fbpx

Grøn energi i gammelt elværk

Læs projektets egen beskrivelse

Et af Københavns ældste elværker er blev i 2014 renoveret og ombygget til at huse ny og miljøvenlig teknologi der er med til at bringe København tættere på målet om CO2-neutralitet i 2025.

I 1898 åbnede det nye Vestre Elektricitetsværk i krydset mellem Tietgensgade og Bernstorffsgade. Værket skulle levere strøm til det ekspanderende København, og over det næste århundrede rummede bygningen både elproduktion, omformerstation og transformerstation. I 2011 besluttede HOFOR sig for at etablere en fjernkølingscentral i dele af de oprindelige bygninger. Det skete for at kunne levere klimavenlig køling til hoteller, erhvervsejendomme, stormagasiner mv. i Københavns centrum. Med tilslutning til fjernkøling, skal kunderne ikke selv eje og vedligeholde eldrevne køle-/airconditionanlæg.

I forbindelse med transformationen fra udtjent elværk til fjernkølingscentral redefineredes bygningsanlæggets indre og ydre. For at gøre plads til kølecentralen skulle dele af de eksisterende bygninger forhøjes, og alle bygninger gennemgik en gennemgribende renovering. Bygningernes lange og kulturbærende historie stillede imidlertid store krav til den nye overbygning og den generelle renovering, som desuden rummer kontorfaciliteter for HOFOR varme.

Vestre Elektricitetsværks bygninger er udført med tilbygninger henover mange årtier, hver gang i rødt murværk og hver gang med sin egen tidstypiske detaljering. For at respektere de øvrige historiske lag i bygningskomplekset er den nye overbygning udført i en karakteristisk recesmurværksstil, der på en nutidig måde føjer sig til de øvrige historiske lag i bygningskomplekset og fremstår som en styrket helhed, klar til de næste 100 år.

Det tidligere Vestre Elektricitetsværk er tegnet af stadsarkitekt i København Ludvig Fenger i 1898. Ludvig Fenger har også tegnet Københavns Hovedbrandstation ved Københavns Rådhus og mange andre karakteristiske byggerier i København. Det tidligere Vestre Elektricitetsværk er klassificeret som bevaringsværdigt.

Blik for brugerne

Bygningen leverer klimavenlig aircondition til Københavns Rådhus, Nationalmuseet, Rigsarkivet og andre store bygninger i centrum af København. Kunderne kan forvente en reduktion i CO2-udledningen fra køling med op til 70%.

Bidrag til omgivelser

Tilbygningen formår med sit stilfærdige men samtidigt karakteriske murværk, at skabe sammenhæng mellem den gamle og nye bygning og således tilpasse sig til omgivelserne.

Eksempelværdi

Det er ambitionen at den anvendte miljøvenlige teknik vil inspirere andre lignende projekter. Fjernkølecentralen anvender det kølige havnevand i 9 af årets måneder og traditionel absorptionskøling i juni-august til at producere den kolde luft til køling.

Økonomi og værdiforøgelse

HOFORs kunder kan med den miljøvenlige løsning forvente en reduktion i CO2-udledningen med op til 70% og hertil en tilsvarende økonomisk gevinst.

Udførelseskvalitet

Den karakteristiske recesmurværksstil er tilpasset de oprindelige facader og giver bygningen et karakteristisk, men tidsløst særtræk.

Parter bag projektet

Bygherre: HOFOR
Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Ingeniør: MOE, COWI
Fotos: Petersen Tegl, Anders Sune Berg / Gottlieb Paludan Architects

Yderligere information
www.gottliebpaludan.com/ (website)

Sted

Tietgensgade 33
1704 København V

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2