fbpx

Løget By

Læs projektets egen beskrivelse

– Det her er et skoleeksempel på, hvordan man kan ændre et boligområde, sagde minister Inger Støjberg til indvielsen af Løget By i Vejle. Grundstenen i den vellykkede renovering er et godt samarbejde karakteriseret ved engagement og mod til nytænkning.

Løget By er opført fra 1971-84 og består af 286 huse, 671 lejligheder og 6 ungdomsboliger. Området, der huser ca. 1600 beboere og er opdelt i to afdelinger, har tidligere været inde i en negativ udvikling præget af tomme boliger, fraflytning af ressourcestærke beboere og lavt beboerengagement. En visionær renovering kombineret med boligsociale indsatser har vendt udviklingen og forvandlet Løget By til et attraktivt og levende byområde.

Renoveringen, der respekterer den oprindelige byggestil, omfatter nye facader, tage, vinduer, døre, køkkener, badeværelser, haveskure og sammenlægninger af mindre lejligheder. Særligt innovative tiltag er nybyggede udsigtspenthouseboliger, lejligheder i terræn med private hobbyrum, et nyt kvartershus samt en nybygget daginstitution, der skaber dynamik og interaktion med familier i området. Også udearealerne har fået et markant løft og fremstår nu som en attraktiv bypark, hvor børn og voksne samles på nye rekreative eller aktive områder med grillpladser og legeredskaber. Nye stiforbindelser, belægninger og en åben og velbelyst tunnel binder området sammen, og bygningsfysisk er der skabt sammenhæng med gennemgående materialer. Trygheden er øget via gavlkarnapper, der giver liv på facaden, samt oplyste parterregange. Diversiteten i udbuddet af boligtyper – ungdomsboliger, enfamiliehuse, udsigtsboliger, boliger med eget hobbyrum, stuelejligheder med adgang til egen have og tilgængelige boliger – matcher forskellige boligbehov gennem livet. Variationen af boliger er med til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye. Og succesen er målbar: Hvor der før renoveringen var et stigende antal tomgangslejligheder, er alt nu er udlejet, og der er stor efterspørgsel på boliger i afdelingen.

Blik for brugerne

Social bæredygtighed er i fokus med omfattende beboerproces. En målsætning har været ”affordable housing” og socialt ansvarlige boliger, dvs. nu og i fremtiden at kunne tilbyde en bred vifte af boligtyper til overkommelige huslejer.

Brugskvalitet

Løget By har fået et opdateret udtryk med varierede boligtyper og nye udearealer. Minister, kommune, bygherre og beboere har rost transformationen. Beboerne har selv valgt, at kvartershuset skulle ligge synligt ud til vejen, hvilket vidner om stolthed.

Bidrag til omgivelser

Bygningsfysisk er der valgt kvalitetsmaterialer, som patinerer smukt. Det nye kvartershus, den nye daginstitution og de nye udearealer skaber liv i bebyggelsen og inviterer til at danne fællesskaber på tværs af generationer, kulturer og byzoner.

Eksempelværdi

Nytænkning, godt samarbejde, engagement og kvalitetshåndværk har forvandlet et isoleret boligområde til en levende bydel i balance. Den arkitektoniske ambition var at skabe et afdæmpet æstetisk og langtidsholdbart boligområde. Arkitektur er for alle.

Solidt samarbejde

Det konstruktive samarbejdet var afgørende for resultatet. Renovering af to afdelinger med hver sin entreprenør samt nybyggeri af daginstitution og tagboliger krævede nøje koordinering af de fsks. byggepladser og i forhold til genhusning.

Økonomi og værdiforøgelse

Udbuddet af moderne boliger til alle aldersgrupper er med til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye. Renoveringen har haft positiv betydning for omdømmet. Hvor der før renoveringen var et stigende antal tomgangslejligheder, er alt nu udlejet.

Udførelseskvalitet

Der er prioriteret klassiske velafprøvede løsninger af høj kvalitet, og detaljering bringer æstetik og skala ind i bebyggelsen. Byggeskadefondens evaluering påviser kun minimale fejl og mangler, hvilket er usædvanligt for en renovering af den kaliber.

Parter bag projektet

Bygherre: AAB Vejle
Totalrådgiverteam: COWI (totalrådgiver og ingeniør), Pluskontoret Arkitekter (arkitekt) og byMUNCH by- og landskabsdesign (landskabsarkitekt)
Udførende: NCC og Dansk Boligbyg

Sted

Grønnedalen, Løget Høj, Løget Center og Løget Dam
7100 Vejle

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017