fbpx

Cowboybyen

Modulbyggede rækkehuse i nye klæder

Se mere

Cowboybyen

Modulbyggede rækkehuse i nye klæder

Læs projektets egen beskrivelse

Sortemosen i Herlev er opført i slutningen af 1970’erne som et af de første modulbyggerier i Danmark. Det vil sige, at husene blev fremstillet i sektioner på samlebånd i et fabrikslokale, hvorefter de blev transporteret til byggepladsen, monteret på fundamenterne, tilsluttet forsyningsnettet, og så var de klar til indflytning.

I Sortemosen består de fleste af husene af to sektioner oven på hinanden. Husene er sammenbyggede og parallelforskudte, så der dannes korte kæder på to til seks huse. De karakteristiske træbeklædte facader og store træaltaner gav bebyggelsen tilnavnet ’Cowboybyen’.

Sortemosen er en unik bebyggelse med en unik beliggenhed og en unik (kultur)historie. Som et af de tidligste eksempler på præfabrikeret modulbyggeri var bebyggelsen teknisk forud for sin tid. Modulernes planløsning og ikke mindst bebyggelsens disponering og naturskønne beliggenhed har været medvirkende til at skabe et meget attraktivt og levende boligmiljø. I 2012 havde husene dog brug for en gennemgribende renovering og opdatering. Der var problemer med utætte facader samt nedslidte og utætte badeværelser.

Grundstenen i renoveringsprojektet var en tæt dialog med beboerne og byggeudvalget bestående af både lejere og repræsentanter for de 21 ejerboliger, som også er en del af bebyggelsen.

Sortemosen er tegnet af Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen og er et arkitektonisk og bygningshistorisk væsentligt byggeri fra perioden.

Da renoveringen blev besluttet i 2010, stod det klart, at projektet skulle angribes fra en kreativ vinkel – både hvad angår arkitektur og samarbejde. Bebyggelsen skulle gennemgå en omfattende renovering – med genopretning og isolering af facader, nye vinduer og døre, nye altaner samt en modernisering af badeværelserne. Renoveringen er sket med respekt for den oprindelige arkitektur, og man har derfor valgt moderne, innovative tekniske løsninger, som gennemføres med respekt for cowboybyens oprindelige udtryk.

Samtidig gav renoveringen mulighed for at revitalisere den stærke pionerånd og fællesskab, der var i bebyggelsen, da den blev opført. Renoveringsprojektet krævede en grundig beboerinddragelse og en tæt dialog med beboerne i de 100 almene boliger samt 21 ejerboliger.

http://www.ramboll.dk/projects/rdk/sortemosen

https://sites.google.com/a/cowboybyen.dk/cowboybyen/project-updates/project-definition/cowboybyens-historie

Blik for brugerne

Alle boliger har fået bedre indeklima, og der er skabt en bedre udnyttelse af energien med nye vinduer og døre samt bedre isolering af både facader og tag.

Brugskvalitet

Beboerne i Sortemosen har fået nye, bedre badeværelser. Alle døre, vinduer, tage og altaner er udskiftet, hvilket har skabt bedre isolerede boliger med lavere driftsomkostninger og en mere miljøvenlig energiprofil. De nye indgangspartier, skure og pergolaer understøtter delingens arkitektoniske udtryk og giver bedre brugskvalitet for beboerne.

Bidrag til omgivelser

Cowboybyen har siden sin opførelse i 1976-78 stået som et unikt eksempel på, hvordan man skaber velfungerende klyngeboliger, som naturligt glider ind i et meget grønt og naturskønt område. Med sine markante træbeklædte facader er bebyggelsen smukt indplaceret i de grønne omgivelser i det nordlige Herlev – tæt på skov og natur. Den vigtigste udfordring med renoveringsprojektet var at bevare dette udtryk, så fremtidssikringen af afdelingen foregik så nænsomt som muligt.

Eksempelværdi

”Respekt for det oprindelige” er overskriften for renoveringen af Sortemosen. Projektet viser, hvordan man kan renovere og samtidig respektere den oprindelige, fine arkitektur. Det er sket ved at forny boligerne med nye, tidssvarende bygningsdele uden at ændre på det arkitektoniske udtryk. Gennem hele projektet blev alle løsninger tænkt ind i den oprindelige arkitektoniske ramme, også når der opstod nye udfordringer undervejs, hvilket har sikret, at Cowboybyen har bevaret sine kvaliteter og sit udtryk i en tidssvarende funktionel og teknisk udgave.

Solidt samarbejde

Et tæt samarbejde mellem KAB (som forretningsfører for afdelingen) samt beboerne i både leje- og ejerboligerne var grundstenen i renoveringsprojektet. Rådgiverne etablerede fra starten en tæt dialog med beboerne, hvor der blev afholdt en række workshops, og hvor både byggeudvalg og afdelingsbestyrelse spillede en meget aktiv rolle gennem hele renoveringsprojektet. For at sikre et godt forløb for alle beboere har beboerformanden fungeret som beboerkoordinator gennem hele renoveringen. Det har skabt stor gevinst for både beboerne og for selve projektet. Beboerne havde en ambassadør, de kunne gå til gennem hele forløbet, og med en god proces – og tæt koordinering mellem de involverede – er der skabt en udførelsesfase, hvor forsinkelser er minimeret, og hvor alle har oplevet en mere fleksibel proces – til glæde for både beboere og de udførende håndværkere. Det tog knap 5 ½ uge at renovere hver enkelt lejlighed. I den periode blev de fleste boende i deres boliger, og de beboere i de mindre lejligheder, som undtagelsesvis skulle genhuses, flyttede til små beboelsesvogne, der var placeret i afdelingen.

Økonomi og værdiforøgelse

Afdelingen består af 100 almene lejeboliger samt 21 ejerboliger. Ejerboligerne er steget i værdi, og som følge af renoveringen er de almene boliger nu endnu mere attraktive, og dermed er afdelingens konkurrenceevne også fremtidssikret.

Udførelseskvalitet

Sortemosen er renoveret med brug af bedste tekniske løsninger, som samtidig fremtidssikrer afdelingen med respekt for den oprindelige arkitekturs kvaliteter.

Parter bag projektet

Rambøll (arkitekt), EKJ (ingeniør), Boligforeningen Sortemosen v. KAB

Yderligere information om projektet

http://www.ramboll.dk/projects/rdk/sortemosen

Sted

Sortemosen
2730 Herlev

Fotos: Rambøll

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2