fbpx

Sophus Fuglsang Export Maltfabrik A/S

Transformering af maltfabrik

Se mere

Sophus Fuglsang Export Maltfabrik A/S

Transformering af maltfabrik

Læs projektets egen beskrivelse

De nye administrations- kantine- og udstillingsfaciliteter er placeret i en malteribygning fra 1908
Bygherrens tanke bag projektet har været at opgradere og forene kontor- og kantinefaciliteter for både administrativt og producerende personale.
Herudover har bygherren ønsket at formidle det familieejede firmas lange og interessante historie, hvorfra der er gemt mange spændende dokumenter og effekter, som på fortrinlig vis indgår i udstillingen.
I dette projekt er alle tre emner samlet på de to øverste etager i malteriets bygning E, som med sine bevarede arkitektoniske og industrielle karakterer, danner rammen om arealer til administration, kantine og den lille historiske udstilling. Transformeringen blev til i et tæt samarbejde med bygherren.
Administrationen er placeret øverst oppe under taget, som er forsynet med et langt rytterlys. Fra tagetagen kan man se langt ud over byen og Dammen. Enkelte af de eksisterende siloer er bevaret, så atmosfæren af malteri er bibeholdt.
Kantine med udstilling er placeret i åben forbindelse på etagen under administrationen. Herfra er der stadig en god udsigt, og koblingen mellem kantine- og udstillingsfunktionen er både inspirerende og identitetsbevarende for besøgende og personale.
Adgang til de to øverste etager sker både via en helt ny trappe samt direkte fra driftsarealerne på alle etager. Trapperummet er et markant, samlende element, som står i åben forbindelse med de øverste etager.
Overalt er det forsøgt at bevare spor af bygningens oprindelige funktion som malteri i perioden 1908-2006. Kar, siloer og transportbånd er bibeholdt, hvor det giver mening for indretningen. Overflader er så vidt muligt bevaret i deres oprindelige struktur. Nye tilføjelser fremstår nutidige og arkitektonisk klart adskilte fra den oprindelige bygningsmasse.
På kantineniveauet er tre af de store stålkar bevaret. Resten er helt eller delvist fjernet og hullerne i etageadskillelsen udfyldt med linoleum belagte dæk, som samtidig skaber små ”øer”

Brugskvalitet

Medarbejdere har været spredt over et meget stort område på fabrikken. Alle er nu samlet i en smuk kantine med udsigt ud over hele Haderslev

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på hvordan udtjente industrelementer kan bidrage til historiefortælling og atmosfære og hvordan nyt og gammelt kan befrugte hinanden i det færdige byggeri

Solidt samarbejde

Projektet er blevet til i tæt samarbejde mellem bygherre og arkitekt. Bygherren er ejer af en familievirksomhed gennem 150 år, hvilket har bidraget til engagement og iderigdom

Økonomi og værdiforøgelse

Såvel interiøret samt facaderenoveringen med reetablering af de oprindelige gule sten har skabt stor positiv opmærksomhed for bygherren. Bygherren tror på at gode omgivelser og moderne faciliteter kan være med til at fastholde medarbejdere og tiltrække ny

Udførelseskvalitet

Bygningens oprindelige detaljer er eksponeret. Nye detaljer er udført i samklang med det oprindelige udtryk. Både som understøttelse og kontrast

Parter bag projektet

Bygherre: Sophus Fuglsang Export Maltfabrik A/S
Arkitekt og Totalrådgiver: Tegnestuen Mejeriet A/S
Ingeniør: Rambøll
Sagen er udført i fagentreprise

Yderligere information om projektet

http://www.mejeriet.dk

Sted

Ribe Landevej 12
6100 Haderslev

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016, 2019, 2020

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2