fbpx

Transformation af Danmarks Lærerforenings hovedkontor

Danmarks Lærerforening: Et tidssvarende og moderne kontormiljø

Se mere

Transformation af Danmarks Lærerforenings hovedkontor

Danmarks Lærerforening: Et tidssvarende og moderne kontormiljø

Læs projektets egen beskrivelse

I hjertet af København ligger Danmarks Lærerforenings hovedkontor, der danner ramme om mange skolepolitiske beslutninger. Tilbage i 2016 besluttede Danmarks Lærerforening (DLF), at man ville benytte hovedkontoret til konferencer og interne møde i hovedbestyrelsen. Derfor skulle ejendommen fremtidssikres, hvilket betyder, at ejendommen er gennemgået en større transformation over flere etaper. Renoveringen er dels foregået i de eksisterende lokaler, dels i form af en tilbygning inde i gårdrummet, der giver ejendommen nogle ekstra, lyse kvadratmeter.

De eksisterende lokaler bar førhen præg af en form for 80’er vintage look, men efter renoveringen er lokalerne transformeret fra slidte og små mørke rum til en moderne, stor, lys og indbydende arbejdsplads.

Dertil er ejendommen blevet udvidet med en elegant og indbydende tilbygning i glas i fire etager. En udvidelse, der både har tilført ejendommen mere plads og som samtidig er en lys, æstetisk løsning, hvor de store glaspartier respektfuldt spejler og reflekterer den smukke gamle, klassiske ejendom i glasfacaden. Med udvidelsen har Danmarks Lærerforenings fået et nyt, moderne og lyst konference-lokale til hovedstyrelsen, mens den nærmest svævende tilbygning binder huset elegant sammen.

Hele transformationen har stået på siden 2018, og vi har i Bang & Beenfeldt været med hele vejen. På første etape bistod vi med bygherrerådgivning og byggeledelse, mens vi i anden og tredje etape udførte totalrådgivning under renoveringen af 1. og 2. salen – og vi er nu i gang med fjerde etape, hvor vi som totalrådgiver er i gang med at transformere 3. salen.

Blik for brugerne

Transformationsprojektet her viser, hvordan man med den rette rådgivning og intelligente arkitektoniske løsninger kan skabe bæredygtige resultater: Det gælder især den menneskelige bæredygtighed i projektet her, hvor lysindfald, indretning, materialevalg og indeklima er bærende elementer i den færdige løsning. Dertil er det et grundlæggende bæredygtigt valg at transformere en eksisterende ejendom og tilpasse den nutidens behov og krav til en topmoderne arbejdsplads. Når renoveringen af 5. salen er afsluttet, står hele ejendommen som et helstøbt, moderne kontordomicil med et godt indeklima og god komfort. Et godt indeklima er resultatet af en klimaskærm, der tilbyder gode dagslysforhold, mulighed for ventilation eller udluftning, individuel justering af skygge. Indeklima handler også om trivsel og arbejdsmiljø: Mens klimaskærmen er blevet forbedret, er samtlige kontorarbejdspladser og møderum også udvidet og opdateret.

Inspirerende ressourcetiltag

Ude fra fremstår hjørneejendommen på Vandkunsten som den gjorde i opførelsesåret 1908 med de arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den periode. Dermed bidrager ejendommen æstetisk til dens omgivelser med en påmindelse om historien og det gamle København i indre by. Den fortæller om kvaliteterne ved at bevare de smukke, gamle ejendomme, der sammen står og vidner tavst om byens historie, hvilket i høj grad er en kvalitet for omgivelserne og brugen. Når man tager et kig ind i gården, et det tydeligt at se, hvordan ejendommen er blevet tilpasset nutidens behov og brug. For her ser man den store tilbygning til det eksisterende hovedkontor, der svæver oppe i 1. sals højde og sammenkæder bygningen på ny. Med åbne og store glaspartier har DLF fået et godt lysindfald, som gør kontormiljøet indbydende og rummeligt.

Eksempelværdi

Renoveringen viser, hvordan man ved at transformere en eksisterende ejendom med enkle, bæredygtige og intelligente greb kan skabe en løsning, hvor de gamle bygninger finder ny og optimeret anvendelse og dermed kan fungere endnu flere år.

Solidt samarbejde

Projektet er udført over flere etaper, hvilket har muliggjort et godt kendskab til igangværende og kommende processer. Det er samtidig et udtryk for en løbende, smidig og tæt dialog imellem de involverede, som har været med til at sikre en god fremdrift i hele renoveringsforløbet. På dette projekt er det netop gennem den gode relation, der er blevet skabt sammenhæng og kvalitet i både processen og det endelige resultat. Som organisation er ordentlighed og tillid helt grundlæggende nøgleord hos DLF, og dette har ligeledes været helt centralt på projektet, hvor tryghed, tillid og grundighed er blevet udvist gensidigt. Tilliden mellem parterne og den tætte dialog har været helt afgørende, og det afspejles også i de valg, som er truffet undervejs både i forhold til indeklima, materialer, akustik, belysning, æstetik og indretning.

Levende bygningskultur

Ejendommen er i dag blevet transformeret til et moderne og tidssvarende kontordomicil, hvilket brugerne kan nyde godt af. Den elegante og indbydende tilbygning har i sagens natur tilført ejendommen flere kvadratmeter, og i valget af de store glaspartier, har man fået en lys, æstetisk løsning, hvor glaspartierne respektfuldt spejler og reflekterer den smukke gamle, klassiske ejendom i glasfacaden. Den nye tilbygning er fint sammenbygget med de eksisterende bygninger og sammen med den nye planløsning, har det medført en ny og bedre sammenhæng i bevægelsesmønstret i den samlede bygningsmasse.

Parter bag projektet

Danmarks Lærerforening

Sted

Vandkunsten 12
1467 København K

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Erhverv

Areal

501-5.000m2