fbpx

Damesalen, Københavns Universitet

Udvidelse og transformation

Se mere

Damesalen, Københavns Universitet

Udvidelse og transformation

Læs projektets egen beskrivelse

Institut for Idræt & Ernæring på Københavns Universitet er renoveret og transformeret med en ny overbygning på den eksisterende gymnastikbygning. Den nye overbygning, der er 400 m2 og indeholder laboratorie-, test- og undersøgelseslokaler, kontorer og undervisningslokaler, er med til at skabe sammenhæng mellem forskning og læring og dermed understøtte synergien mellem forskere, ansatte, studerende og idrætsudøvere på instituttet.

Den eksisterende bygning blev opført i 1923, som et klassisk muret og pudset anlæg med tre fløje. I 1930’erne blev der tilføjet en svømmehal, og i 1996 fik den sydlige sidefløj en overbygning. På trods af bygningskompleksets sammensatte arkitektoniske udtryk fremstår anlægget homogent og uniformt.

Diskussionen om, hvorvidt man skal rive ned og bygge nyt eller transformere ældre bygninger er altid interessant. Men ved at kombinere ældre og ny arkitektur kan man få en helt anden spænding i byggeriet. Vi valgte et meget enkelt greb, hvor en simpel og raffineret glasboks komplimenterer den eksisterende arkitektur. Den eksisterende bygning står nærmest urørt. Man ikke er i tvivl om, hvor grænsefladen mellem nyt og gammelt er.
Den nye grønlige glasoverbygning byder på transparens, translusens og refleksion i et raffineret spil. En tynd facadeløsning tillader, at variation kan ske inden for et samlet design. Facaden ændrer sig hele vejen rundt om bygningen alt efter hvilke funktioner, der ligger bag og hvilke behov for dagslys og orientering, der er behov for. Den eksisterende bygning og dens arkitektur fastholdes, og med nybyggeriet komplementeres det eksisterende med et design og en tilgang fra vores tid. Den tidligere bygnings egenart og kvaliteter skal respekteres, for jo klarere de tidligere lag står, desto bedre bliver den samlede løsning. Mødet mellem den eksisterende klassiske arkitektur og den nye overbygning, udført i et ambitiøst og ”energirigtigt” design, skaber en nøje afpasset arkitektonisk spænding, som både fastholder og opdaterer Institut for Idræt & Ernæring.

Blik for brugerne

Glasfacaderne er som nævnt udført som etagehøje 3-lags ruder. Ved at benytte VIP isolering og samtidig optimere ud fra bygningens orientering opnås en energioptimeret og bæredygtig løsning, som meget nøje er tilpasset de konkrete funktionelle behov og ønsket om et godt indeklima. Den arkitektoniske kvalitet ved meget tynde facader er interessant – spændende at forestille sig en facade som er drevet af en 2D-grafisk tilgang fremfor dybde og lagdeling. Et arkitektonisk sprog, som baserer sig på integrering af visuelle og translucente filtre eller isolering i termoruders mellemrum. Specielt i forhold til renovering- og transformationsopgaver er en tynd facade relevant, idet nye energikrav ofte kræver tykkere facader, som har vanskeligt ved at gå i dialog med ældre facader designet under en mere lempelig lovgivning.

Brugskvalitet

Med udvidelsen af Damesalen er en eksisterende smuk bygningsstruktur blevet opdateret med en overbygning, som forbedrer anlæggets funktionalitet og samlede brugsværdi. Et unikt facadedesign, der består af glaselementer fra gulv til loft. Glaskonstruktion muliggør en maksimal udnyttelse af m2 arealet og giver brugerne et godt udsyn samt dagslys. Elementerne er konstrueret af højisolerende materialer, der fastholder facadens ydeevne og samtidig giver mulighed for at arbejde fleksibelt med placering af dagslysindtag, udkig og lukkede felter. Facaden er udført i store 3-lags glastermoruder, der giver maksimal mulighed for lysindtag og udsyn, samtidig med, at der skærmes for solens direkte stråler. Bygningen er indrettet således, at alle arbejdspladser er placeret mod nord, øst og vest, hvor facaden er mere transparent og åben for at sikre de optimale lys- og temperaturforhold. De rum, hvor behovet for dagslys er mindst, orienteres mod syd med en meget isolerende og lukket facade. Derved sikres gode dagslysforhold for alle arbejdspladser uden risiko for overophedning. Oplukkelige felter i facaden sikrer muligheden for at åbne til det fri og dermed naturlig ventilation. Der har været positiv respons fra de mange forskellige brugere af huset, der har sin daglige gang der.

