fbpx

Trommen

Nye muligheder i ikonisk kulturhus

Se mere

Trommen

Nye muligheder i ikonisk kulturhus

Læs projektets egen beskrivelse

I 2017 blev kulturhuset Trommen revitaliseret for at skabe to fleksible sale, som kunne rumme kulturhusets ønsker om fleksible anvendelsesmuligheder – til musik, forestillinger og biograf. Med renoveringen har Kulturhuset fået nyt liv og nye muligheder.

Trommen er et ikonisk kulturhus i Hørsholm, der er tegnet af arkitekt Knud Munk og indviet i 1988. Navnet afspejler den cylinderformede bygning, som danner rammen om scenerummet, der består af Lilletrommen og Stortrommen. For i højere grad at kunne benytte salene til forskellige kulturarrangementer blev det besluttet at revitalisere rummene.

Kulturhuset ønskede muligheder for filmfremvisning sammen med de øvrige anvendelsesmuligheder (musik og scenekunst). Indretningen skulle opfylde kravene til fleksibilitet og foranderlighed, bæredygtighed og tilgængelighed. Indretningen skulle ligeledes danne en stimulerende ramme, der understøtter et inspirerende og attraktivt kultursted. Den nye indretning understøtter derfor et aktivt og fleksibelt kulturmiljø med oplevelsesrige, varierede rum af høj arkitektonisk værdi.

Blik for brugerne

Miljø og bæredygtighed indgår på lige fod med andre kvalitetskrav til byggeriet. I indretningen er der benyttet de mest miljøvenlige materialer med fokus på både funktion og økonomi, herunder totaløkonomi for at optimere den fremtidige drift og vedligeholdelse af bygningen.

Brugskvalitet

Til de forskellige bygningsdele er der anvendt materialer med høj slidstyrke, der patinerer smukt. På den måde er der skabt en fin æstetisk oplevelse og anvendt teknisk gennemprøvede løsninger. Både æstetik og teknik understøtter de nye aktiviteter – så musikken får mulighed for at blomstre, og filmen kan invitere os ind i et mørke med den mystik, det indebærer.

Bidrag til omgivelser

Trommen bidrager i høj grad til kulturlivet i Hørsholm og Nordsjælland. Renoveringen har givet nye anvendelsesmuligheder for kulturområdet - både for lokale og gæster, der kommer langvejs fra. I de nye rammer er der ikke gået på kompromis – hverken med indretning, lys/lyd eller tilskuerfaciliteter.

Eksempelværdi

Når man taler om nye muligheder og fleksibel indretning er Trommen et eksempel for fremtiden. Den nye trommesal indeholder en teleskoptribune til 275 tilskuere, som giver fleksible muligheder for at udnytte salen optimalt. Tribunen kan skubbes til siden, hvorved der opstår et åbent gulv til 700 personer. Ved mindre opstillinger kan mobiltribunen opdeles i fire moduler. I salen er der endvidere en fast svævende sky (tribune) med plads til 75 tilskuere. Kontrolrummet er placeret under skyen. Trommen har lys og lyd, der imødekommer både krav til biograf samt klassisk og rytmisk musik. Trommen er et eksempel på, at man godt kan skabe multifunktionelle rum, der tilgodeser alle ønskede anvendelsesmuligheder uden at gå på kompromis med oplevelsen.

Solidt samarbejde

Et rådgiverteam fra Rambøll vandt arkitektkonkurrencen på grund af den tværfaglige tilgang til opgaven – det indebærer, at både arkitekter og ingeniører, lys-designere og akustikere, mm. arbejdede sammen fra første dag. Samtidig blev projektet forfinet og tilpasset inden udførelsen i samarbejde med en styregruppe fra Trommen (samt Center for kultur og fritid i Hørsholm Kommune). Styregruppen bestod af ledelse, administration samt de medarbejdere og teknikere, som fremover skulle sikre publikum kulturoplevelser af høj kvalitet.

Økonomi og værdiforøgelse

Med renoveringen af Trommen er kulturhuset blev revitaliseret til glæde for både økonomi, og i sidste ende for brugerne af kulturhuset. Trommen lægger årligt hus til mere end 200 arrangementer. Med opgraderingen af de fysiske rammer kan Trommen forsat være ”hovedleverandør af kultur i Nordsjælland”, hvilket stedets vision.

Udførelseskvalitet

Renoveringen er skabt i høj arkitektonisk kvalitet med fokus på anvendelse af gode byggematerialer. Installationsprincipperne understøtter krav om minimering af elforbrug, ligesom der ved udformningen af føringsveje for installationer er tilstræbt den størst mulige fleksibilitet for på en smidig måde at kunne krav til servicering og vedligeholdelse.

Parter bag projektet

Rambøll, JJW (underrådgiver) & Hørsholm Kommune

Yderligere information om projektet

http://www.trommen.dk/

Sted

Bibliotekstorvet 1
2970 Hørsholm

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000 m²