i takt med resten af betonelementerne. Tagkonstruktionen er opbygget som et varmt tag bestående af trapezplader, isolering og tagpap.
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne i hele området var oprindeligt ca. 69 m². Størrelsen på de nye boliger i boligslangen har en gennemsnitlig størrelse på ca. 90 m². Det samlede etageareal for boligerne bliver ca. 33.500 m².
Derudover opføres et fælleshus med et areal på ca. 250 m2 og et nyt maskinhus på 150 m2.
Renoveringen udføres i en kontinuerlig proces med etapevis aflevering. Således kunne de første beboere tage deres nye boliger i brug i 2016, hvor nybygningerne stod klar. Projektet færdiggøres i sommerhalvåret 2017.
Se evt. denne korte film om Brunevang, som blev publiceret i september 2016:

Energikrav og bæredygtighed

Den nye udformning har gjort det muligt at få plads til isolering, som løfter klimaskærmen til nutidens krav. Se mere i bilag 'Energikrav og bæredygtighed'.

Brugskvalitet

På flere afgørende områder har renoveringen medført, at beboerne oplever større kvalitet og får mere værdi – både materielt og immaterielt. Se mere i bilag 'Brugskvalitet'.

Bidrag til omgivelser

Et væsentligt støjdæmpet stort område med grønne rum mellem bygningerne giver beboerne helt nye rammer for at kunne mødes. Se mere i bilag 'Bidrag til omgivelser'.

Eksempelværdi

Renoveringen af Brunevang er først og fremmest et eksempel på, hvordan man kan opnå attraktive boliger på trods af en håbløs placering – i dette tilfælde klods op ad Danmarks mest trafikerede motorvej, Motorring 3. Se mere i bilag 'Eksempelværdi'.

Samarbejde

Alle parter på sagen er kommet igennem en lang og kompliceret designfase og byggeproces, hvor samarbejdet har været præget af åben, konstruktiv dialog. Se mere i bilag 'Samarbejde'.

Økonomi og værdiforøgelse

Der er med den forbedrede klimaskærm og etableringen af solceller opnået væsentlige energibesparelser. Se mere i bilag 'Økonomi og værdiforøgelse'.

Udførelseskvalitet

Den ny, bærende stålkonstruktion – bestående af stålprofiler og nye etagedæk i beton på nyt fundament – har krævet nye bærelinjer. Der har derfor foreligget et ingeniørteknisk kæmpearbejde. Se mere i bilag 'Udførelseskvalitet'.

Yderligere information om projektet

http://aogk.dk/Reference/brunevang/

Sted

Brunevang
2610 Rødovre