Bidrag til omgivelser

Mødet mellem den eksisterende klassiske arkitektur og den nye ”state of the art” glasboks resulterer i en dialog, hvor både tiden og teknologien spiller ind, og hvor vertikale linjer fra den eksisterende bygning gentages og reflekteres i den enkle formgivning af glasvolumenet. Netop gentagelsen og tolkningen af den eksisterende rytme er tilstræbt med ønsket om at skabe ro og et nyt helhedsudtryk, hvor glasdesign i dialog med den klassiske arkitektur, også materialemæssigt, skaber en raffineret og aflæselig arkitektonisk synergi, og dermed også en egen identitet for Institut for Idræt & Ernæring.

Eksempelværdi

Udvidelsen af Damesalen er godt eksempel på, hvordan en funktionelt begrundet indvendig omstrukturering gennemføres med stor respekt for den eksisterende bygnings arkitektoniske kvaliteter, og hvordan tilføjelsen udført i et moderne og raffineret design bidrager til en helhedsopfattelse, hvor både den eksisterende bygning og det tilførte volumen fremstår styrket ved sammenspillet. Facaderne på den nye overbygning baserer sig på formgivning og ydeevne i et nyt integreret koncept, udviklet i samarbejde mellem arkitekt og leverandør, hvor en glasløsning er udviklet til den konkrete opgave. Med stigende krav til facaders ydeevne, er der en tendens til mere isolering, tykkere facader og reducerede glasarealer. I mange tilfælde betyder det en reduceret arkitektonisk kvalitet og mindre interaktion mellem inde og ude. Tynd og højydende isolering indføjet i 2- eller 3-lags ruder er et interessant svar på denne udfordring. Damesalens facader er udført som etagehøje 3-lags ruder, hvori der er indlagt højisolerende vakuum isolering, dagslystransmitterende og filtrerende elementer. Med denne mulighed for at analysere og frit disponere facaden inden for store ruder, kan selve udformningen blive mere nuanceret og i højere grad reflektere dagslysbehov, indkig, udkig, afskærmning mod solen og behov for isolering – inden for den samme design-løsning. Et tæt samarbejde med Dow Corning har ført til fælles strategi, som på den ene side håndterer energirammen og samtidig tager orientering og soleksponering til indtægt. Deres beregninger har i dialog influeret på plan layout og omfanget af glasareal for forskellige orienteringer. Vi har i samarbejde med glasleverandører afprøvet et utal af forskellige arrangementer for at nå frem til acceptable løsninger.

Solidt samarbejde

Damesalens facadedesign er udviklet i tæt samarbejde med Dow Corning, det tyske firma OKALUX og bygherre (Bygningsstyrelsen). Det har været et værdifuldt og frugtbart samarbejde, der har været præget af gensidig respekt, store ambitioner og nysgerrighed – og som i sidste ende resulterede i udviklingen af et nyt udtryk i arkitekturen. Stig Mikkelsen fra Mikkelsen Arkitekter: ”Når det drejer sig om udvikling inden for byggeriet og integrering af nye teknologier, er det afgørende, at producenter og arkitekter arbejder tæt sammen. [ ...] der skal en dybere forståelse til for at anvende teknologien i en arkitektonisk sammenhæng. Her er det afgørende at samarbejde med producenterne og udvikle på de funktionelle og æstetiske potentialer. Design og teknologi er hinandens forudsætning, når vi skal udvikle vores arkitektur [...]."

Økonomi og værdiforøgelse

Med en ’high-performance’-facadeteknologi er der skabt en glasfacade, der har samme isoleringsevne som en konventionel facade med vindueshuller, men giver langt mere dagslys og muliggør samtidig en maksimal udnyttelse af m2 arealet. Facadetykkelsen reduceres nemlig fra ca. 50 cm til kun 7 cm, og dermed får man et større gulvareal. En bygning på størrelse med Damesalen får derfor med det optimerede facadedesign 5 % mere nettoareal sammenlignet med en konventionelt isoleret facade. Med en samlet anlægssum på 20 mio. kroner er nettokvadratmeterprisen dermed nedsat med ca. 2.600 kr/m2, hvilket svarer til en samlet merværdi på 1 million kroner.

Udførelseskvalitet

En facade må give mening og have kvalitet set både på afstand og tæt på. Udfordringen er at kommunikere skala og materialitet, når bygningen ses på afstand og samtidig leve op til forventninger om en yderligere oplevelse, når man kommer helt tæt på. Lige så vigtigt er forståelsen af facaden set udefra sammenholdt med oplevelsen indefra. Ved at placere isolering med en metaloverflade i termorudes mellemrum opleves samme overflade både på distance udefra og tæt på indefra. Man ser tit facader, som har meget lidt fællesskab. Materialiteten af den eksisterende pudsede bygning og samspillet med den nye blanke overbygning er studeret i mock-ups på stedet for at nå den ønskede materialemæssige balance og dialog.

Parter bag projektet

Ingeniør: EKJ

Entrepenør: Juul & Nielsen

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Yderligere information om projektet

http://www.mikkelsengroup.dk/projekt/damesalen/

Sted

Nørre Allé 51
2200 København N

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019, 2020, 2021

Anvendelse

Institution

Areal

1-500m2