fbpx

Posthussvinget 2

Læs projektets egen beskrivelse

Tegnestuen Mejeriet har for en privat bygherre renoveret en ejendom i Haderslevs absolutte bymidte.

Bygningen indeholdt oprindeligt administration, omstillingsborde og relæer til telefonselskabet.

Tegnestuen har arbejdet med at bevare og forstærke de subtile kvaliteter bygningen er født med: Indfarvede røde studsfuger, firkantede tagrender og oprindeligt slanke stålvinduer.

Udvendigt er tilføjet lys granit i alle vindueslysninger og de senere tilkomne plastvinduer er skiftet ud med slanke aluminiumprofiler.

De ca. 700 m² er fordelt på kælder, stue og et nyt indskudt dæk i de meget høje rum i stueetagen.

Over det indskudte dæk er taget hævet så lys og luft tilføres rummene fra højtsiddende vinduer umiddelbart under hævede tag.

Alle kontorer, møderum og stillearbejdspladser er etableret som transparente rumligheder i glas, som sikrer gennemsigtighed og åbenhed for lejerne.

Kontorarealerne er lejet ud til Jydske Vestkysten, Haderslev Ugeavis samt Der Nordschleswiger, som er blevet enige om at bo under samme tage i det som i fremtiden vil være Haderslevs Mediehus.”

Brugskvalitet

Bygningen tjener i dag som lokalt mediehus for 3 aviser, og har med sin indretning været med til at gøre bofælleskabet til en stor succes

Bidrag til omgivelser

Med sin beliggenhed i bykernen har renoveringern og de nye lejere forvandlet et tomt og misligeholdt hus til et aktiv for området, som har fået en halt anden og venligere karakter

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på hvordan et - ved første øjekast - ret kedeligt hus kan få et nyt liv ved at understøtte de kvaliteter, der findes i det, men har lidt under tidligere ejeres forsømmelse.

Udførelseskvalitet

De tilføjede granitiiindfatninger ved vinduerne, samt den dynamiske indretning har en diskret måde højnet bygningens arkitektoniske fremtoning

Parter bag projektet

Arkitekt og Totalrådgiver: Tegnestuen Mejeriet A/S
Bygherre: Ejendomsselskabet Svinget 2 ApS
Hovedentreprenør: Reinold Jørgensen ApS Tømrer Og Snedkerforretning

Yderligere information om projektet

htttps://www.mejeriet.dk

Sted

Posthussvinget 2
6100 Haderslev

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2